Juridiska föreningens stadgar

Styrelse- och årsmötesprotokoll

Värdegrund

Juridiska Föreningens värdegrund röstades igenom på årsmötet 2020-12-03. Klicka här för att komma till värdegrunden!