JF KLAGA

Klagomål gällande utbildningen, styrelsens arbete eller JF i stort? På JF Klaga har du möjlighet att uttrycka dina åsikter helt anonymt. 

Det som inkommer till JF Klaga skickas direkt till presidiet och tas, som utgångspunkt, upp på nästföljande styrelsemöte. Om du inte vill att ärendet ska diskuteras med hela styrelsen, skriv det i klagomålet! Funktionen syftar till att möjliggöra anonym kritik framförallt, men inte uteslutande, mot styrelsen och dess arbete. Gäller klagomålet studentarbetsmiljön så går det bra att maila SAMO! Läs om SAMO här och maila här!

Om du svarat ja: fyll gärna i namn och mailadress nedan.

JF ÖNSKA

Önskemål gällande evenemang, åtgärder, projekt eller förbättringsområden? På JF önska har du möjlighet att uttrycka dina åsikter anonymt. 

Det som inkommer till JF önska skickas direkt till kommunikationsansvarig och tas, som utgångspunkt, upp på nästföljande styrelsemöte. Funktionen syftar till att möjliggöra anonyma tips och förslag gällande framförallt, men inte uteslutande, JF:s verksamhet och styrelsens arbete. Finns det något som kan förbättras? Tveka inte att skriva!

Om du svarat ja: fyll gärna i namn och mailadress nedan.