Det som inkommer till JF Klaga tas upp på nästföljande styrelsemöte. Funktionen syftar framförallt, men inte uteslutande, till att göra det möjligt att skicka anonyma meddelanden till och om Juridiska Föreningen och dess styrelse.

Om du svarat ja: fyll gärna i namn och mailadress nedan.