JF KLAGA

Klagomål gällande utbildningen, styrelsens arbete eller JF i stort? På JF klaga har du möjlighet att uttrycka dina åsikter helt anonymt. 

Det som inkommer till JF klaga tas upp på nästföljande styrelsemöte. Funktionen syftar till att möjliggöra anonym kritik, framförallt men inte uteslutande, mot styrelsen och dess arbete.

Om du svarat ja: fyll gärna i namn och mailadress nedan.

JF ÖNSKA

Önskemål gällande evenemang, åtgärder, projekt eller förbättringsområden? På JF önska har du möjlighet att uttrycka dina åsikter anonymt. 

Det som inkommer till JF önska tas upp på nästföljande styrelsemöte. Funktionen syftar  till att möjliggöra anonyma tips och förslag gällande framförallt, men inte uteslutande, JF:s verksamhet och styrelsens arbete. 

Om du svarat ja: fyll gärna i namn och mailadress nedan.