Medlemskap i Juridiska Föreningen är kostnadsfritt för alla juriststudenter på Handelshögskolan i Göteborg och ger tillgång till alla föreningens aktiviteter, så som sittningar, föreläsningar, studiebesök, resor och mycket mer! Juriststudenter med kårmedlemskap i HHGS är automatiskt medlemmar i Juridiska Föreningen. Ordinarie medlemskap i Juridiska Föreningen är kostnadsfritt. Den som vill bli medlem men inte är medlem i HHGS är välkommen att fylla i formuläret nedan!

Bli medlem!

Bli stödmedlem!

Personer med intresse för Juridiska Föreningens ändamål kan bli stödmedlemmar efter beslut av styrelsen. Medlemskapet gäller till verksamhetsårets slut och medlemsavgift för stödmedlemmar bestäms vid årsmötet. Stödmedlemmar äger inte rösträtt i JF. För att ansöka om att bli stödmedlem i Juridiska Föreningen, fyll i formuläret nedan!