Ordförande
Erik Österberg

Vice Ordförande
Natasha Mattson Larsson

Utbildningsansvariga
Emilia von Hoffmann och Madeleine Björk

Näringslivsansvariga
Carl Ekvall och Emilia Alfredsson

Evenemangsansvariga
Nellie Karlsson och Klara Johansson

Kassör
Tobias Vallin

Sekreterare
Emma Eliasson

Idrottsansvarig
Isak Karlsson

Chefredaktör, Rättstrycket
Melina Johannesson

Kommunikationsansvarig
Sara Masri