Juridiska Föreningens Styrelse 2024/2025

Juridiska Föreningens styrelse finns till för att göra livet enklare för juriststudenterna på Handelshögskolan i Göteborg. Styrelsens arbete kretsar kring näringslivskontakter där vi genom våra näringslivsansvariga försöker skapa tillfällen för er att träffa framtida möjliga arbetsplatser; utbildningbevakning där vi genom våra utbildningsansvariga arbetar för att utbildningen ska få så bra kvalité som den möjligen kan få; och studiesociala evenemang där vi genom våra evenemangsansvariga och idrottsansvariga försöker skapa event utanför skolan så att våra medlemmar får en studietid som inte enbart innefattar plugg. 

Styrelsen består i nuläget av 13 ledamöter, alla i styrelsen är valda under det allmänna valet i december.

                Ordförande.                Emil Bertilson

Vice Ordförande
Filippa Sundström

Utbildningsansvarig
Parmida Mashhadi

Utbildningsansvarig
Lovisa Eklund

Evenemangsansvarig
Matilda Friberg

Evenemangsansvarig
Annie Ahrlin

Näringslivsansvarig
Arta Ekman

Näringslivsansvarig
Elias Höggren

Chefredaktör, Rättstrycket
Love Åhrman

Kommunikationsansvarig
Mio Roslund

Kassör
Hampus Möller

Idrottsansvarig
Johannes Barth

Sekreterare
Sofia Berander