Juridiska Föreningens Styrelse 2023/2024

Juridiska Föreningens styrelse finns till för att göra livet enklare för juriststudenterna på Handelshögskolan i Göteborg. Styrelsens arbete kretsar kring näringslivskontakter där vi genom våra näringslivsansvariga försöker skapa tillfällen för er att träffa framtida möjliga arbetsplatser; utbildningbevakning där vi genom våra utbildningsansvariga arbetar för att utbildningen ska få så bra kvalité som den möjligen kan få; och studiesociala evenemang där vi genom våra evenemangsansvariga och idrottsansvariga försöker skapa event utanför skolan så att våra medlemmar får en studietid som inte enbart innefattar plugg. 

Styrelsen består i nuläget av 12 ledamöter varav en post är vakant, alla i styrelsen är valda under det allmänna valet i december.

Ordförande

Emil Bertilson

Vice Ordförande
Erik Ohlsson

Utbildningsansvarig
Josefin Mannevik

Utbildningsansvarig
Tilda Ramstedt

Evenemangsansvarig
Ivar Öhrling

Evenemangsansvarig
Tim Spjuth

Näringslivsansvarig
Emil Bertilson

Näringslivsansvarig
Beatrice Gustafsson

Chefredaktör, Rättstrycket
Marie Rask

Kommunikationsansvarig
Füreya Arianna Ek

Kassör
Arta Ekman

Idrottsansvarig
Rasmus Wengelin

Sekreterare
Filippa Sundström