Evenemangsutskottet

Evenemangsutskottet förestås av Juridiska föreningens evenemangsansvariga, Annie Ahrlin och Matilda Friberg. Utöver evenemangsansvariga består utskottet av sju juriststudenter med stort intresse för evenemang. Utskottet, som utses terminsvis, arbetar tillsammans med att initiera, planera och genomföra Juridiska föreningens evenemang: allt ifrån sittningar till den storslagna årsbalen.

Evenemangsansvariga: Annie Ahrlin och Matilda Friberg
Kontakt: Evenemang@Juridiskaforeningen.se
Evenemangsutskottet 2024/2025: Erik Jonsson, Wilma Lindberg, Olivia Krantz, Elin Hjälte, Nora Liljegren, Alva Ström, Erika Egnell, Rima Eldawi

Årsbalen

Juridiska föreningens årsbal hålls enligt tradition tredje veckan i november. Under årsbalen får juriststudenterna möjlighet att släppa studierna för en kväll, för att under högtidliga former äta trerättersmiddag och tillsammans med vänner och bekanta underhållas av fantastiska talare och musiker. Sammantaget är det en kväll full av mat, dans och skratt. 

Diplomering

Efter flera år av jobb och slit med biblioteksskrivare, kurslitteratur och salstentamina, så är äntligen dags för ens efterlängtad och välförtjänt examen. Under diplomeringsdagen får diplomanderna sina diplom och under kvällen hålls diplomeringsbanketten: en festlig tillställning med tal, dans, mat och dryck i goda vänners lag. 

Foto: Fredphotos

Föreslå evenemang!

Förslag på evenemang ska skickas in till evenemang.jfg@gmail.com

När du skickar in förslag på evenemang, tänk på att ditt mejl ska innehålla 1) information om vilken typ av evenemang 2) ditt namn och termin