SJM-utskottet

SJM-utskottet förestås av Juridiska föreningens sekreterare, Sofia Berander. Utöver sekreterare består utskottet av två juriststudenter med stort intresse för att processa i domstol. Utskottet, som utses terminsvis, arbetar tillsammans med att initiera, planera och genomföra Svenska Juridiska Mästerskapen.

SJM ansvarig: Sofia Berander
Kontakt: Sekreterare@Juridiskaforeningen.se
SJM-utskottet 2024/2025: Ej valda då SJM är inställt i år

Svenska Juridiska Mästerskapen

Svenska Juridiska Mästerskapen är en rikstäckande tävling i processföring inför svensk domstol. Juridikstudenter från universiteten i Uppsala, Stockholm, Lund, Örebro, Göteborg, Umeå och Karlstad är inbjudna att delta. Förutom chansen att vinna 20 000 kronor får deltagarna också ett utmärkt tillfälle att skaffa sig processerfarenhet och visa upp sina kunskaper. År 2019 vann deltagare från Göteborgs universitet.

I det första momentet tävlar lagen, bestående av två personer, mot övriga lag på samma ort. Varje lag får i uppgift att presentera skriftliga inlagor i ett mål, baserat på ett fiktivt fall författat av justitierådet Svante O. Johansson. En tävlingsjury bestående av justitieråd från Högsta Domstolen väljer ut de sex bästa inlagorna på varje ort. De uttagna lagen får sedan i en lokalfinal plädera muntligt inför samma jury. Därefter utses det bästa laget på varje ort att representera sitt universitet vid riksfinalen i Högsta domstolen.

För mer information om SJM, klicka här

SJM presenteras i samarbete med