SJM-utskottet

SJM-utskottet är det utskott i Juridiska Föreningen i Göteborg som ansvarar för den regionala delen tävlingen i Göteborg. År 2021 omfattar ansvaret också den nationella tävlingen. I detta utskott är Juridiska Föreningens sekreterare, Emma Eliasson ordförande. Utöver Emma består utskottet av Amanda Sivander.

Svenska Juridiska Mästerskapen

Svenska Juridiska Mästerskapen är en rikstäckande tävling i processföring inför svensk domstol. Juridikstudenter från universiteten i Uppsala, Stockholm, Lund, Örebro, Göteborg, Umeå och Karlstad är inbjudna att delta. Förutom chansen att vinna 10 000 kronor och en resa till Shanghai, får deltagarna också ett utmärkt tillfälle att skaffa sig processerfarenhet och visa upp sina kunskaper. År 2019 vann deltagare från Göteborgs universitet.

I det första momentet tävlar lagen, bestående av två personer, mot övriga lag på samma ort. Varje lag får i uppgift att presentera skriftliga inlagor i ett mål, baserat på ett fiktivt fall författat av justitierådet Svante O. Johansson. En tävlingsjury bestående av domare, advokater och forskare väljer ut de sex bästa inlagorna på varje ort. De uttagna lagen får sedan i en lokalfinal plädera muntligt inför samma jury. Därefter utses det bästa laget på varje ort att representera sitt universitet vid riksfinalen i Högsta domstolen.

För mer information om SJM, klicka här!

SJM presenteras i samarbete med