Juridiska föreningens utskott

Juridiska Föreningens arbete är för omfattande för att enbart styrelsen skall hantera detta och till hjälp har de fem olika utskott vilka består av engagerade juriststudenter av varierande terminer. Dessa utskott gör olika saker och väljs in genom en ansökan som marknadsförs genom Juridiska Föreningens olika sociala medier under verksamhetsåret.

Kursombudsutskottet

Kursombudsutskottet är ett utskott som utbildningsansvariga för JF och FEMJUR ansvarar över gemensamt. JF och FEMJUR väljer inför varje termin nya kursombud för de respektive terminerna. Kursombud väljs upp till och med termin 6 och det är vanligtvis tre kursombud per termin, förutom på ”portföljskurserna” där det är ett kursombud per fraktion. Kursombuden ansvarar för att samla kurskamraternas tankar och feedback om allt som rör kursen och terminen. Informationen förmedlas sedermera vidare till kursansvariga och utbildningsansvariga som har med sig den vidare till Juridiska Institutionen för att bedriva utbildningsbevakning och påverkan. Mycket av den feedback som förs fram till Juridiska Institutionen från utbildningsansvariga kommer direkt från kursombuden, varför dessa utgör en hörnsten i utbildningsbevakningen som helhet.

Kursombudsutskottet 2024:

Termin 2: Ebba Löwendaler Hoffsten, Lisa Haglund, Rebecka Karlsson, Svea Nurman

Termin 4: Savanna Ekerot, Alva Sigfridsson, Sara Wettergren

Termin 6: Ellen Petré, Tyra Backman

Evenemangsutskottet

Evenemangsutskottet förestås av Juridiska Föreningens evenemangsansvariga,  Annie Ahrlin och Matilda Friberg. Utöver evenemangsansvariga består utskottet av åtta juriststudenter med stort intresse för evenemang. Utskottet, som utses terminsvis, arbetar tillsammans med att initiera, planera och genomföra Juridiska Föreningens evenemang: allt ifrån sittningar till den storslagna årsbalen.

Evenemangsutskottet 2024/2025: Erik Jonsson, Wilma Lindberg, Olivia Krantz, Elin Hjälte, Nora Liljegren, Alva Ström, Erika Engnell, Rima Eldawi

Idrottsutskottet

Idrottsutskottet förestås av Juridiska Föreningens idrottsansvarig, Johannes Barth. Utöver Idrottsansvarig består utskottet av två juriststudenter med stort intresse för idrott. Utskottet, som utses terminsvis, arbetar tillsammans för att ansvara för allt från badmintonen och korpen till andra idrottsevenemang utskottet finner intressant.

Idrottsutskottet 2024/2025: Lova Svensk, Alva Sigfridsson, Sara Wettergren

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet förestås av Juridiska Föreningens näringslivsansvariga, Elias Höggren och Arta Ekman. Utöver näringslivsansvariga består utskottet av fyra juriststudenter med intresse för näringslivet. Utskottet arbetar främst med att planera den årliga stockholmsresan där vi erbjuder studenter möjligheten att åka till Stockholm och träffa potentiella arbetsgivare.

Näringslivsutskottet 2024/2025: Kevin Bryngelsson, Sofia Nilsson, Svea Nurman, Tova Grunditz

Poddutskottet

Poddutskottet förestås av fyra juriststudenter med stort intresse för att att driva en podcast. Det finns även en arbetsgrupp inom Juridiska Föreningens styrelse som arbetar med Oskyldighetspodden. Utskottet, som utses under vårterminen, arbetar tillsammans med att spela in, redigera och publicera avsnitt för Oskyldighetspodden. 

Poddutskottet 2023/2024: ej tillsatta

SJM-utskottet

SJM-utskottet förestås av Juridiska Föreningens sekreterare, Sofia Berander. Utöver sekreterare består utskottet av två juriststudenter med stort intresse för att processa i domstol. Utskottet, som utses i början på vårterminen, arbetar tillsammans med att initiera, planera och genomföra Svenska Juridiska Mästerskapen.

SJM-utskottet 2024/2025: Ej tillsatta då SJM är inställt