Juridiska föreningens utskott

Juridiska Föreningens arbete är för omfattande för att enbart styrelsen skall hantera detta och till hjälp har de fem olika utskott vilka består av engagerade juriststudenter av varierande terminer. Dessa utskott gör olika saker och väljs in genom en ansökan som marknadsförs genom Juridiska Föreningens olika sociala medier under verksamhetsåret.

Kursombudsutskottet

Kursombudsutskottet är ett utskott som utbildningsansvariga för JF och FEMJUR ansvarar över gemensamt. JF och FEMJUR väljer inför varje termin nya kursombud för de respektive terminerna. Kursombud väljs upp till och med termin 6 och det är vanligtvis tre kursombud per termin, förutom på ”portföljskurserna” där det är ett kursombud per fraktion. Kursombuden ansvarar för att samla kurskamraternas tankar och feedback om allt som rör kursen och terminen. Informationen förmedlas sedermera vidare till kursansvariga och utbildningsansvariga som har med sig den vidare till Juridiska Institutionen för att bedriva utbildningsbevakning och påverkan. Mycket av den feedback som förs fram till Juridiska Institutionen från utbildningsansvariga kommer direkt från kursombuden, varför dessa utgör en hörnsten i utbildningsbevakningen som helhet.

Kursombudsutskottet 2022:

Termin 2: Clara Agnehus, Julia Gustafsson & Patrik Willumsen

Termin 4: Agnes Heimdahl, Amanda Jonsson & Nora Woodrow

Termin 6: Elin Dyberg, Ellinor Wåhlin Dahlberg & Kevin Aram

Evenemangsutskottet

Evenemangsutskottet förestås av Juridiska Föreningens evenemangsansvariga, Edvin Karlsson och Axel Forslund. Utöver evenemangsansvariga består utskottet av sju juriststudenter med stort intresse för evenemang. Utskottet, som utses terminsvis, arbetar tillsammans med att initiera, planera och genomföra Juridiska Föreningens evenemang: allt ifrån sittningar till den storslagna årsbalen.

Evenemangsutskottet 2022/2023: Agnes Hjelmberg, Annie Lundgren, Casper Lundahl, Emma Lindvall, Ivar Öhrling, Sigrid Pedersen & Tim Spjuth

Idrottsutskottet

Idrottsutskottet förestås av Juridiska Föreningens idrottsansvarig, Adam Hydén. Utöver Idrottsansvarig består utskottet av två juriststudenter med stort intresse för idrott. Utskottet, som utses terminsvis, arbetar tillsammans för att ansvara för allt från badmintonen och korpen till andra idrottsevenemang utskottet finner intressant.

Idrottsutskottet 2022/2023: Pontus Gyllenhammar och Viktor Lind.

Poddutskottet

Poddutskottet förestås av fyra juriststudenter med stort intresse för att att driva en podcast. Det finns även en arbetsgrupp inom Juridiska Föreningens styrelse som arbetar med Oskyldighetspodden. Utskottet, som utses under vårterminen, arbetar tillsammans med att spela in, redigera och publicera avsnitt för Oskyldighetspodden. 

Poddutskottet 2022/2023: Kajsa Christiansen, Paula Lopez, Pontus Gyllenhammar & Hassan Othman Alkady

SJM-utskottet

SJM-utskottet förestås av Juridiska Föreningens sekreterare, Sadaf Atashfaraz. Utöver sekreterare består utskottet av två juriststudenter med stort intresse för att processa i domstol. Utskottet, som utses i början på vårterminen, arbetar tillsammans med att initiera, planera och genomföra Svenska Juridiska Mästerskapen.

SJM-utskottet 2022/2023: Linnea Hood & Anna Nyström