Av jurister, för jurister sedan 1968 –

Välkommen till Juridiska föreningens hemsida. Här finns information om föreningens organisation och arbete, jobb- och projektannonser, samt möjlighet att bli medlem, beställa medlemströjor och att meddela önskemål eller klaga!

Tag chansen att påverka din utbildning! 

Sedan en tid tillbaka har JURO (juris studerandes riksorganisation) tagit fram en enkät för att undersöka det psykiska måendet hos juriststudenter. JURO är ett nationellt samarbetsorgan där Juridiska Föreningen i Göteborg representerar juriststudenterna i Göteborg. Samtliga juriststudenter* i Sverige kommer ges chansen att svara på enkäten. Deltagandet är självklart frivilligt, men kommer ligga till grund för det påverkansarbete som JURO utövar gentemot såväl arbetsgivare som universitet.

De som kan besvara enkäten är juriststudenter på grundutbildningen, vilket innebär termin 1-9. Enkäten består av ett antal frågor på såväl svenska som engelska och tar ca. 5-7 minuter att besvara. Läs frågorna noga innan du svarar, då många är likartade. Vissa av frågorna är slumpmässigt utvalda för att enkäten inte ska bli för lång, vilket innebär att det inte är säkert att du kommer få exakt samma frågor som dina kursare.Genom att besvara enkäten hjälper du JURO att påverka din utbildning och arbetsmarknad!

Du hittar enkäten HÄR.

*Samtliga studieorter där juristexamina utfärdas, vilket innebär: Lund, Göteborg, Örebro, Karlstad, Stockholm, Uppsala och Umeå. Tack för din medverkan!


Bästa hälsningar,
Juridiska Föreningen i Göteborg

Välkommen till juristprogrammet!

Vi har satt ihop en flik här på hemsidan för dig som är ny på juristprogrammet. Vår förhoppning är att den skall ge en god överblick över vad som är viktigt att tänka på vid studiestarten, till exempel registrering och nollning. 

Klicka här för att komma till sidan!

På grund av rådande restriktioner går det just nu att beställa JF-tröjor direkt från vår leverantör. Vill du beställa en JF-tröja? Klicka här!

Digital badmintonlista

Eftersom Handelshögskolans korridorer ekar tomma och anslagstavlan utanför JF-rummet för tillfället inte är lika lättillgänglig som vanligt, så presenterar Juridiska Föreningen en digital version av badmintonlistan. 

Klicka här för att komma till listan!

Styrelsen 2021/22:

Erik Österberg, Natasha Mattson Larsson, Carl Ekvall, Emilia Alfredsson, Nellie Karlsson, Klara Johansson, Sara Masri, Isak Karlsson, Emma Eliasson, Emilia von Hoffmann, Madeleine Björk, Tobias Vallin, Melina Johannesson.

Nyheter