Juridiska Föreningens Styrelse 2022/2023

Juridiska Föreningens styrelse finns till för att göra livet enklare för juriststudenterna på Handelshögskolan i Göteborg. Styrelsens arbete kretsar kring näringslivskontakter där vi genom våra näringslivsansvariga försöker skapa tillfällen för er att träffa framtida möjliga arbetsplatser; utbildningbevakning där vi genom våra utbildningsansvariga arbetar för att utbildningen ska få så bra kvalité som den möjligen kan få; och studiesociala evenemang där vi genom våra evenemangsansvariga och idrottsansvariga försöker skapa event utanför skolan så att våra medlemmar får en studietid som inte enbart innefattar plugg. 

Styrelsen består i nuläget av 13 ledamöter, alla valda under det allmänna valet i december.

Ordförande
Carl Ekvall

Vice Ordförande
Nellie Karlsson

Utbildningsansvarig
Eliaz Utbult 

Utbildningsansvarig
Wilma Markholm

Evenemangsansvarig
Edvin Karlsson

Evenemangsansvarig
Axel Forslund

Näringslivsansvarig
Hanna Petersson

Näringslivsansvarig
Oscar Kumblad

Chefredaktör, Rättstrycket
Misha Ohlsson

Kommunikationsansvarig
Alexander Karvonen

Kassör
Hassan Othman Alkady

Idrottsansvarig
Adam Hydén

Sekreterare
Sadaf Atash-Faraz