Proinspector

Föreningens proinspektor är en person som är verksam inom näringslivet. I likhet med inspector verkar proinspector för föreningens verksamhet och ändamål. Utöver detta arbetar hen för att marknadsföra Juridiska Föreningen och att bidra till att kontakter mellan Juridiska Föreningen och näringslivet underlättas. 

Nuvarande proinspector är Zuzan Ismail, advokat. 

Inspector

Föreningens inspector är en person som är verksam inom Juridiska Institutionen på Handelshögskolan i Göteborg. Inspector verkar för föreningens verksamhet och ändamål och i bidrar till att underlätta kontakterna mellan Juridiska Föreningen, Juridiska Institutionen och Handelshögskolan i Göteborg. 

Nuvarande inspector är Torbjörn Odlöw