Oskyldighetsprojektet är en partipolitiskt obunden och ideell organisation vars vision är att värna grundläggande rättsstatliga principer genom att tillhandahålla kostnadsfri juridisk hjälp vid ansökan om resning i brottmål.

Bakom Oskyldighetsprojektet står Björn Hurtig (advokat vid Hurtig & Partners) och Sebastian Wejedal (lektor i processrätt vid Juridiska institutionen i Göteborg). Projektet är organiserat som en s.k. ”law clinic”, där juriststudenter arbetar tillsammans med, och under handledning av, seniora jurister verksamma vid såväl advokatbyrå som akademi. Inom ramen för projektet samarbetar Hurtig & Partners, Juridiska institutionens straff- och processrättsliga miljöer samt Juridiska föreningen i Göteborg. Allt arbete i projektet sker ideellt och all hjälp tillhandahålls utan kostnad.

Hemsida: www.oskyldighetsprojektet.se