Juridiska Föreningens extrainsatt årsmöte 2023

Förslag till dagordning:

Kandidaturer: Vice ordförande

Casper Lundahl

Mitt namn är Casper Lundahl och jag kandiderar till vice ordförande i Juridiska föreningen för den återstående delen av verksamhetsåret.

Jag läser T5 och har tidigare engagerat mig i evenemangsutskottet och är för nuvarande med i näringslivsutskottet. Jag söker för att jag hade tyckt det varit kul att engagera mig ännu mer i föreningslivet på skolan.

Jag är bekant med många av de i styrelsen aktiva och tror att jag hade passat bra in i gruppen, jag har därför också ett hum om vad det innebär att inneha rollen som vice ordförande samt vilka arbetsuppgifter som jag ansvarar över. Därav tror jag att det är en roll som hade passat mig alldeles utmärkt, att hjälpa till med det löpande arbetet men även att stötta upp där det behövs hjälp.

Det var en kort introduktion till mig och vad jag hoppas kunna bidra med, jag hoppas jag får er röst så ses vi på årsmötet. 

Allt gott

Casper

Erik Ohlsson