Juridiska Föreningens Årsmöte 2022

Verksamhetsberättelse 2021/2022