Juridiska Föreningens årsmöte 2023

Dagordning

Propositioner

Motioner

Motion

Juridiska Föreningen skall avbryta samarbetet med Norma Advokatbyrå efter att det närvarande avtalet löper ut. Detta skall även gälla sektionen GAIUS där Norma inte skall delta på arbetsmarknadsmässan kommande år.

Varaktigheten av detta beslut kommer att pågå tills ett annat årsmöte beslutar annorlunda.

Detta motiveras av att Norma Advokatbyrå i november månad kontaktade Juridiska Föreningen via e-post och krävde att en styrelseledamot skulle avgå. Advokatbyrån hotade med att avsluta samarbetet om föreningen inte agerade enligt deras krav. Under denna process kontaktades även Juridiska Föreningens övriga samarbetspartners och andra advokatbyråer i Sverige, med uppmaning att bojkotta Juridiska Föreningen och GAIUS om inte den nämnda styrelseledamoten avgick.

Detta agerande kan inte på något sätt anses acceptabelt. Att offentligt utpeka en styrelseledamot och påstå att personen är klandervärd samt uppmana till bojkott utan att först kontakta föreningen för att få information om situationen eller hur styrelsen hanterar interna frågor är oacceptabelt.

Juridiska Föreningens styrelse väljs genom en av de mest demokratiska processerna baserad på medlemmarnas förtroende, och detta bör förbli en central princip för föreningen. Normas agerande visar på ett sätt där näringslivet kan påverka valet av styrelseledamöter genom att kräva avgångar och hota med bojkott baserat på deras agerande i privata sammanhang. Detta skapar en miljö där styrelseledamöter tvekar att ta ställning i politiskt känsliga frågor av rädsla för offentlig uthängning inför framtida arbetsgivare, något man inte hade blivit om man inte tog sig an ett styrelseuppdrag i Juridiska Föreningen.

Näringslivets önskan att samarbeta med Juridiska Föreningen är betydande, och att ersätta Norma med en annan samarbetspartner är inte en komplicerad process om styrelsen har för mål att bibehålla samma antal samarbetspartners som tidigare.

Genom att bifalla denna motion kan föreningen tydligt peka på vilket sätt näringslivet förväntas agera mot oss som studenter och mot föreningen som studentförening i de fall det finns klagomål mot enskilda styrelseledamöter. Samt tydligt markera att offentlig uthängning mot enskilda studenter är oacceptabelt oavsett agerande. 

Väl mött,

Hassan Othman

Verksamhetsberättelse

Kandidaturer

Evenemangsansvariga

Annie Ahrlin och Matilda Friberg

Vi heter Annie Ahrlin och Matilda Friberg och vi söker nu gemensamt till posten som evenemangsansvariga i Juridiska Föreningen.

Vi är två glada och sociala tjejer som går termin tre på juristprogrammet. Gemenskap är något vi brinner för och vi ser detta som en möjlighet att stärka banden mellan juriststudenter, både inom klasserna men också mellan årskurserna. Dessutom ser vi detta som en chans att också ytterligare stärka och fördjupa våran egna vänskap och en möjlighet att få lära känna ännu fler av er 😛

Varför oss?

Under nollningen 2023, då vi båda var faddrar, fick vi testa hur just vi som personer fungerar tillsammans och fick sätta våran samarbetsförmåga på prov, vilket fungerade strålande. Men vi känner oss inte klara där! Vi vill testa nya utmaningar och önskar att få fortsätta skapa möjlighet för juriststudenter att umgås och ha kul tillsammans på diverse event.

Annie har under sin första termin på juristprogrammet suttit i evenemangsutskottet där hon fick se hur arbetet går till på nära håll. Att få se och utföra en del av arbetet bakom kulisserna för barnkalassittningen och JF-balen 2022 var mycket inspirerande och något som vi båda vill vara med och bidra till under nästa läsår. Matilda har suttit med i evenemangsutskottet i FEMJUR där hon fått hjälpa till med det mer praktiska inför/bakom olika event. Hon tog även en större roll under sin student 2020, där hon bland annat planerade, bokade och genomförde alternativ aktivitet till det inställda studentflaket samt var med och arrangerade både champagnefrukosten och studentfesten. Annie var vidare projektledare för HUMJUR 2023 och har därför erfarenhet av att driva även större evenemang. Gemensamt tror vi att vi både har den erfarenhet men också den kreativitet som krävs för att vara evenemangsansvariga.

Vår vision

Genom vårt engagemang i studentlivet har vi lärt känna studenter från alla olika årskurser och vi har således fått en god känsla för vilka sorters evenemang som ni tycker är roliga och vill se mer av! Vår ambition är att utveckla de otroliga evenemang som redan brukar ske under året, samt göra dessa större och bättre än någonsin förut. Vi vill framförallt att alla ska känna sig välkomna och ha roligt på alla JF:s evenemang!

Mvh Annie och Matilda

Sofia Depui Ekdal och Nora Löfstrand

Hej!

Vi heter Sofia Depui Ekdal och Nora Löfstrand och läser båda termin 3 på juristprogrammet här i Göteborg. Tillsammans kandiderar vi till posten evenemangsansvariga i Juridiska Föreningen.

Vilka är vi?

Vi är två engagerade studenter som tror att vi hade gjort ett dunderjobb med att ansvara för alla juristers evenemangsliv under det kommande året. Under de senaste året har vi lärt känna massor av nya vänner och givetvis då också varandra. Enligt oss är vi födda för att styra fest så vad passar då inte bättre än att kandidera till juridiska föreningens evenemangsansvariga. Vi båda är vana med att ha många järn i elden vilket är en av anledningarna till att vi skulle tillföra något till JF. Efter två verksamhetsår av bara män som styr fest är det väl ändå dags för två kvinnor att ta över..

Varför just oss?

Under det gångna året har vi båda suttit i evenemangsutskottet tillsammans. Under den tiden har vi på nära håll fått vara med och styra upp, hjälpa till och planera de event som många av er har deltagit på. Därmed har vi en väldigt god bild av hur arbetet ser ut och något vi känner att vi kommer lösa galant under kommande år. Vi ser det som ett naturligt nästa steg att ta över ansvaret efter Ivar och Tim. Arbetet med utskottet har varit både lärorikt men framförallt otroligt kul. Vi kommer göra vårt yttersta för att se till att evenemangen kopplat till JF genomförs på ett så givande och roligt sätt som möjligt för alla berörda. Mer konkret kommer vi att fokusera på att få till underhållande händelser, fina lokaler och att skapa fantastiska minnen att krydda studentlivet med.

Vi har genom vårt tidigare engagemang väldigt bra och god kontakt med tidigare evenemangsansvarige Tim och Ivar, som har gett oss en försmak till rollen och allt vad det innebär. Vi har en ambition om att kunna fortsätta bidra och bygga det arbete som JF har genomfört genom åren. Givetvis skall man vara ödmjuk, men vi är övertygade om att vår tidigare erfarenhet kommer att göra att vi kommer styra fester med bravur.

Vi ses på utfrågningen!

Ha det gott!

// Nora och Sofia

Näringslivsansvariga

Arta Ekman och Elias Höggren

Hej på er!

Det är vi som är Arta Ekman och Elias Höggren och vi läser just nu tredje terminen här på juristprogrammet i Göteborg. Vi har tillsammans valt att kandidera till posterna som näringslivsansvariga för Juridiska föreningens styrelse.

Vilka är vi?

Vi är två studenter som under studierna engagerat oss i student- och föreningslivet, vilket gett oss lärorika erfarenheter som vi vill föra vidare till samarbetet med näringslivet – i intresse för föreningens medlemmar. På ett personligt plan är vi båda ansvarstagande och drivna studenter som trivs i en social miljö.

Arta har under sin tid på Handels suttit som ekonomiansvarig i både JF och GAIUS, vilket gör att han har en god inblick i föreningens befintliga relation med dess samarbetspartners – men också god förståelse för hur arbetet går till.

Elias har under året varit aktiv i studentlivet, som fadder under nollningen och sittande i Götes, vilket i kombination med tidigare erfarenheter utanför skolan, där han arbetat i kontakt med företag, visar på det driv och ambition som krävs för denna roll.

Att axla rollen som näringslivsansvarig medför ett stort ansvar, just på grund av det betydelsefulla arbete som rollen innebär för det studiesociala. Som näringslivsansvarig arbetar man som en mellanhand mellan föreningens medlemmar och potentiella arbetsgivare, med uppdraget att skapa en plattform för alla studenter. Det är därför viktigt att samarbetet mellan de näringslivsansvariga sker på ett effektivt, smidigt och väl fungerande sätt. Vi är båda problemlösningsorienterade, flexibla och lyhörda men framförallt har vi haft goda samarbeten med varandra tidigare – både inom och utanför skolan.

Detta vill vi bidra med

Bron mellan studenter och näringslivet är otroligt viktig, både för inblicken i det praktiska arbetet men även för att bygga ett personligt nätverk. I dagsläget finns det en stark grund som fungerar väldigt väl – men vi ser en utvecklingspotential, i vilken man kan bredda Juridiska föreningens plattform för studenter.

Vi är övertygade om att kontakten med näringslivet är av avgörande betydelse under studietiden och sträcker oss långt bortom att bara klara av våra studier. Vi vill skapa möjligheter för alla studenter på juristprogrammet att ha en lättillgänglig och givande relation med näringslivet. Vår ambition sträcker sig inte bara till att bredda samarbetet med olika juridiska praktiker, med en ambition att inkludera en större mångfald av företag, utan också undersöka möjligheten att skapa mer avslappnade och varierade miljöer för möten.

Ett exempel är när Cederqvist delade ut Smoothies i JF rummet tidigare i år. Det är ett utmärkt sätt att flytta mötesplatsen och lyfta interaktioner med samarbetspartners som drivit motivation och engagemang hos medlemmar. Detta vill vi ta med oss och bygga vidare på.

Vi vill även undersöka möjligheten att integrera företagskontakter i studierna, inte bara utanför skolan, utan se över hur vi kan erbjuda föreläsningar med praktiska inslag som kopplar till kurserna man läser – likt exempelvis den inspirerande föreläsningen som erbjudits under Miljörätten av Setterwalls.

Vi vill att alla medlemmar ska ha möjlighet att få lära känna samarbetspartners på det sätt som passar de bäst. Därför tycker vi att det är av yttersta vikt att se över möjligheterna att expandera våra samarbeten och möjliggöra nya plan för interaktion för alla studenter. För den som föredrar interaktioner i en mer social och avslappnad miljö, vill vi bygga vidare på de uppskattade evenemang från det föregående året med t.ex Pub-Quiz, After-School eller idrottsevent som skett tillsammans med föreningens samarbetspartners. Samtidigt vill vi bevara de samarbeten som redan finns. Vår vision är att föra en kontakt med näringslivet där du som student får möjlighet att välja hur du vill knyta kontakt med dina framtida arbetsgivare.

Varför just oss?

Under vår tid på Handels har vi inte bara genomgått akademiska utmaningar utan också fått möjlighet att komma i kontakt med föreningar och dess medlemmar. Vi har inte bara knutit vänskapsband utan också skapat kontakter och engagerat oss i olika aktiviteter med samarbetspartners. Denna erfarenhet har inte bara lärt oss vikten av att bygga nätverk utan också hur studenter och föreningar tillsammans tar nytta av dessa kontakter. Vi ser det som en central del av studentnyttan och känner en önskan att få vara med och bidra till att stärka och utvidga dessa relationer, så att våra medlemmar sätts i centrum.

Vi känner oss manade att ta facklan i hand för ett fortsatt gott studiesocialt studentliv, hoppas ni känner detsamma! Vi önskar få ert förtroende och hoppas på er röst den 4 december, ses där!

Skulle ni ha några frågor är det bara att höra av er till oss på: guekmar@studen.gu.se eller gushoggel@student.gu.se.

Mio Roslund
 
Hej!
Mitt namn är Mio och jag kommer söka posten som näringslivsansvarig i JF. Jag går förvisso bara T1 men har under dessa månader varit väldigt aktiv i föreningslivet och gått på många evenemang.
Jag har engagerat mig i ELSA där jag är Director for Sponsorships, vilket innebär att jag är van vid att ha kontakt med företag och varva sponsorer. Jag har utöver detta besökt diverse byråer på olika evenemang och byggt mitt nätverk, något som jag tycker är väldigt roligt. Av denna anledning tror jag posten som näringslivsansvarig hade passat mig bra.
Jag är en strukturerad och målmedveten person. Jag arrangerade nyligen en faddertacksittning där jag förutom att vara toastmaster också var ansvarig för att bestämma schemat för kvällen. Utöver detta är jag en utåtgående och öppen person som gillar att samarbeta i grupp.
Hoppas ni lägger er värdefulla röst på mig den 4:e december och hör av er om ni har några funderingar

Utbildningsansvariga

Mimmi Olsson och Alma Johansson
 
Hej bästa juriststudenter!
Vi heter Mimmi Olsson och Alma Johansson, läser T3 och har nu valt att söka posterna som utbildningsansvariga i Juridiska Föreningen. Ni kanske känner igen Mimmi från nollningen där hon var fadder och Alma från Gaius där hon för tillfället sitter som crewansvarig i årets projektgrupp.

Vilka är vi?
Vi är två sociala och härliga tjejer som tycker om att lära känna nya människor och testa på nya saker. Något vi båda känner starkt för är samhällsfrågor och att stå emot orättvisa. Därför vill vi göra det vi kan för att påverka saker till det bättre.

Jag, Alma, hade från början ingen plan på föreningslivet men efter att ha engagerat mig i Gaius senaste året känns JF som ett roligt nästa steg. Innan juristprogrammet arbetade jag som platschef på ett café, där höjdpunkten med min roll var att kunna göra faktisk skillnad för de anställda. Likaså är det roligaste som crewansvarig att få arbeta nära studenterna och påverka. Jag är inget undantag när det kommer till stress och har precis som de flesta påverkats enormt av den påfrestning studier medför. Just av den anledningen lockar utbildningsansvarig och att kunna bidra till att ge alla studenter bästa möjliga förutsättningar för att må bra.

I år är jag, Mimmi, delaktig i mentorskapsprogrammet som mentor för förstaårsstudenterna. Jag såg det som en möjlighet att vara ett stöd för de nya studenterna genom att svara på alla typer av frågor de har om programmet och förhoppningsvis kunna motverka stress som många upplever i början. Jag själv har också varit väldigt påverkad av stressen under mitt första år och ville därför göra det jag kunde för att hjälpa de som befinner sig i den situationen. I min roll som mentor, och även som fadder på nollningen, så har jag känt att det varit väldigt givande och roligt att prata och möta på er andra studenter.

Vi ser rollen som utbildningsansvarig i JF som ett bra nästa steg för oss att jobba nära studenterna och få chansen att påverka klimatet på skolan samt göra det bättre för studenterna.

Varför oss?
Vi ser utbildning som något av det viktigaste som finns i världen, och anser att vi har en skyldighet att göra allt vi kan för att påverka vår egen utbildning. Vi är väldigt priviligierade som har tillgång till en bra utbildning som också är gratis, vilket många inte har.
Det är väldigt tufft att plugga, speciellt på juristprogrammet. Det är en hög belastning och mycket förväntas av oss. Därför vill vi se till så att den psykiska hälsan hos studenter alltid är prioriterad och diskuterad på skolan i olika frågor. Studietiden ska vara något vi minns som roligt, inte en tid full av stress och prestationsångest. Vi är medvetna om att detta är en särskilt svår fråga då juristprogrammet präglas av en påtaglig betygshets. Dock är vi övertygade om att det finns saker att göra för att försöka motverka stressen kring detta. Genom att påverka upplägget på kurser och genom att erbjuda bättre utlärning av studieteknik så tror vi att stressen hade kunnat motverkas.

Rollen som utbildningsansvarig har vi förstått kan uppfattas som intensiv och det är viktigt att planera sin tid. Det faktum att det är mycket möten som man förväntas delta på är inte något som skrämmer oss utan det ser vi som roligt. Anledningen till att vi kandiderar är ju för att kunna påverka, vilket vi får möjligheten att göra i dessa olika möten.

Tack för att du har tagit dig tiden att läsa vår kandidatur! Vi hoppas att du kommer och röstar på oss, eller bara tar en kopp kaffe, på årsmötet den 4/12!

Om du har frågor, tveka inte att höra av dig på gusmimmiol@student.gu.se eller gusjohaldi@student.gu.se 🙂
 
Med vänliga hälsningar,
Mimmi Olsson & Alma Johansson
Parmida Farahani och Lovisa Eklund
 
Hej,
Vi heter Parmida och Lovisa och läser just nu tredje terminen på programmet. Vi kandiderar till utbildningsansvariga till JF:s styrelse verksamhetsåret 24/25!

Vi är två glada och positiva tjejer som älskar att ta oss an nya utmaningar! Vi har båda suttit som kursombud under T2, och fick där upp ögonen för utbildningsarbetet på skolan. Det är otroligt viktigt att utbildningen ständigt utvecklas, och där har vi studenter en stor och viktig roll. Genom att sitta som utbildningsansvariga i JF kommer vi att göra vårt allra bästa för att utbildningen ska utvecklas till det bättre på flertalet plan, genom era åsikter och tankar. Genom att sitta som kursombud har vi fått se en del av hur arbetet kan se ut för utbildningsansvariga, och även själva fått arbeta med att samla in studenters synpunkter på kurser och driva utvecklingsarbete med kursledningen för respektive kurs under T2. Vi tycker att det är väldigt roligt, och hade nu velat göra detsamma i JF!

Som ovan nämnt har vi suttit som kursombud tillsammans och där också lärt oss att jobba tillsammans och utveckla ett gott samarbete, vilket vi tror är en bra förutsättning för att fortsätta arbetet tillsammans i JF. Vi uppmärksammade även förbättringspunkter i bland annat kursombudens arbete som vi gärna vill jobba vidare med i JF.

Jag, Parmida har förutom att sitta som kursombud också suttit som oberoende studentrepresentant under den gångna terminen. Det innebär att jag suttit med på utbildningsutskottets möten UU-möten) med skolledningen och representanter från JF och Femjur. Även detta har givit mig en inblick i utbildningsarbetet på skolan, och jag har fått vara med och bidra genom att föra fram studenters synpunkter på utbildningen på ett objektivt och oberoende sätt. Jag har även suttit som Director för ELSA 23/24, samt sitter just nu som företagscrew för GAIUS.

Föreningslivet på skolan är något jag därmed varit engagerad i sen T1, och därför vill jag nu ta det till nästa nivå, därmed hade JF passat mig bra! Jag har tidigare suttit som elevkårsordförande på gymnasiet och har därmed erfarenheter av liknande föreningsarbete. Vid sidan av studierna sitter jag även som ledamot i Utbildningsnämnden i Partille Kommun, där jag också arbetar med skolfrågor. Skola och utbildning ligger mig därmed varmt om hjärtat, och som utbildningsansvarig hade jag gjort mitt yttersta för att göra utbildningen så bra som möjligt tillsammans med Lovisa!

Jag Lovisa, har som tidigare nämnts suttit som kursombud och vill nu fortsätta på samma spår! Under tiden som kursombud såg jag många utvecklingsmöjligheter som jag, tillsammans med Parmida, vill fortsätta jobba på. Jag hittade även glädjen i att kunna vara med att påverka viktiga frågor, därför vill jag nu ta steget in i JF som utbildningsansvarig.
Som person är jag inkännande och bra på att lyssna och ta in andras åsikter och tankar. Jag är även en bra problemlösare som tänker nytt och gärna stort! Tidigare i skolsammanhang har jag ofta tagit en framträdande roll i diskussioner kring viktiga frågor, och även suttit med i elevråd.
Jag har tidigare inte varit engagerad i föreningslivet på skolan men jag vill nu ta steget in! Jag är peppad på att ta mig an en ny utmaning tillsammans med Parmida, och kommer göra mitt absolut bästa för att utbildningen på programmet ska bli så bra som möjligt!

Hoppas vi ses på årsmötet 4/12!

//Lovisa och Parmida

Kassör

Hampus Möller

Hej!

Mitt Namn är Hampus Möller och jag läser termin 5 på juristprogrammet för närvarande och kandiderar i år till rollen som kassör för JF Göteborgs verksamhetsår 24/25.

Jag är en kille som tidigare har varit engagerad i studentlivet på handels både som fadder för juristprogrammet och nu är jag även aktiv i projektgruppen Gaius som evenemangsansvarig vilket jag tycker är väldigt roligt helt enkelt. Att arbeta för studentnyttan på skolan är något jag trivs med!

Jag söker kassör eftersom rollen har i regel ett tätt samarbete med både Gaius och Kåren som jag är beredd att axla och jag har alltid haft ett intresse för noggrannhet och i min privata verksamhet som DJ så arbetar jag ständigt med administration och fakturering samt bokföring av det slag som kommer att dyka upp under verksamhetsåret.

För mig är det viktigast som kassör att ha målet att veta vad studenterna tycker är det viktigaste som JF kan erbjuda och därefter även anpassa dem resurser som föreningen kan erbjuda för att göra det möjligt att så många som möjligt kan delta och blir intresserade av att delta i evenemang och det näringsliv som vi har möjlighet att erbjuda under kommande verksamhetsår!

Vid övriga frågor får ni gärna maila till hampus.moller45@gmail.com

Med vänlig hälsning, Hampus Möller!

Idrottsansvarig

Johannes Barth

Hej kära juriststudenter!
Jag heter Johannes Barth, läser just nu T3 och har valt att söka till posten som idrottsansvarig i Juridiska föreningens styrelse för 2023/2024.
Vem är jag?
För er som inte vet vem jag är så har ni kanske sett mig på föreläsningar, event eller i korridorerna på Handels och förhoppningsvis fått ett positivt intryck. Mina vänner skulle nog beskriva mig som personifieringen av “is i magen”. Bortsett från att vara en väldigt lugn person så är jag en glad och trevlig kille som tycker om att ta ansvar.
Varför rösta på mig som idrottsansvarig?
Fram tills nu har jag inte varit särskilt framstående eller engagerad i det studiesociala livet på Handels. De första två terminerna på programmet har jag försökt känna av belastningen med studierna innan jag engagerar mig och går in i något fullt ut. Mot bakgrund av den erfarenheten tycker jag mig nu vara redo att med fullt fokus ägna mig åt rollen som idrottsansvarig och göra det riktigt bra. Nu under höstterminen har jag börjat engagera mig något mer, bland annat i crew för HUMJUR och aktuellt inom crew för GAIUS. Att driva på och hjälpa till i det studiesociala här på Handels, att göra vår gemensamma studietid så bra som möjligt, det är något jag verkligen vill bidra till.
Att rollen är öppen i sin gestaltning passar mig väldigt bra. Jag kommer vara lyhörd för studenternas önskemål och ha örat mot marken. Det innebär en möjlighet för mig och alla er idrottsintresserade studenter att se om det finns ett sug efter fler eller andra aktiviteter. Mitt mål med posten som idrottsansvarig är att kunna erbjuda juriststudenterna en fysisk och mental avkoppling från studierna. Jag vill främja deltagandet och gemenskapen studenter emellan och ser idrotten som perfekt möjlighet till just detta.
Med mitt stora intresse och engagemang för idrott ser jag mig som en utmärkt kandidat att ta över och vidareutveckla idrotten för juriststudenterna på Handels. Min personliga sportsliga bakgrund ligger framförallt i fotbollen, att ta täten i Sveriges Rikes Lag och få vara med att lyfta laget mot nya höjder hade varit fantastiskt. Självklart innebär det inte att jag är rädd för att snöra på mig löparskor, lira badminton, eller ta tag i något helt annat.
Överväg gärna mig när ni den 4/12 lägger er röst till idrottsansvarig. Hör av er till mig vid frågor och funderingar och så har vi ett riktigt bra år tillsammans 😃!

Kommunikationsansvarig

Mio Roslund

 

Hej!

Jag heter Mio och ställer upp som kandidat för rollen som kommunikationsansvarig. Ni har kanske noterat att jag även kandiderar till näringslivsansvarig, detta är min främsta kandidatur. Dock väljer jag att även kandidera till kommunikationsansvarig för att öka mina möjligheter att bli en del av nästa års styrelse.

Lite om mig själv:

Jag är en social, målmedveten och organiserad person som för närvarande läser T1. Under min första termin har jag aktivt deltagit i olika aktiviteter, bland annat som Director For Sponsorships i organisationen ELSA. Jag har även deltagit på olika evenemang hos olika byråer och engagerat mig i sociala aktiviteter.

Mitt uppdrag som kommunikationsansvarig: 

Jag strävar efter att sprida information om våra evenemang till en bred publik. Detta anser jag är en avgörande roll eftersom evenemangen på byråer utgör en viktig väg in i arbetslivet för alla studenter. Även sociala evenemang är viktigt för att få ut så mycket som möjligt av sin studietid. Därför är det kritiskt att informationen når ut till så många som möjligt. Jag anser att informationen bör vara lättillgänglig och överskådlig för att verkligen nå fram. För att öka synligheten överväger jag att utforska alternativa kanaler utöver Instagram och andra sociala medier, medveten om att vissa personer kan missa dessa trots sitt intresse. Jag har till exempel tänkt på att placera affischer på skolan för att öka chansen att nå ut till studenterna.

Jag hoppas att ni väljer att stödja mig med er röst den 4:e december!

Allt gott,

Mio Roslund

Sekreterare

 

 

Sofia Berander

Hej!
Mitt namn är Sofia Berander och jag söker posten som sekreterare i JF. Hittills har jag inte varit speciellt aktiv i föreningslivet, eftersom jag ville känna in programmet och fundera på vilken roll och förening som skulle kunna passa mig bäst.
Sagt och gjort, så har jag kommit fram till att jag gärna vill engagera mig i JF och gärna vill bidra till att nästa år blir så bra som möjligt. Jag ser uppdraget som en ny och spännande möjlighet att få ta del av föreningslivet på skolan och jag ser mycket fram emot att få ordna SJM om jag får posten som sekreterare. Jag har även valt att bli GAIUS crew-fadder i år, så förhoppningsvis ses vi kanske redan där, om vi inte sågs redan när jag var crew på HUMJUR-mässan tidigare i höstas.
Som person är jag noggrann, ansvarstagande och social. Jag är väldigt pratglad och lyhörd så snacka gärna med mig i korridorerna. Jag är också bra på att lyssna aktivt. Min förmåga att skriva fort på datorn är något som ibland stressar mina vänner, så förhoppningsvis är det en färdighet som jag kan dra nytta av i rollen som sekreterare.
Jag hoppas att ni kommer vilja rösta på mig den 4/12, och hör gärna av er om ni har några fler frågor ❤

 

 

Chefsredaktör

Love Åhrman

Hej allesammans,
 
Mitt namn är Love Åhrman och jag kandiderar till posten som chefredaktör för Rättstrycket. Jag är 22 år gammal, bor och kommer från Kinna och läser nu T1.
 
Varför kandiderar jag?
Journalistik och skrivande har för min del alltid varit ett stort intresse. Sen jag tog studenten 2019 har jag i någon form jobbat som journalist. Det började på frilansbasis och övergick sedan till ett heltidsjobb. Idag arbetar jag med det på deltid vid sidan om studierna här på Handels. Att engagera mig i Rättstrycket känns med bakgrund mot min journalistiska kompetens och intresse givet för min del. Rollen som chefredaktör innefattar ett stort ansvar, vilket är en utmaning jag känner mig redo att anta. Jag går alltid in helhjärtat i allt jag gör, och här kommer det inte göras några undantag. Mitt motto är att hårt arbete ger resultat – och med den inställningen är jag övertygad om att chefredaktörsrollen är något för mig. 
 
Varför passar jag den här rollen?
Under lite drygt två års tid har jag arbetat som journalist på heltid. Jag har främst skrivit i Markbladet som är en lokaltidning i min hemkommun, men har också producerat olika former av redaktionellt material till en handfull andra tidningar som koncernen äger, i såväl Västergötland som Halland. Jag har god erfarenhet av att hantera olika sorters texter, allt från krönikor till reportage men även re-writes och recensioner. Min erfarenhet av journalistik och redaktionellt arbete har gett mig både erfarenhet och värdefulla insikter vad gäller att bedriva en tidning. 
 
Hur vill jag driva Rättstrycket framåt?
Rättstrycket är en tidning för studenter, av studenter. I rollen som chefredaktör har jag flera egna ideér om hur jag vill utveckla tidningen, samtidigt som jag kommer vara väldigt lyhörd när det kommer till tips och tankar på redaktionellt innehåll från er. För mig är det viktigt att Rättstrycket förmedlar viktiga och relevanta nyheter kopplade till skolan och juristyrket, men samtidigt ska vara underhållande och lättsam att läsa. Jag anser att Rättstrycket, vad gäller både redaktionellt innehåll och layout, håller en väldigt hög nivå för att vara en skoltidning. Tillsammans med alla er vill jag se till se till att Rättstrycket bibehåller samma goda journalistik och under 2024 tar ytterligare ett steg.
 
Med mina journalistiska erfarenheter, mycket hjärta och framförallt ett stort driv, är jag övertygad om att jag har mycket att bidra med i rollen som chefredaktör. Tillsammans med er vill jag skapa en skoltidning för Sveriges samtliga universitet och högskolor att se upp till. 
 
Jag håller tummarna för att just du känner förtroende för mig och därför vill ge mig din röst på årsmötet. 
 
Allt gott, 
Love

Vice ordförande

Filippa Sundström

Hej! Mitt namn är Filippa Sundström och jag läser just nu tredje terminen på programmet. Jag har valt att kandidera till posten som vice ordförande i Juridiska föreningens styrelse för verksamhetsåret 2024/25.

Vem är jag?

Jag är en tjej som alltid är positiv och glad. Jag älskar att umgås med människor och se till så att alla trivs och mår bra. Om ni vill ha en tjej med mycket driv och engagemang, som jag visade redan i termin 1 när jag sökte och blev vald till sekreterare, så är jag den ni söker till rollen som vice ordförande.

Varför ska jag bli JF:s nästa vice ordförande?

Rollen som vice ordförande ställer krav på förmågan att avlasta ordföranden samt att stödja, samordna och agera som bollplank för styrelseledamöternas arbete. Det är därför med stor entusiasm och önskan att jag ska få fortsätta mitt engagemang inom styrelsen. Jag ser fram emot att med min nuvarande erfarenhet inom styrelsen få bli en fortsatt tillgång när jag axlar den ansvarsfulla rollen som vice ordförande. Som sekreterare har jag fått ett smakprov på vad rollen som vice innebär, vilka förväntningar som ställs på var och en, och hur styrelsearbetet generellt går till. Under detta verksamhetsår har jag bland annat varit med och stöttat nuvarande och f.d. vice ordförande i planeringen av våra strategihelger och när vår f.d. vice ordförande avgick så deltog jag i övergångsarbetet. Genom dessa erfarenheter och lärdomar har jag därför de verktyg som behövs för att fortsätta driva föreningen framåt.

Planering och struktur är något som jag brinner för. Som ansvarig för det interna arbetet i styrelsen anser jag att det är viktigt med en individ som har en tydlig struktur och klara målsättningar. Det krävs därmed att styrelsen redan från start sätter upp tydliga mål som hela styrelsen arbetar mot och följer upp. På så sätt skapas en laganda i styrelsen som vi kollektivt utnyttjar för att maximera medlemsnyttan i föreningen.

Jag anser även att det är viktigt med någon som värnar om allas välmående, vilket jag värderar högt. Som vice ordförande vill jag finnas där som en stöttepelare för resterande styrelsemedlemmar. Dessutom vill jag bidra genom att införa en intern välmående-plan för styrelsen. Den ska främst fokusera på arbetsbelastning och stresshantering. Jag vill införa rutinmässiga kontroller av hur alla i styrelsen mår och att ledamöterna hjälper varandra rollöverskridande i perioder då vissa har mycket att göra.

Min ambition är därmed att kunna bistå övriga styrelse i deras arbete och göra mitt yttersta för att hela tiden kunna hjälpa till där det behövs. Mitt mål för året är att se till att alla medlemmarna får det bästa studentåret genom att bidra med mitt driv och lyfta styrelsen.

Jag älskar föreningslivet på Handels och jag vill därför fortsätta vara med och skapa den bästa tiden för både nya och befintliga medlemmar!

Om du har några frågor om min kandidatur får du gärna höra av dig på gussundsfi@student.gu.se Ha det bäst så ses vi på årsmötet den 4 december!

Joel Harnesk

Joel Harnesk heter jag och meddelar härmed min ansökan till posten som vice ordförande.

Så, nog med formaliteter för nu! Anledningen till att jag söker, är att jag efter att ha suttit som mässansvarig i GAIUS fått blodad tand på föreningsliv och med viss sorg i bröstet inser att mässan snart är förbi.

Generellt sett är jag en väldigt engagerad person som har suttit som arbetsmiljöombud på flera olika arbetsplatser. Jag brukar se på rollen som en stöttande bråkstake, där det är lika viktigt att stå upp för sina kollegors arbetsmiljö som att anpassa sig efter spelreglerna gentemot chefer – eller i detta fallet institutionen, för att kunna hitta konstruktiva sätt att driva igenom förbättring. Jag skulle säga att jag är en pragmatisk person med stark problemlösningsförmåga. Mina negativa sidor ödslar jag ingen tid på i min ansökan, det lär märkas med tiden att jag inte är perfekt!

Allt gott, Joel Harnesk

Ordförande

Emil Bertilson

Hej
Vänner, framtida vänner och juriststudenter.
Jag heter Emil Bertilson pluggar termin 5 på juristprogrammet och sitter för närvarande som näringslivsansvarig i JF. Det har varit en fantastisk upplevelse att få representera föreningen gentemot våra samarbetspartners och samarbeta med dem för att bygga bryggan mellan studenterna och näringslivet. Det har stundtals varit svårt, och utmanande på många sätt. Men jag har genom det arbetet fått erfarenheter och lärdomar som tillsammans med styrelsearbetet gör att jag har möjlighet att bidra ordentligt som ordförande för Juridiska föreningen.
Att engagera sig i JF, eller överhuvudtaget var inget jag hade planerat när jag inledde mina studier, men på något sätt blev jag övertalad, och jag har inget annat att säga än att det är det absolut roligaste man kan göra. Det är känslan av att kunna åstadkomma något på riktigt, känslan av att kunna bidra till föreningen och dess medlemmar.
Jag vet att jag har mer att ge till föreningen och dess medlemmar och därför kandiderar jag till ordförande för Juridiska föreningen Göteborg.
 
Starkare tillsammans.
Juristprogrammet är förmodligen ett av de roligaste programmen som går att läsa, men det är förmodligen också bland det mest utmanande programmet som finns. Detta är något som vi vet, tyvärr leder till alldeles för mycket stress och press för oss, som i sin tur leder till psykisk ohälsa.
Tidigare styrelser och framförallt utbildningsansvariga har gjort ett fantastiskt arbete vars betydelse inte kan ges nog med hyllningar, speciellt med att få upp frågan på agendan på riktigt. Men faktum kvarstår- den psykiska ohälsan är fortfarande ett problem. Vi kommer nog, i ärlighetens namn aldrig komma ifrån att juristprogrammet är tufft, och att det medför stress och press, men det betyder inte att vi inte ska jobba med det och ta det på största allvar. Frågan är för viktig för att sluta kämpa för. Jag vet själv hur tufft det kan vara, och hur man mår och vilka konsekvenser det får.
 
Det handlar om att få till ett sammanhängande system för att motta resultat, inte att betyget på ena kursen mottas via ladok, efterföljande kurs genom att det skickas ett mejl om man inte fått godkänt (vårens straffrätt). Att ha ett sammanhängande system bidrar till en praktisk förutsägbarhet, som i kombination med förutsägbarhet kring när resultat meddelas bidrar till en lugnande förutsägbarhet kring resultat och det psykiska besvär som ett mottagande faktiskt är.
Men, det kanske viktigaste när det kommer till att förbättra situationen för vår psykiska hälsa, är verka för en förutsägbarhet kring betygsättning. Vi vet att det är betygen som i månt och mycket bidrar till stress och ångest. Ett sätt att motverka detta är återigen förutsägbarhet, det ska vara tydligt vad vi bedöms utefter, och det ska också vara tydligt vad som en student eventuellt gör fel. Det kan inte bara räcka med en bokstav, eller ett poängantal.
 
 
Långsiktighet
En ytterligare sak jag skulle vilja utveckla för JF är uppbyggnaden av riktig JF-Fond. Det finns i nuläget något som kallas JF-fonden, men det är i praktiken en summa pengar som budgeteras varje år för att kunna användas för andra projekt inom ramen för juristprogrammet som drivs av enskilda studenter eller andra sätt utanför JF:s verksamhet. Detta är en utmärkt funktion som ska finnas kvar. Det jag vill utveckla är en riktig fond i bemärkelsen att det årligen avsätts pengar som förvaltas, och därmed får växa under tid. Anledningen till detta är dels att JF ska skapa en egen ekonomisk trygghet inför framtiden, i fall något skulle hända med vår ekonomi. Det skulle även på sikt möjliggöra att större projekt kan drivas igenom av enskilda studentinitiativ.
 
 
JF är medlemmarna.
För mig är JF den naturliga samlingspunkten för alla juriststudenter i Göteborg. Det är, och ska vara vår möjlighet att hålla samman, att samlas runt något och få känna den glädje som studenttiden faktiskt är.
Glädjande är att det faktiskt till stora delar är precis så, men det finns fortfarande en alldeles för stor uppfattning om att JF är något svåråtkomligt, som är ovan studenterna, istället för ibland dem.
Ett sätt att lösa detta är att utveckla hur JF fungerar organisatoriskt. I dagsläget gör de enskilda styrelseposterna en majoritet av JFs arbete. De utskott som finns gör förvisso ett fantastiskt arbete vars insats inte ska lämnas utan beröm men utskottsfunktionerna skulle behöva utvecklas, verksamheten behöver omstruktureras mer mot att styrelseledamöterna har det övergripande ansvaret för respektive ansvarsområde, och att det sedan finns utskott, eller temporära projektgrupper som kan göra ett större del av arbetet. Detta medför dels att JF har möjlighet att genomföra fler evenemang, mer studentnytta, och bli en ännu större samlingspunkt. Det medför också att fler får möjlighet att engagera sig, och att JF blir en större del av studenterna genom engagemanget.
JFs traditioner och historia.
En ytterligare sak som behövs för att ytterligare förstärka JF som samlingsplats är att knyta an till de traditioner som föreningen bär. Traditioner ger gemensamma upplevelser och bygger samhörighet. Det har under det senaste året gjorts en gedigen insats för att återupptäcka många av de traditioner som funnits i föreningen, men som tyvärr glömts bort, nu handlar det om att implementera dessa, och anpassa dem för vår tid, för vår förening.
 
Det är för detta anförda, min vilja att förvalta och fortsätta utveckla föreningen, och kanske den kärlek jag håller för denna förening som jag söker ditt förtroende att bli nästa ordförande för Juridiska föreningen Göteborg.
 
Om du har några frågor om min kandidatur får du gärna höra av dig på 072-514 14 43 eller ta ett snack i korridoren, annars hoppas jag att vi ses på årsmötet den 4 december.
Allt gott,
Emil

Emanuel Löfdahl

Vem är jag i sammanhanget?

För tillfället läser jag min sjunde termin på juristprogrammet här i Göteborg och stortrivs verkligen! Själv är jag väldigt engagerad i min utbildning, inte minst för att utbildningen som sagt är väldigt rolig, men kanske främst för att den också är väldigt viktig. Givetvis är den viktig för framtiden men den är minst lika viktig för oss här och nu. Vi spenderar trots allt en ganska stor del av våra liv här på Handels tillsammans med våra studentkamrater. Av denna anledning är det viktigt att vi alla kan trivas och känna att vi passar in. Att få chansen att vara med och forma tillvaron för skolans alla juriststudenter för att nå detta mål hade därför varit fantastiskt! 

Positionen som ordförande innebär givetvis stort ansvar och mycket arbete men med detta ansvar och detta arbete kommer också möjligheten att faktiskt påverka situationen för oss studenter vilket ju som sagt är det jag vill. Jag tror dessutom att posten hade kunnat passa mig bra. Inte minst då jag efter att ha kommit så här långt på utbildningen känner till hur krävande den kan vara och har full förståelse för studenters önskemål om minskad stress, ökad relevans i utbildningen, större möjlighet till påverkan etc. Dessutom är jag van vid att ta ansvar och att hålla många bollar i luften samtidigt. Under denna och föregående termin har jag vid sidan av studierna nämligen suttit som logistikansvarig i GAIUS och sedan början av den här terminen har jag även axlat rollen som Konstnärlig Ledare i Handelsspexet. 

Vår utbildning

I väldigt runda slängar är vi cirka 1 000 studenter här på juristprogrammet i Göteborg. Alla har vi på goda meriter lyckats ta oss hit varför det absolut inte är någon överdrift när jag säger att kapaciteten och ambitionsnivån helt klart är hög! Med ett så stort antal studenter är det dock självklart att våra förutsättningar och preferenser vad gäller bland annat inlärning och prestationsmetod kommer skilja sig åt. Samtidigt är det tyvärr sant att det inom ramen för en enskild kurs är allt för sällan som det går att välja eller påverka på vilket sätt man skall få visa de kunskaper man besitter. Givetvis är det inte möjligt att till hundra procent individanpassa utbildningen även om detta hade varit skönt. Med tanke på hur extremt olika praktiskt arbetande juristers arbetsuppgifter kan se ut, och med tanke på att vi i arbetslivet aldrig någonsin kommer vara tvungna att skriva en enda tenta framstår det för mig som högst osannolikt att det inte skulle vara möjligt att erbjuda studenterna en mer varierad uppsättning examinationsmetoder. Min tanke är absolut inte att man skall ta bort tentor, jag är fullt medveten om att det finns flera studenter som är mycket bekväma med den examinationsformen men jag tror definitivt att ett sätt på vilket man skulle kunna minska den ganska utbredda stressen bland oss juriststudenter är att inte tvinga in alla i exakt samma lärandeprocess. Därför hade jag, om jag blir vald till föreningens ordförande, tillsammans med föreningens utbildningsansvariga gärna undersökt studenternas intresse för att få en mer varierad uppsättning examinationsformer samt vilka möjligheterna för att bejaka detta intresse är.

På tal om tentor är jag säker på att de flesta av er är medvetna om den rådande bristen på tentasalar. Detta leder tyvärr till att vi studenter vid flertalet tillfällen tvingas skriva tentor både på kvällar och helger. Detta innebär minskad tid till återhämtning vilket på juristprogrammet, som redan är en utbildning med högt tempo och mycket stress, för många helt klart kan bli en extra påfrestning. En större variation i examinationsmodeller hade eventuellt kunnat mildra detta problem vilket är ytterligare en av de fördelar jag ser med att undersöka den möjligheten men överlag är det angeläget att tillsammans med institutionen och GU försöka åtgärda de obekväma tentatiderna. På Stockholms universitet har man efter att studentkåren och institutionerna där påpekat detta problem inlett ett arbete med att försöka effektivisera schemaläggningen i de salar som redan finns. Detta kan vi göra även på GU. Förutom effektiviserad schemaläggning är det i min mening dessutom intressant att undersöka möjligheten att samarbeta över fakultetsgränserna. Viktoriagatan är trots allt inte det enda stället i stan där det finns skrivsalar.

Vår gemenskap

Utöver själva studierna har vi på Handels, inte minst inom den juridiska fakulteten, ett rikt studentliv med möjligheten att få utöva flertalet fritidsaktiviteter. Som känt har JF ett lag för korp-fotboll här i Göteborg där alla de studenter som vill delta är välkomna, och tack vare JF:s samarbete med MAQS kan vi dessutom anmäla oss till att få spela badminton helt kostnadsfritt på tisdag-kvällar. Vi har dessutom en egen tidning, Rättstrycket, till vilken man kan söka sig som skribent. Utöver detta brukar JF dessutom anordna en mängd olika event så som exempelvis biokvällar, pub-quiz och padel turneringar.  

Alla dessa möjligheter är mycket värda och bör helt klart bevaras. Som ordförande hade jag tillsammans med föreningens idrottsansvarige, chefredaktör och eventansvariga dessutom gärna försökt skapa ännu fler chanser för oss juriststudenter att kunna delta i den här typen av aktiviteter. För att åstadkomma detta tror jag, liksom i frågan om mer varierade examinationsformer, att det är viktigt att i så stor utsträckning som möjligt involvera JF:s alla medlemmar i valet mellan olika aktiviteter och möjligheter. Detta gäller för övrigt inte bara dessa två frågor. Medlemmarnas inflytande är genomgående viktigt och något jag som ordförande hade eftersträvat. 

Våra relationer

En stor del av nöjet med att studera på universitet är förstås att få träffa alla studiekamrater och framtida kollegor. På sätt och vis kan man kanske säga att vi bara genom att umgås kombinerar både nytta och nöje eftersom det ger oss chansen att träffa nya vänner vilka vi kan ha trevligt med under skoltiden men vilka också (förhoppningsvis) kan lägga in ett gott ord för oss ute i arbetslivet när vi väl kommer dit. Detta understryker förstås ytterligare vikten av att bevara och utöka de studiesociala aktiviteterna och möjligheterna för oss studenter.

När det gäller relationer är det dock viktigt att inte lyfta enbart de relationer vi knyter till varandra här på programmet. I och med JF:s nära samarbete med flera av landets största jurist-arbetsgivare ges vi också möjligheten att redan under utbildningen knyta band även till dessa. Detta kan ske på allt från julmingel till dartkvällar. Det sker dock också indirekt genom att föreningen genom sitt samarbete med näringslivet på sätt och vis förvaltar sina medlemmars rykte och renommé. Som ordförande har man en central del i föreningens externa representation vilket efter att ha suttit ett helt år i projektgruppen för GAIUS känns som en naturlig position att ta. Att tillsammans med näringslivsansvariga, till fördel för studenterna, få förvalta och fördjupa de relationer vi har med näringslivet är definitivt något jag ser fram emot.

Med allt detta sagt vill jag bara avsluta med att rikta ett tack till den som orkat läsa så här långt. Jag hoppas givetvis att du kan tänka dig att lägga din röst på mig men oavsett hur du väljer att rösta hoppas jag att vi ses på årsmötet den 4 december!