Om oss

Juridiska Föreningen i Göteborg (JF) startades år 1968 och är en ideell föreningen av och för juriststudenter vid Handelshögskolan i Göteborg. Föreningens övergripande målsättning är att verka för att medlemmarnas tid på juristprogrammet blir så bra som möjligt. Föreningsarbetet går främst ut på att representera juriststudenterna gentemot Juridiska Institutionen, bevaka och påverka utbildningen, bereda studenterna tillfälle att komma i kontakt med näringslivet och att planera och anordna en rad studiesociala aktiviteter.

Medlemskap i Juridiska Föreningen är kostnadsfritt för alla juriststudenter på Handelshögskolan i Göteborg och ger tillgång till alla föreningens aktiviteter, så som sittningar, föreläsningar, studiebesök, resor och mycket mer! Juriststudenter med kårmedlemskap i HHGS är automatiskt medlemmar i Juridiska Föreningen. Den som vill bli medlem men inte är medlem i HHGS är välkommen att fylla i formuläret här.

För att möjliggöra allt detta engagerar Juridiska Föreningen en mängd drivna studenter som arbetar i styrelsen och i föreningens utskott. På denna hemsida finns information om Juridiska Föreningens verksamhet och organisation. För mer frekventa uppdateringar – besök gärna våra sociala kanaler!