Juridiska Föreningen | Jobbannonser
21199
paged,page,page-id-21199,page-template,page-template-blog-large-image,page-template-blog-large-image-php,paged-4,page-paged-4,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive
banner-2

Jobbannonser.

Hannes Snellman söker summer trainees inför sommaren 2018!

HR_RecruitmentAd_SummerTrainee_Stockholm_Summer2018_SocialMedia

Hannes Snellman är en ledande nordisk advokatbyrå med fokus på stora affärstransaktioner och komplexa tvister. Vi vägleder våra klienter med stort engagemang, hög kvalitet och nyskapande idéer.

Vill du växa med oss på Hannes Snellman? Vi söker just nu Summer Trainees inför sommaren 2018.

Vad erbjuder vi?

Hannes Snellmans Summer Trainee Programme erbjuder dig som student möjlighet att redan under studietiden få uppleva vardagen på en framstående nordisk a ärsjuridisk advokatbyrå. Som Summer Trainee får du delta i spännande och unika projekt och lära dig hur vi arbetar med både svenska, nordiska och internationella klienter. Arbetet präglas av teamwork och du får arbeta med varierande uppgifter i ett nära samarbete med era av branschens vassaste jurister och experter.

Engagemang, gemenskap och samarbete är viktigt för oss och vi arrangerar därför många sociala aktiviteter tillsammans. Som trainee tilldelas du en handledare som ger dig praktisk vägledning i ditt arbete. Sammantaget kommer du att få kunskaper, färdigheter och kontakter som är värdefulla på vägen till att bli en framgångsrik jurist.

Vem söker vi?

Till sommaren 2018 söker vi ambitiösa och engagerade juridikstudenter med ett genuint intresse för affärsjuridik och näringslivsfrågor.

Traineeperioden pågår under 8 till 10 veckor och för att vara aktuell för tjänsten ska du ha avslutat din sjätte termin vid sommarens start.

Vi söker dig som är resultatinriktad, a ärsmässig och som drivs av att arbeta mot uppsatta mål. Som person är du kvalitetsmedveten och du har en förmåga att organisera och prioritera ditt arbete på ett e ektivt sätt. På Hannes Snellman arbetar vi i team och vi söker därför dig med en god samarbetsförmåga.

Du arbetar i ständig dialog med kollegor och har även kontakt med klienter och det är därför ett krav att du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

När och hur ansöker du?

Om du är rätt kandidat för tjänsten så skickar du in ditt personliga brev till- sammans med CV och betyg via vår hemsida på www.hannessnellman.com/ careers/vacant-positions. I ansökan får du gärna speci cera vilket a ärsjuridiskt område som intresserar dig mest. Sista ansökningsdag är den 7 januari. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.

För mer information om tjänsten och rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Ellen Björkstedt, HR Coordinator, på telefon 0721 724 640 eller via ellen.bjorkstedt@hannessnellman.com.

Välkommen med din ansökan!

Wistrand söker nyutexaminerade juriststudenter!

Vill du satsa på en framtid hos oss?

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer med nära 200 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Sedan 1915 har vi levererat affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet till privata och offentliga aktörer i svenskt och internationellt näringsliv. På Wistrand delar vi övertygelsen att lyhördhet och djup kunskap om våra klienters verksamheter och branscher samt spetskompetens inom samtliga affärsjuridiska områden är nycklarna till långa och framgångsrika relationer.

Till vårt Göteborgskontor söker vi nu flera nyutexaminerade jurister inom olika rättsområden. Vi hoppas att just du vill bli en del av vårt framgångsrika team! 

Om tjänsten

I rollen som biträdande jurist har du förmånen att få arbeta tillsammans med våra drivna och affärsfokuserade team som levererar kvalitativ juristexpertis till klienter både i Sverige och utomlands. Vi erbjuder dig en spännande karriärmöjlighet med stor utvecklingspotential då du kommer att arbeta brett inom affärsjuridikens olika rättsområden.

 

Vem är du?

Förutom goda akademiska meriter värdesätter vi personliga egenskaper såsom engagemang, affärsmässighet och samarbetsförmåga. Du bör ha ett genuint intresse för affärsjuridik och vara både ödmjuk och prestigelös i din roll som rådgivare. En stor del av vårt arbete sker på engelska. Det är därför viktigt att du utöver svenska också har mycket god förmåga att i uttrycka dig på engelska.

 

Vi erbjuder

Vi erbjuder en prestigelös arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter. Våra medarbetares kompetensutveckling är av stor vikt för oss och vi satsar på både intern och extern utbildning samt mentorskap. Din karriärplan skräddarsyr vi gemensamt.

 

Ansökan

Vill du satsa på en framtid hos oss skickar du din ansökan senast 2017-10-30. Då intervjuer sker löpande ber vi dig dock skicka in dina handlingar snarast möjligt. Ange i din ansökan vilket rättsområde som intresserar dig primärt.

Ansökan sker via Wistrands hemsida (<- länk).

Har du frågor är du välkommen att kontakta personalsamordnare Cecilia Celestian på cecilia.celestian@wistrand.se.

Praktiktjänst på PwC!

Vad står överst på din önskelista när du tänker på ditt första jobb? Hur vill du utvecklas och vilka branscher eller affärsområden lockar? Är du redo att ständigt lära dig något nytt, tänka annorlunda och ta fram bättre, mer anpassade lösningar? Då kanske det är dig vi letar efter!

Under våren 2018 erbjuder vi dig som juridikstudent en möjlighet att under tio veckor få en inblick i våra skatterådgivares vardag och ta del av de frågor och utmaningar de ställs inför. Som praktikant på PwC kommer du att aktivt delta i vårt dagliga arbete med både kundrelaterade frågor och andra utmaningar.

Inom Tax på PwC arbetar ca 300 medarbetare runt om i Sverige med nationell och internationell beskattning. Vi har en bred specialistkompetens inom ett antal skatteområden som personbeskattning, internprissättning, indirekta skatter, transaktionsrelaterad skatterådgivning, fastighetsbeskattning och beskattning av fåmansföretag och deras ägare. Bland våra uppdragsgivare återfinns kunder som består av såväl multinationella bolag som små och medelstora företag samt kommuner, ideella föreningar, bostadsrättsföreningar och stiftelser. Vi verkar i ett globalt nätverk som består av bland annat 23 000 skatterådgivare och vi finns representerade i fler än 150 länder.

Läs mer och ansök här!

Juridiska fakulteten i Lund söker doktorander

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet ledigförklarar en anställning som doktorand i arbetsrätt, skatterätt eller socialrätt. Ansökan senast 2017-10-25.
The Faculty of Law at Lund University announces one doctoral student position in labour law, social welfare law or tex law. Last day of application: October 25, 2017

Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Juridiska fakulteten ledigförklarar en doktorandanställning för avläggande av juris doktorsexamen inom ämnesområdet arbetsrätt, skatterätt eller socialrätt.

Den sökande som anställs ska delta i det omfattande forskningsprojektet “Ömsesidiga rättsliga och ekonomiska förutsättningar för lyckad integration” finansierat av familjen Kamprads stiftelse. Projektet kommer att analysera ekonomiska och sociala rättigheter och skyldigheter för nyanlända personer, med utgångspunkt i politiska mål för integration: lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Syftet är att granska de rättsregler som direkt eller indirekt påverkar integration, inom områden såsom ekonomiska betydelse för samhälle, arbetsmarknad och rätt till välfärd, och att adressera dem från ekonomiskt respektive sociologiskt perspektiv. Införda och föreslagna regler kommer att utvärderas genom analys av gällande rätt och underliggande normer och värderingar såsom moraliska principer, mänskliga rättigheter och rättsekonomiska teorier.

Du är välkommen att kontakta projektledare professor Mats Tjernberg om du önskar att ta del av ansökan till forskningsprojektet: telefon 046-222 11 19 eller mats.tjernberg@jur.lu.se

Arbetsuppgifter

Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Bara den som antas eller redan antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (5 kap. 3 § HF).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (7 kap. 39 § HF).

Särskild behörighet har den som genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen och/eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne.

Sökande med svensk juristexamen/juris kandidatexamen ska ha uppnått ett genomsnittligt betyg om Ba på utbildningens obligatoriska kurser. Sökande med annan examen ska i jämförliga delar av utbildningen ha uppnått i huvudsak motsvarande betygsnivå. Endast om särskilda skäl föreligger kan nämnden för utbildningen på forskarnivå medge undantag från detta betygskrav.Sökande ska ha avlagt juristexamen eller motsvarande senast den 25 oktober 2017.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i 5 kap. 1-7 §§ HF. Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå återfinns i 7 kap. 34-41 §§ HF.

Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (5 kap. 5 § HF, 7 kap. 35,41 §§ HF).

Den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms med ledning av följande bedömningsgrunder utan inbördes rangordning:

Sökandes allmänna kompetens:

 • kvalitet och innehåll i tidigare självständiga skriftliga arbeten, såsom examensarbetet
 • förmåga att aktivt delta i fakultetens forskningsmiljö
 • relevant utbildningsbakgrund och betyg
 • relevant arbetslivserfarenhet

Projektbeskrivningens vetenskapliga kvalitet:

 • förmåga att beskriva och problematisera gällande forskningsläge
 • tydlighet och logiskt sammanhang i formulering av syfte och forskningsfrågor
 • stringens i rättslig argumentation och analys
 • adekvans i val av metod och teori
 • förmåga till kreativitet och innovation i formuleringen av forskningsfrågor och angreppssätt
 • språklig begriplighet och formalia.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, betygskopior, projektbeskrivning, ett examensarbete eller annat skriftligt arbete, angivande av en eller två referenspersoner (exempelvis chef eller handledare) samt övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

Projektbeskrivningen, som bifogas i en textfil i sökandeportalen, får inte överstiga 15 000 tecken inklusive blanksteg, fotnoter, källförteckning etc (överstigande text beaktas inte) och ska skrivas på engelska språket eller svenska, danska eller norska språket (se Riktlinjer för projektbeskrivning).

Nämnden för utbildningen på forskarnivå kommer att intervjua ett urval av de sökande vid ett personligt möte eller via vidoekonferens/telefon onsdagen den 6 december 2017. Besked om vem som kallas till intervju lämnas senast den 16 november. Intervjun tar sin utgångspunkt i ansökan och syftar till att fördjupa nämndens kunskap om den sökande och hennes eller hans förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt 5 kap. 7 § HF.

 

Hannes Snellman Law Student Trainee Programme

Hannes Snellman är en ledande nordisk advokatbyrå med fokus på stora affärstransaktioner och komplexa tvister. Vi vägleder våra klienter med stort engagemang, hög kvalitet och nyskapande idéer.

Vad erbjuder vi?

Vi på Hannes Snellman kan som enda byrå i Sverige stolt presentera vårt unika Law Student Trainee-program (LSTP) där du som student erbjuds värdefull arbetslivserfarenhet redan under studietiden. LSTP vänder sig till dig som befinner dig i den senare delen av utbildningen och som har en längtan efter att få prova på livet på en av de mest framstående affärsjuridiska byråerna i Sverige och Norden. Hos oss arbetar du heltid under fyra månader och får en ovärderlig inblick i hur det är att arbeta med oss och ett försprång i din kommande karriär. Engagemang, gemenskap och samarbete är viktigt för oss och vi arrangerar därför många sociala aktiviteter såsom afterworks, jul- och sommarfester. Därtill har vi bland annat en bokklubb, löparklubb, sångkör, yoga, innebandy- och fotbollsträningar.

Under din traineeperiod arbetar du tillsammans med professionella, kompetenta och trevliga kollegor och lär dig hur vi arbetar med våra svenska och internationella klienter. Du arbetar såväl självständigt som i team och får handledare som ger dig praktisk vägledning under tiden tillsammans med oss. Som trainee hos oss kommer du att delta i vårt interna utbildningsprogram, HS Academy, där regelbundna kurser inom relevanta affärsjuridiska områden och Legal English erbjuds. Sammantaget kommer du att få kunskaper, färdigheter och kontakter som kan vara oerhört värdefulla på vägen till att bli en framgångsrik jurist. Traineetjänsten är avlönad med 20 000 kr i månaden.

Vem söker vi?

Vi söker ambitiösa juridikstudenter som vill satsa på sin framtida karriär! Är du engagerad, serviceinriktad, positiv och vill få en ovärderlig inblick i arbetet på en nordisk advokatbyrå? Då tror vi att du passar utmärkt hos oss. Vi välkomnar ansökningar från juridikstudenter som minst har avslutat termin 5 vid programmets start, men ännu inte är klara med sina studier.

Vårens LSTP pågår mellan februari och maj 2018 och vi söker trainees till våra verksamhetsområden transaktioner eller tvister. Transaktionssidan består av privata och publika företagsöverlåtelser, aktiemarknadsrätt, bank och finans, riskkapital, fastighetsförvärv, allmän bolagsrätt och IP & TMT. Inom tvister arbetar vi med processrätt, skiljeförfaranden, offentlig upphandling och konkurrensrätt.

När och hur ansöker du?

Om du är rätt kandidat för oss så skickar du in din ansökan med CV, personligt brev, betyg och relevanta intyg via vår hemsida på www.hannessnellman.com/ careers/vacant-positions. Sista ansökningsdag är 5 november 2017 men urval kommer att ske löpande så vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt. I din ansökan får du gärna specificera vilket affärsjuridiskt område du är mest intresserad av att arbeta inom. För mer information om tjänsten och rekryteringsprocessen vänligen kontakta Ellen Björkstedt, HR Coordinator, på ellen.bjorkstedt@hannessnellman.com eller 0721 724 640.

Välkommen med din ansökan!

Cederquist söker junior associate med start 2018

Hos oss blir du snabbt en i laget istället för en i mängden. Du får möjlighet att utvecklas i en högkvalitativ och modern organisation tillsammans med våra topprankade jurister. Vår Cederquistanda uppmuntrar och stimulerar erfarenhetsutbyten, samarbete, personlig utveckling och trivsel. Du kommer att märka att våra kärnvärden, kvalitet, lyhördhet, hållbarhet och passion präglar vår kultur och allt vi gör. På en internationell arena blir du en del av vårt inofficiella nätverk, upparbetat med några av världens främsta byråer.

Låter det här som en arbetsplats för dig? Vill du dessutom arbeta med några av Sveriges mest intressanta uppdrag inom affärsjuridik? Vi söker nu juniora jurister till flera av våra verksamhetsgrupper med start under 2018. Våra verksamhetsgrupper rankas ständigt bland de absolut främsta i Sverige och nu behöver vi fler unika talanger till vårt starka team! 

Vem söker vi?

Egenskaper som kompetens, driv, nyfikenhet och ett genuint intresse för både affären och juridiken utmärker dig och bidrar till att vårt redan starka lag blir ännu bättre.

Vi tror att du snart tar examen eller har något års arbetslivserfarenhet från branschen. Har du suttit ting, läst ekonomi och/eller har kunskap i ytterligare språk ser vi det som en merit, men det är inget krav. Utöver dina akademiska meriter värdesätter vi också  egenskaper som affärsmannaskap och det personliga engagemanget.

Vad erbjuder vi dig?

Självklart har alla medarbetare hos oss en individuellt utformad utvecklingsplan. Du har också en plats i vårt interna utbildningsprogram CQ Academy vilket kan liknas vid en intern MBA med fokus på affärsmannaskap och ledarskap. Det finns även möjlighet att prova på att arbeta hos någon av våra klienter eller hos en internationell vänskapsbyrå. Hos oss får du snabbt eget ansvar och därigenom bidrar du till helheten och hjälper oss att ytterligare växa och stärka vår position.

Är du vår framtida kollega?

Gå in under fliken ”Karriär” på vår hemsida www.cederquist.se, under ”Jobb” klicka på ”Ansök” och följ instruktionerna. Ange vilka verksamhetsområden du är intresserad av i din ansökan. Intervjuer kommer att ske löpande under hösten.

Har du frågor kontakta HR-Specialist Deirdre Net, +46 8 522 066 57 eller deirdre.net@cederquist.se.

Linklaters söker biträdande jurister

Vi söker just nu Junior Associates (biträdande jurister) med preliminärt startdatum den 1 februari 2018.

Som Junior Associate kommer du under ditt första år på Linklaters att få chansen att arbeta i två till tre olika arbetsgrupper och få en unik inblick i olika affärsjuridiska rättsområden. Under året kommer du att gå såväl lokala som globala kurser. Du kommer under hela din karriär att delta i Linklaters globala, skräddarsydda utbildningsprogram Linklaters Law & Business School.

Erfarna handledare vägleder och coachar dig och ger dig kontinuerlig feedback. När året är slut har du byggt en solid plattform för din fortsatta karriär som jurist hos oss med fast placering i en av arbetsgrupperna.

Linklaters är den enda ledande globala advokatbyrån med närvaro i Stockholm och som Junior Associate hos oss ges du möjlighet att arbeta i en internationell och utmanande arbetsmiljö tillsammans med skickliga och engagerade kollegor. Vi erbjuder dig mycket goda utvecklingsmöjligheter och villkor.

Som Junior Associate kommer du bland annat att:

• bli en internationell affärsjurist med världen som din arbetsplats;

• arbeta med några av världens största bolag i deras mest komplexa affärer;

• lära känna och arbeta med kollegor på våra kontor runt om i världen och

• åka på globala utbildningar, bygga ett internationellt nätverk och lära av de främsta experterna.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Önskad erfarenhet

Vi söker dig som antingen är nyutexaminerad från juristlinjen eller precis har avslutat din tingsmeritering vid preliminärt startdatum den 1 februari 2018.

Som person är du strukturerad och noggrann, initiativtagande, har ett brinnande intresse för affärer och drömmer om att få arbeta i en dynamisk miljö på en ledande global affärsjuridisk advokatbyrå. Du är öppen för att lära av andra och du delar gärna med dig av din kunskap.

Självklart har du akademiska meriter av hög klass och goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Bli en del av vårt team

Sök tjänsten enligt nedan, men vänta inte med att skicka in din ansökan! Urval sker löpande och tjänsterna tillsätts löpande. Sista ansökningsdag är dock 1 oktober 2017.

Med din ansökan önskar vi få en elektronisk kopia av ditt personliga brev, ditt CV, dina gymnasiebetyg och betyg från juristutbildningen samt ev. övriga betyg/intyg som du önskar åberopa.

Har du några frågor eller skulle få några tekniska problem, är du välkommen att kontakta HR Advisor Karolina Cederblad via stockholmrecruitment@linklaters.com.

Cederquist söker nyutexaminerad jurist för IT-rätt, immaterialrätt och medierätt

Vill du bli en del av vårt team inom IT-rätt, immaterialrätt och medierätt? Tycker du dessutom att det är viktigt med bra ledarskap och hållbarhetsfrågor i en dynamisk och utmanande miljö? Då kan du vara den vi söker.

Hos oss blir du snabbt en i laget istället för en i mängden. Du får möjlighet att utvecklas till en skicklig affärsjuridisk konsult i en högkvalitativ och modern organisation tillsammans med våra topprankade jurister. Du kommer att märka att våra kärnvärden kvalitet, lyhördhet, hållbarhet och passion präglar vår kultur och allt vi gör.

Vem söker vi?

Egenskaper som driv, hög ambitionsnivå, mod och ett genuint intresse för både affären och juridiken utmärker dig och bidrar till att vårt redan starka lag blir ännu bättre. Du gillar att arbeta i team och trivs i en sammansvetsad företagskultur.

Vi tror att du är nyutexaminerad eller har något års arbetslivserfarenhet från branschen. Vi ser att du har ett intresse och god känsla för språk, eftersom vi arbetar mycket med avtal och andra texter. Har du skrivit uppsats eller läst specialkurser om personuppgiftslagstiftningen/GDPR, ser vi det som en merit, men det är inget krav.

Vad erbjuder vi dig?

Du kommer att ges möjlighet att arbeta brett inom specialistgruppens verksamhetsområden med avtal, utredningar, tvister och regulatoriska frågor. Självklart har alla medarbetare hos oss en individuellt utformad utvecklingsplan. Du har också en plats i vårt interna utbildningsprogram CQ Academy vilket kan liknas vid en intern MBA med fokus på affärsmannaskap och ledarskap. Det finns även möjlighet att prova på att arbeta hos någon av våra klienter eller hos en internationell vänskapsbyrå. Hos oss får du snabbt eget ansvar och därigenom bidrar du till helheten och hjälper oss att ytterligare växa och stärka vår position.

Är du vår framtida kollega?

Klicka på http://karriar.cederquist.se/jobs/45293-nyutexaminerad-jurist-till-var-grupp-for-it-ratt-immaterialratt-och-medieratt  och följ instruktionerna. Intervjuer kommer att ske löpande under hösten.

Har du frågor kontakta HR-Specialist Deirdre Net, +46 8 522 066 57 eller deirdre.net@cederquist.se.

Cederquist söker associate till arbetsrättsgrupp

Associate till vår arbetsrättsgrupp

Hos oss blir du snabbt en i laget istället för en i mängden. Du får möjlighet att utvecklas i en högkvalitativ och modern organisation tillsammans med våra topprankade jurister. Vår Cederquistanda uppmuntrar och stimulerar erfarenhetsutbyten, samarbete, personlig utveckling och trivsel. Du kommer att märka att våra kärnvärden, kvalitet, lyhördhet, hållbarhet och passion präglar vår kultur och allt vi gör. På en internationell arena blir du en del av vårt inofficiella nätverk, upparbetat med några av världens främsta byråer.

Låter det här som en arbetsplats för dig? Vill du dessutom arbeta med några av Sveriges mest intressanta uppdrag inom arbetsrätt? Vår arbetsrättsgrupp rankas ständigt som en av de absolut främsta i Sverige och nu behöver vi fler unika talanger till vårt starka team!

Vem söker vi?

Vi söker dig som snart tar examen från juristlinjen alternativt är i slutfasen av din tingstjänstgöring. Du har ett stort intresse för arbetsrätt och vi ser gärna att du har läst/läser specialkurser inom området. Utöver dina akademiska meriter värdesätter vi egenskaper som kompetens, driv, nyfikenhet och ett genuint intresse för både affären och juridiken.

Vad erbjuder vi dig?

Självklart har alla medarbetare hos oss en individuellt utformad utvecklingsplan. Du har också en plats i vårt interna utbildningsprogram CQ LEAD vilket kan liknas vid en intern MBA med fokus på affärsmannaskap och ledarskap. Det finns även möjlighet att prova på att arbeta hos någon av våra klienter eller hos en internationell vänskapsbyrå. Hos oss får du snabbt eget ansvar och därigenom bidrar du till helheten och hjälper oss att ytterligare växa och stärka vår position.

Är du vår framtida kollega?

Ansök genom att klicka på länken nedan och följ instruktionerna. Intervjuer kommer att ske löpande för start under hösten 2017/våren 2018.

http://karriar.cederquist.se/jobs/36710-associate-till-var-arbetsrattsgrupp

Har du frågor kontakta HR-Specialist Deirdre Net, +46 8 522 066 57 eller deirdre.net@cederquist.se.