Juridiska Föreningen | Utbildning
88
archive,category,category-utbildning,category-88,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Attunda tingsrätt söker uppsatspraktikant

Studerar du till jurist och ska skriva uppsats till hösten? Är du nyfiken på notarietjänstgöring och arbete på domstol? Som uppsatspraktikant hos oss får du en inblick i tingsrättens olika arbetsuppgifter och en allmän träning i praktisk juridik.

Vi söker studerande från juristprogrammet för praktik hösten 2018. Fem av platserna är allmänna och en är inriktad på obeståndsrätt. Praktikperioden är 10 veckor.

Praktikuppgifter
Arbetsuppgifterna som praktikant motsvarar till stor del de uppgifter som nyanställda notarier utför vid tingsrätten. Du deltar framför allt i beredningen av brottmål och är protokollförare vid huvudförhandlingar och häktningsförhandlingar samt skriver förslag till domslut och beslut. Om möjlighet finns kan du också protokollföra eller närvara vid tvistemålsförhandlingar.

Praktiken med obeståndsrättslig inriktning utför uppgifter enligt ovan, men fokuserar särskilt på handläggningen av konkurser, företagsrekonstruktioner, likvidationer och skuldsaneringar.

Praktikanterna på tingsrätten är alltid mycket uppskattade bland både domare och notarier. Oavsett framtida yrkesplaner är praktiken en bra erfarenhet för att få en inblick i domstolsprocessen och rättsväsendet i stort.

Om Attunda tingsrätt 
Attunda tingsrätt är en av landets största och modernaste tingsrätter med cirka 140 medarbetare som arbetar centralt i Sollentuna. På tingsrätten handläggs drygt 10 000 brottmål, tvistemål och ärenden per år. Tingsrätten är organiserad i tre dömande avdelningar, en notarieenhet, en beredningsavdelning och en administrativ avdelning. Vi kännetecknas av en inarbetad förbättringskultur med ett väl utvecklat ledarskap och medarbetarskap.

Ansökan
Praktiken ska vara kombinerad med uppsatsskrivande och ingå i juristexamen.

Skicka din ansökan bestående av CV, personligt brev och kopia av senaste studiebetyget från juristprogrammet till: attunda.tingsratt@dom.se. Ange vilken praktik du är intresserad av, den allmänna eller den obeståndsrättsliga.

Vi vill ha din ansökan senast den 31 maj 2018. Platserna tillsätts löpande.

Kontakt
Tingsnotarie Susanne Cermenius, 08-561 696 18, susanne.cermenius@dom.se

Tingsnotarie Anna Lithell, 08-561 696 41, anna.lithell@dom.se

HR-specialist Maria Westerlund, 08- 561 695 64, maria.westerlund@dom.se

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Välkommen med din ansökan!

Följ oss gärna på Linkedin, där vi lägger ut våra lediga tjänster: https://www.linkedin.com/company/10885985

Sök till kursombudsutskottet!

Vill du vara med påverka vår utbildning? Sök till Kursombudsutskottet senast den 1:a september! Glöm inte att i ansökan ange vilken termin du läser.

Kurs

Kallelse till Juridiska Föreningens årsmöte 2016

Härmed kallas alla medlemmar till föreningens årsmöte den 28 november 2016. Mötet äger rum i Aulan på Handelshögskolan med start 16:15.

Senast den 20 november skall nomineringar till styrelsen, utbildningsnämndsrepresentanter samt motioner till årsmötet skickas till valberedningens ordförande Michaela Selin på val@juridiskaforeningen.se

Nomineringar bör innehålla en kort beskrivning av den sökande samt motivering till varför personen skall sitta i styrelsen. Kandidater kan även bli ombedda att medverka på en presentation av sig själva för att underlätta beslutsfattande på årsmötet.

Dagordning

1. Val av funktionärer för årsmötet

I) mötesordförande

II) mötessekreterare

III) två protokolljusterare, tillika rösträknare

2. Fastställande av röstlängd

3. Godkännande av årsmötets dagordning och dess stadgeenliga utlysande

4. Presentation av revisionsberättelse

5. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

6. Fastställande av medlemsavgiftens belopp för stödmedlemmar

7. Presentation av verksamhetsberättelse för föregående års styrelse

8. Behandling av inkomna motioner

9. Val av styrelseledamöter enligt stadgar

10. Val av utbildningsnämndsrepresentanter

11. Val av andra ledamöter

12. Val av valberedningens ordförande för nästa verksamhetsår

13. Övriga frågor

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta styrelsen på vice@juridiskaforeningen.se eller valberedningens ordförande på val@juridiskaforeningen.se

Väl mött!

Juridiska Föreningens styrelse genom ordförande Matilda Hallgren

Häng med på årets Stockholmsresa!

trygg_sthlm_pano2_high-res

Nu är det återigen dags för Juridiska Föreningens Stockholmsresa, där vi beger oss till huvudstaden för att göra studiebesök på olika företag, byråer och myndigheter. Information om de specifika studiebesök vi gör ges vid ett senare tillfälle.

I år äger resan rum mellan den 8 – 10 november med plats för 20 studenter. Som vanligt står Juridiska Föreningen för rese- och boendekostnader och vi försöker också lösa så att vi får mat på våra olika studiebesök. Utgifter utöver boende- och resekostnader (och i den mån mat inte tillhandahålls på studiebesöken) får studenten själv stå för.

Är du sugen på att följa med? Anmälan skickas till sthlm.resan@juridiskaforeningen.se och ska vara oss till handa senast fredag 23 oktober kl 00:00 . I anmälan ska du ange ditt namn och vilken termin du studerar på. Enligt tradition så prioriterar vi studenter som går i de högre terminerna.

Observera att en anmälan är bindande och att det krävs en giltig ursäkt om man hoppar av!

VÄLKOMNA ALLA NYA JURISTSTUDENTER!

Välkomna!

Grattis till era platser på juristprogrammet här på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hoppas att ni är otroligt stolta över er själva som kommit in på en av Sveriges mest sökta utbildningar. Mitt namn är Johanna Sjöholm och jag är ordförande för juristernas programförening Juridiska Föreningen. Jag vill hälsa er varmt välkomna till skolan samt å föreningens vägnar meddela att vi är mycket glada över att ha er nya studenter här!

Vi i Juridisk Föreningens styrelse, vilka alla är juriststudenter på skolan, är medvetna om hur mycket som försiggår i ens huvud då juriststudierna närmar sig och därför kan vi inte nog belysa för er hur välkommet det är att kontakta oss eller någon av era faddrar om ni har några funderingar. Vi svarar gärna på frågor och hjälper er hitta till rätta. Nu när nollning, eventuella flyttar, bok-köp och kursstart stundar så kan det vara skönt att prata med någon som vet hur man smidigast bär på en lagbok, vart Malmstenssalen ligger och vilken matlåda som inte läcker.

Vad är då egentligen Juridiska Föreningen (JF)? Jo, JF är en del av Handelshögskolan i Göteborgs Studentkår (HHGS) och alla juriststudenter blir per automatik medlemmar i JF då de blir medlemmar i HHGS. Som programförening arbetar vi med att utveckla flertalet områden för våra juriststudenter: utbildning, näringsliv, evenemang, idrott och vår tidning Rättstrycket. Detta arbete mynnar bland annat ut i utbildningsbevakning, sociala evenemang samt näringslivskontakt med våra sponsorer och andra arbetsgivare. Förutom detta har vi också arbetsmarknadsmässan GAIUS och ett administrativt arbete som innefattar försäljning av tentakompendier, lagboksväskor och mycket annat på vårt bord.

Vi arbetar helt enkelt för er som juriststudenter och representerar er gentemot HHGS, Handelshögskolan och Juridiska Institutionen. Vi kommer därför att träffas i flera sammanhang i framtiden, men om ni redan nu vill läsa mer om vilka vi är och vad Juridiska Föreningen gör så kan ni besöka vår hemsida, www.juridiskaforeningen.se för mer information. Där kommer även annan viktig information om vårt arbete och starten på er utbildning att finnas, så kika gärna på hemsidan och vår facebooksida ”Juridiska Föreningen i Göteborg” om ni vill hålla er uppdaterade.

Det första som är viktigt för er att skriva in i kalendern är inskrivningsdagen den 14 augusti. Klockan 9.00 håller JF en introduktion och klockan 10.00 inleds inskrivningen på programmet vilket är viktigt att ni deltar vid. Denna dag kommer sedan att innehålla aktiviteter som ni är välkomna att delta i om ni redan första dagen vill ta chansen att lära känna några av era klasskamrater, faddrar, JF-representanter eller skolans område.

Med detta sagt så önskar jag er nu lycka till med studierna på juristprogrammet! Jag hoppas att ni kommer att trivas på skolan i vårt sagolika Göteborg. Vi ses snart, men tills dess kan ni höra av er till mig om ni har frågor om utbildningen, staden eller någonting annat mellan himmel och jord.

Allt gott!

Johanna Sjöholm
Ordförande
Juridiska Föreningen i Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Adress: Box 680, 405 30 Göteborg
Telefon: +46 763 – 27 78 36
Mail: ordf@juridiskaforeningen.se

Provföreläsningar i anledning av val av ny lektor

Provföreläsningar
Välkomna till provföreläsningar vid Juridiska institutionen i samband med rekryteringen av lektor i rättsvetenskap.
25 maj, 11.00-12.00, sal D32, Provföreläsning Sari Kouvo
26 maj, 11.00-12.00, sal D32, Provföreläsning Nicola Lucchi, The impact of science and technology on the rights of the individual

Vår samarbetspartner växer

Junior Associate Programme 2014 med start i september löper under ett år där du tillbringar fyra månader i tre arbetsgrupper vardera och får på så vis en unik inblick i olika rättsområden inom affärsjuridik. En erfaren handledare vägleder och coachar dig under hela året. När året är slut har du byggt en solid plattform för din fortsatta karriär som jurist hos Linklaters.

Och för er som läser fördjupningskurserna på en ort närmre deras kontor så kan vi meddela att de även söker kvällsassistenter.

Om du vill veta mer om Linklaters innan du ansöker är du välkommen att kontakta HR Assistant Kristin Warpefel tel på 08-6656600 alternativt kristin.warpefelt@linklaters.com.

GRC söker praktikanter

Göteborgs rättighetscenter (GRC) är en antidiskrimineringsbyrå. GRC verkar för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. Praktikplatsen avser i första hand heltid åtta till tio veckor, under period Vår vecka 13-18 eller Sommar vecka 19-25 och 32-35. Det finns även viss möjlighet att anpassa omfattning och period efter praktikantens önskemål. För praktikanter utgår ingen lön eller ersättning. Praktikuppgifterna kan bland annat bestå i att:

  • vara med på klientmöten
  • utföra rättsutredningar
  • vara med vid förhandling och medling
  • delta vid externa utbildningar och opinionsbildning.

GRC söker juriststudenter som har ett engagemang för diskrimineringsfrågor, humanjuridik och mänskliga rättigheter.

Välkommen med personligt brev och meritförteckning senast den 24 mars 2014.

Märk ansökan med ”juristpraktik vår/sommar 2014” och skicka till: ansokan@gbgrc.se
GRC strävar efter likabehandlande och kompetensbaserad rekrytering. I det personliga brevet vill de att du till en början svarar på följande frågor:

  1. Hur ställer du dig till att göra praktik på en arbetsplats med tydliga värderingar och ställningstaganden mot diskriminering?
  2. Varför söker du praktik just på Göteborgs rättighetscenter?

Ange även särskilda önskemål om praktikens period och omfattning.