Juridiska Föreningen | Uncategorized
1
archive,category,category-uncategorized,category-1,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Kallelse till Juridiska Föreningens årsmöte 2016

Härmed kallas alla medlemmar till föreningens årsmöte den 28 november 2016. Mötet äger rum i Aulan på Handelshögskolan med start 16:15.

Senast den 20 november skall nomineringar till styrelsen, utbildningsnämndsrepresentanter samt motioner till årsmötet skickas till valberedningens ordförande Michaela Selin på val@juridiskaforeningen.se

Nomineringar bör innehålla en kort beskrivning av den sökande samt motivering till varför personen skall sitta i styrelsen. Kandidater kan även bli ombedda att medverka på en presentation av sig själva för att underlätta beslutsfattande på årsmötet.

Dagordning

1. Val av funktionärer för årsmötet

I) mötesordförande

II) mötessekreterare

III) två protokolljusterare, tillika rösträknare

2. Fastställande av röstlängd

3. Godkännande av årsmötets dagordning och dess stadgeenliga utlysande

4. Presentation av revisionsberättelse

5. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

6. Fastställande av medlemsavgiftens belopp för stödmedlemmar

7. Presentation av verksamhetsberättelse för föregående års styrelse

8. Behandling av inkomna motioner

9. Val av styrelseledamöter enligt stadgar

10. Val av utbildningsnämndsrepresentanter

11. Val av andra ledamöter

12. Val av valberedningens ordförande för nästa verksamhetsår

13. Övriga frågor

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta styrelsen på vice@juridiskaforeningen.se eller valberedningens ordförande på val@juridiskaforeningen.se

Väl mött!

Juridiska Föreningens styrelse genom ordförande Matilda Hallgren

Advokatfirman Törngren Magnell erbjuder uppsatspraktik VT2017

Törngren Magnell är en affärsjuridisk advokatbyrå med kontor i Stockholm. Vår verksamhet omfattar främst M&A, bank och finans och kapitalmarknad. Vi erbjuder också kompletterande tjänster inom ett antal specialistområden, bl a fastighetsrätt, arbetsrätt och tvistelösning.

 Vi erbjuder sammanlagt fyra praktikplatser under vårterminen 2017 (två för del I och två för del II). Praktiken kan antingen göras i samband med uppsatsskrivning eller inom ramen för en fördjupningskurs. Varje praktikperiod uppgår till tio veckor under vilken du får en inblick i advokatyrket och kommer att bistå våra delägare och biträdande jurister med affärsjuridiska spörsmål.

Tillsättning av praktikplatserna sker löpande. Vänligen ange tydligt vilken period du är intresserad av. Du är välkommen med din ansökan i form av personligt brev, CV, betyg och övriga relevanta handlingar till:

Advokatfirman Törngren Magnell
Att: Cecilia Bergman
Västra Trädgårdsgatan 8
111 53 Stockholm

alternativt cecilia.bergman@torngrenmagnell.com eller lisa.strom@torngrenmagnell.com.

 

Eventuella frågor besvaras av Cecilia Bergman på telefon 08-400 283 16 eller Lisa Ström på telefon 08-400 283 28.

 

www.torngrenmagnell.com

Atle som ny chefredaktör

Under gårdagens extrainsatta årsmöte så röstades Atle Morseth Edvinsson fram som ny chefredaktör till Rättstrycket! Vi i img_0627styrelsen tycker att det är hur kul som helst och ser fram emot ett nytt nr av tidningen inom en snar framtid. Ännu en gång, stort grattis!

Vi vill även rikta ett stort tack till alla medlemmar som dök upp på mötet

Spela Badminton

Ni har väl inte missat att ni varje tisdag kan spela Badminton på Fjäderborgen på Södra Viktoriagatan 44? Mellan klockan 20.50 – 21.40 så har Juridiska Föreningen bokat tre banor. Har du inget eget racket kan du givetvis hyra ett för bara 30 kr!

 

Så hur gör en som vill spela på tisdag? Sväng förbi JF-rummet (fjärde våningen C, ovanför Handelsboden) och skriv upp dig på anslagstavlan precis vid ingången.

 

Har du några frågor, mejla vår idrottsansvarig Hampus Wahlberg på idrott@juridiskaforeningen.se

Var en del av Rättstrycks-redaktionen

l.php

Gillar du att designa eller att skriva? Var den del av Rättstryck-redaktionen! Just nu söker vi skribenter och layoutare, ingen särskild erfarenhet krävs utan det är främst engagemang och intresse vi söker efter.

Är du intresserad? Mejla rattstrycket@juridiskaforeningen.se

Centrum för rättvisa VT 2016 Praktik

Ansök om praktik på Centrum för rättvisa vt 2016!

 

Om du väljer att skriva din examensuppsats om fri- och rättigheter kan du få möjlighet att vara på Centrum för rättvisa under uppsatsperioden. Vi tar emot ungefär fyra studenter per termin som får chansen att på ett konkret sätt värna individuella rättigheter genom att arbeta tillsammans med oss i de fall som vi driver. 

Som uppsatspraktikant får du hjälpa till i det dagliga arbetet på Centrum för rättvisa. Du får göra rättsutredningar och research, ta fram underlag för media med mera.

Eftersom vi vet att uppsatsen tar mycket tid i anspråk kan du få ägna dig åt skrivandet i den mån du önskar. Praktikens längd kommer vi överens om gemensamt men vi rekommenderar runt tio veckor.

Sista ansökningsdag för praktik under vårterminen 2016 är den 15 november 2015.

Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning, betyg samt önskemål om praktikperiod. Berätta också kort om din uppsats om du redan har bestämt vad du ska skriva om. Ansökan skickar du till alexandra.gillstrom@centrumforrattvisa.se. Läs mer om uppsatspraktik på vår hemsida:
http://centrumforrattvisa.se/student/#optimizer_front_slider-18

Vi ser fram emot din ansökan!

MSA Inbjudan till Boule 5 November

default-share-image

 

 

Mingel med Mannheimer Swartling

tid: torsdagen den 5 november kl 18.00-22.00 plats: rosenlundsgatan 8, göteborg

Välkommen till årets höstaktivitet med Mannheimer Swartling på Boule Bar. Vi ser fram emot en rolig kväll med god mat, många skratt och tillfällen att få mäta oss mot varandra i Boulespel.

anmälan
OSA till anmalan@juridiskaforeningen.se senast den 16 oktober, vänligen ange eventuella önskemål om

allergier och specialkost.

hoppas att vi ses!

page1image5360 page1image5680

Uppsatstävling för Centrum för Rättvisa

Ge en gåva
Pg 90 01 53-8


UPPSATSTÄVLING: 25 000 KRTILL BÄSTA EXAMENSUPPSATS OM FRI- OCH RÄTTIGHETER

Har du skrivit examensuppsats i juridik om fri- och rättigheter? Ansök om 2015 års Midander-Lönnstipendium senast den 23 oktober 2015.

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter delar Centrum för rättvisa varje år ut Midander-Lönnstipendiet till den sökande som har skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.

Stipendiet uppgår till 25 000 kronor och uppsatsens ämne kan vara processrätt, skadeståndsrätt, EU-rätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt och så vidare men kärnfrågan måste vara tydligt relaterad till individuella fri- och rättigheter.

Ansökan ska innehålla uppsats och betygskopia. Du skickar ansökan per e-post till alexandra.gillstrom@centrumforrattvisa.se senast den 23 oktober 2015. Vill du tipsa om en uppsatsförfattare som borde få stipendiet? Maila författarens namn och lärosäte till alexandra.gillstrom@centrumforrattvisa.se.

Läs mer om stipendiet här.

Vi ser fram emot din ansökan!

(Bilden: Förra årets vinnare Erik Victor Ragnå tar emot priset av Centrum för rättvisas styrelseordförande Tore Wiwen-Nilsson och VD Clarence Crafoord, under den årliga Midander-Lönnföreläsningen som år 2014 hölls av Anne Ramberg.)

Centrum för rättvisa på nätet

 Facebook

 Twitter

 YouTube

 Instagram