Juridiska Föreningen | Nyheter
80
archive,category,category-nyheter,category-80,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Motioner till årsmöte 2018

Motion inskickad av Juridiska Föreningens styrelse 2018/19 genom Victor Abrahamsson:

Ändring av § 22 i Juridiska Föreningens stadgar.

Nuvarande lydelse:

§ 22 Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter finnas på dagordningen:
1. Val av funktionärer för årsmötet
I) mötesordförande
II) mötessekreterare
III) två protokolljusterare, tillika rösträknare
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av årsmötets dagordning och dess stadgeenliga utlysande
4. Presentation av revisionsberättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
6. Fastställande av medlemsavgiftens belopp för stödmedlemmar
7. Presentation av verksamhetsberättelse
8. Behandling av inkomna motioner
9. Val av styrelseledamöter enligt stadgar
10. Val av utbildningsnämndsrepresentanter
11. Val av andra ledamöter
12. Val av valberedningens ordförande för nästa verksamhetsår
13. Övriga frågor.

Den som lämnar eller ansluter till mötet är skyldig att anmäla detta hos rösträknarna. Rösträknarna skall kontrollera och eventuellt justera röstlängden inför varje omröstning.

 

Föreslagen lydelse:

§ 22 Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter finnas på dagordningen:
1. Val av funktionärer för årsmötet
I) mötesordförande
II) mötessekreterare
III) två protokolljusterare, tillika rösträknare
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av årsmötets dagordning och dess stadgeenliga utlysande
4. Presentation av revisionsberättelse
5. Presentation av verksamhetsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
7. Fastställande av medlemsavgiftens belopp för stödmedlemmar
8. Behandling av inkomna motioner
9. Val av styrelseledamöter enligt stadgar
10. Val av utbildningsnämndsrepresentanter
11. Val av andra ledamöter
12. Val av valberedningens ordförande för nästa verksamhetsår
13. Övriga frågor.

Den som lämnar eller ansluter till mötet är skyldig att anmäla detta hos rösträknarna. Rösträknarna skall kontrollera och eventuellt justera röstlängden inför varje omröstning.

Motivering: Styrelsen finner det lämpligt att verksamhetsberättelsen för föregående år presenteras innan dess att stämman beslutar om föregående styrelses ansvarsfrihet. Se ändring i kursiv stil.

Styrelsen
Genom
Victor Abrahamsson
26/11-2018 Göteborg

Kandidaturer och nomineringar 2018

Ordförande

Christoffer Isaksson
Ärade valberedning och medlemmar av Juridiska Föreningen i Göteborg:

Mitt namn är Christoffer Isaksson och jag läser just nu termin fem här på juristprogrammet. Under det senaste året har jag haft äran att sitta som Näringslivsansvarig i styrelsen, vilket utan tvekan är det roligaste och mest lärorika uppdraget jag åtagit mig under min studietid. En stor anledning till varför jag trivts så bra i min roll är den fantastiska gemenskap som föreningens medlemmar och framför allt den nuvarande styrelsen har givit mig.

När jag sedan insåg att verksamhetsåret börjar lida mot sitt slut fick jag direkt en olustig känsla i kroppen. Känslan av att den glädje och gemenskap som ett engagemang i JF ger plötsligt ska ryckas ifrån mig är något jag inte är redo att uppleva ännu. Efter att ha haft en post i styrelsen som stundtals har varit mycket påfrestande har jag lärt mig att de positiva effekterna som kommit från detta engagemang utan tvekan gör allt jobb värt det.

Jag är nu redo att ta nästa steg och lägga ner ännu mer av min tid på den förening som givit mig så mycket; då jag är övertygad om att jag har mer att ge föreningen och att föreningen har mer att ge mig. Därför är jag glad och stolt över att säga att jag kandiderar till ordförande för Juridiska Föreningen i Göteborg under verksamhetsåret 2019/20.

Den främsta anledningen till varför jag kandiderar har jag berört tidigare men det förtjänar att sägas igen: Den gemenskap och värme som JF har givit mig är ovärderlig. Och det är just den känslan jag vill att alla föreningens medlemmar ska känna, oavsett vem personen i fråga är. JF har tidigare haft ett dåligt rykte av att endast tillgodose vissa medlemmars intressen, för att totalt ignorera andras. Lyckligtvis har den trenden vänt och föreningen har under de senaste åren bedrivit ett aktivt jobb för att inkludera så många som möjligt. Detta arbete är något som är av yttersta vikt för mig, varför jag vill fortsätta det hårda arbete mina företrädare har ägnat sig åt och verka för ett ännu öppnare och mer inkluderande JF.

Med tanke på det senaste årets synliggörande av de trakasserier och övergrepp som människor utsätts för, är JF:s roll som programförening för juriststudenter viktigare än någonsin. Det är vi som en dag kommer stå med en juristexamen i handen och med den en stor möjlighet att påverka samhället. Det är därför extremt viktigt att JF belyser de strukturella problem som finns och vidtar de åtgärder vi kan för att motverka dessa övergrepp. Att alla studenter ska känna sig sedda, respekterade och framför allt trygga är något som är en självklarhet för mig. Jag tror och hoppas att det arbetet JF bedriver medför att det tidigare sagda även är en självklarhet för alla studenter och att de sedan bär med sig detta ut i yrkeslivet.

Att studera en av landets tuffaste högskoleutbildningar är något som hos många studenter orsakar både stress och press i olika former. Problem med psykisk ohälsa bland studenter har tidigare inte varit så omdiskuterat, men förhoppningsvis ser vi en vändning nu. Jag vet att mina kollegor i styrelsen under detta år har bedrivit ett fantastiskt arbete för att lyfta och synliggöra problemet med psykisk ohälsa, något jag kommer se till utvecklas ytterligare.

Juridiska Föreningen är en förening för just studenter och då har föreningen i mina ögon en skyldighet att aktivt verka för att både förebygga och motarbeta psykisk ohälsa i alla dess former. Genom att ha en öppen dialog kring detta med både institutionen och näringslivet, samt att lyfta problemet på nationell nivå med övriga Juridiska Föreningar i landet har vi en chans att påverka; en chans jag anser att vi måste ta.

Självklart är jag medveten om att arbetet som ordförande inte kommer vara en dans på rosor. Sannolikt kommer det stundtals att vara mycket ansträngande, men jag vet också att det kommer vara den bästa delen av min studietid. Sedan jag engagerade mig i JF har jag inte ångrat mig en sekund; tvärtom har jag haft så fantastiskt roligt och mött vänner för livet. Jag älskar kontakten med människor och brinner för det fantastiska arbete som föreningen bedriver.

Att få ert förtroende att leda Juridiska Föreningen under nästkommande mandatperiod hade varit en oerhörd ära och jag hade förvaltat det förtroendet med största respekt. Jag känner mig redo att ta nästa steg för att föreningen ska kunna vara sin bästa version av sig själv och jag hoppas helhjärtat att ni vill vara med mig i den utvecklingen.

Tusen tack för att ni tog er tid att läsa detta, jag hoppas att vi ses på årsmötet den 4 december och att ni då vill lägga er röst på mig. Om det finns några frågetecken så tveka inte att kontakta mig, jag svarar mer än gärna på era frågor.

Med vänliga hälsningar,
Christoffer Isaksson
070 236 88 31

Vice ordförande

Mathilda Kronér
Ärade valberedning och medlemmar i Juridiska Föreningen i Göteborg,

Mitt namn är Mathilda Kronér och jag kandiderar härmed till posten som Vice Ordförande för Juridiska Föreningen. Jag läser för nuvarande termin fem på juristprogrammet och intresset för JF har funnits sedan skolstart. Dock har mina tidigare år på Handels varit fullspäckade av annat engagemang som lagt beslag på min tid, vilket har lett till att jag inte ännu haft nöjet att uppleva ett år i styrelsen. Det här är något jag under kommande verksamhetsår hade velat ändra på. Jag har följt processen i JF under den senaste styrelsens mandatperiod och successivt insett att allt engagemang, driv och utvecklande arbete som Juridiska Föreningen både står för och uträttar; det är något jag verkligen vill vara en del av.

Anledningen till att jag kandiderar till just posten som Vice Ordförande, är först och främst då jag anser att det är en post som skulle passa mig som person. Som jag har uppfattat posten både genom beskrivningen och efter konversation med Vice Ordförande verksamhetsåren 18/19 och 17/18, så bygger den mycket på arbete kring den interna kommunikationens välmående, samt styrelsens medlemmars välmående. Jag tror att just detta är något som jag på grund av tidigare erfarenheter, både personliga och arbetsmässiga, både skulle trivas i och gjort ett bra jobb kring.

På arbetsmässiga plan har jag har tidigare erfarenhet av att sitta i GAIUS projektstyrelse, N&FAs projektkommitté, Handelsspexets stab och i olika projektgrupper på SVT. På så sätt har jag suttit med i olika variationer av ledningar och gruppkombinationer och vet vilken typ av problematik som kan uppkomma under arbetets gång. Denna problematik kan härröra sig till konflikter mellan olika personligheter i styrelsen, men även till överbelastning/överansträngning hos en enskild person. Jag tycker att det är extremt viktigt för en god gruppdynamik att det alltid finns möjlighet till avlastning och en hjälpande hand, och jag är aldrig den som tvekar för att rycka in och hjälpa till i ett skede där någon har tagit på sig för mycket. Jag tycker att det hade varit väldigt givande och utvecklande att få vara den person vars arbete går ut på att bidra till att skapa den trygghet och gemenskap som jag anser ska föreligga i ett arbete som detta.

På ett personligt plan så hade denna post passat mig bra då jag tycker att det är oerhört viktigt att belysa problem som stresshantering och psykisk ohälsa. Det här är något som lätt kan problematiseras vid tillfällen i en styrelse eller ledning när man känner att arbetsbördan är ojämn, när man är ambitiös och vill ge allt och när man helt enkelt kanske tar på sig lite för mycket. Jag är fullt medveten om hur intensivt och i vissa fall påfrestande det kan vara att driva ett arbete som detta och det är därför jag hade velat vara personen som ser till att de drivna personer som engagerar sig i detta projekt mår bra och känner att de har en stabil intern grund att stå på.

Tack för att du tog dig tid att läsa detta, och jag hoppas att det har gett en vidare förståelse kring varför jag kandiderar och för vad jag hade kunnat tillföra i JF. Jag hade verkligen uppskattat förtroendet att bli invald i styrelsen, då jag ser det som en fantastiskt rolig möjlighet att få vara med och utveckla samt representera JF under nästkommande år.

Vid eventuella frågor, tveka inte att kontakta mig. Annars hoppas jag att vi ses på årsmötet den 4 december!

Med vänlig hälsning,
Mathilda Kronér
0708440244

Sekreterare

Marcus Ljungberg
Hej alla härliga medlemmar i juridiska föreningen!

Jag heter Marcus Ljungberg, är 22 år och läser tredje terminen här på juristprogrammet. Nu kandiderar jag till JF:s styrelse som sekreterare.

Den här terminen är jag med i JF:s evenemangsutskott, vilket jag även var under föregående termin. Under min tid i utskottet har jag varit med och arrangerat massa roliga evenemang. Det har varit jättekul att få träffa alla härliga medlemmar i JF på olika tillställningar och liknande. Nu vill jag ta steget vidare och söka till nästa års styrelse.

Jag tycker att det är jättekul att få vara involverad i studentlivet
här på Handels och hoppas att ännu fler ska vilja engagera sig. Genom
att vara med i styrelsen får man en jättebra möjlighet att uppnå
just detta. Som sekreterare vill jag även bidra med att alla som vill
få insyn i JF och dess verksamhet ska få det i så stor utsträckning
som möjligt genom att skriva utförliga mötesprotokoll och se till att
de laddas upp snabbt på hemsidan.

Det hade varit superkul ifall ni ville ge mig ert förtroende och rösta
på mig som sekreterare på JF:s årsmöte den 4 december!

Kassör

Erik Purfürst
Jag heter Erik Purfürst och söker härmed till posten som kassör i Juridiska Föreningen.

Jag är en naturvetare som valt att sadla om och läser nu första terminen på juristprogrammet. Utöver att vara student är jag även med i evenemangsutskottet vilket är meriterande men framförallt riktigt kul.

Jag har alltid gillat att ha koll på siffror och som naturvetare har jag inga problem med matematiken som ibland medföljer. Därför tror jag att positionen som kassör skulle passa mig bra då en stor del av arbetsuppgifterna handlar om att göra en budget och ha koll på löpande intäkter samt utgifter.

Som blivande jurist ska jag kunna prata med alla typer av människor utan hinder och det är något som jag redan är relativt bra på. Det tror jag att jag kan få bra användning för eftersom mycket av arbetet bygger på kontakt med dels HHGS ekonomiansvarig men även övriga styrelsemedlemmar i Juridiska Föreningen.

Om Jag blir vald till kassör kommer jag utföra samtliga uppgifter med bravur. Utöver det kommer jag att aktivt jobba för att stärka gemenskapen mellan styrelsemedlemmar samt med övriga på skolan. Detta kommer jag göra genom positiv energi och att alltid hjälpa andra styrelseledamöter om jag kan för att skapa en bra atmosfär i styrelsen. Genom att lyssna på vad de övriga juriststudenterna tycker tror jag att vi kan stärka gemenskapen mellan Juridiska Föreningen och övriga studenter och se till att Juridiska Föreningen blir en mötesplats för alla juriststudenter.

Alice Persson
Mitt namn är Alice Persson och jag vill söka till kassör i JF:s
styrelse.

Är en social och glad tjej som läser tredje terminen på juristprogrammet. Har varit med i JF:s evenemangsutskott under
vårterminen, var fadder nu i augusti och känner nu att jag vill
engagera mig ytterligare, och ser JF:s styrelse som den perfekta
möjligheten för det. Jag hade passat som kassör främst för att jag
är noggrann, strukturerad, har lätt för siffror och har enkelt för
att lösa problem. Om sådana till trots skulle uppstå kommer jag
enkelt kunna ta hjälp av tidigare kassör.

En annan anledning till att just jag ska sitta i styrelsen är för att
jag kan bidra med mycket till de andra medlemmarna i styrelsen.
Exempelvis som en hjälpande hand när de tyngre posterna får mycket
att göra. Jag vill engagera mig i styrelsens arbete i sin helhet, inte
bara med det ekonomiska!

Utbildningsansvarig (två poster)

Wilma Nordlund
Kära valberedning och juriststudenter,
Jag heter Wilma Nordlund och jag kandiderar till posten som
Utbildningsansvarig i Juridiska Föreningen verksamhetsåret
2019/2020.

Jag studerar för nuvarande termin fem på juristprogrammet och är
född och uppvuxen i Göteborg. Jag har inte tidigare suttit i
styrelsen för Juridiska Föreningen men jag har alltid haft ett stort
intresse för föreningen och det är en av anledningarna till att jag
nu kandiderar till Utbildningsansvarig. Juridiska Föreningen har ett
driv och en glöd som jag innerligt önskar vara en del av.

Även om jag inte suttit i styrelsen för Juridiska Föreningen
tidigare har jag haft en del andra åtaganden under min skoltid. Jag
har varit en del av Nollnings- och fadderakademins projektgrupp,
ordförande i Tre Ess, konsult på HandelsConsulting och är för
närvarande studentmentor. Detta har gett mig erfarenhet av att
hantera olika gruppkonstellationer, driva små och större projekt och
helt enkelt vara en del i en större helhet.

Anledningen till att jag söker just posten som Utbildningsansvarig
är för att den posten berör ett område som är viktigt för mig;
kvalitén på utbildningen. Efter att ha gått på utbildningen i fem
terminer så vet jag om dess brister men också dess styrkor – jag vet
vad som kan förbättras och var var fokus behöver ligga. Jag tror
också att posten hade passat mig väl då jag är en öppen och
ärlig person som kan trycka på vad som behövs förbättras och
jobba lösningsorienterat för att uppnå dessa mål.

Det hade varit en ära att få bevaka utbildningen, representera
studenterna under större utbildningsrelaterade möten och verka för
att juristutbildningen i Göteborg ska hålla en toppnivå. Om jag
skulle få äran att bli invald som Utbildningsansvarig i Juridiska
Föreningen skulle en av de frågor jag skulle lyfta på ett högre
plan vara den om psykisk ohälsa, som är ett utbrett och allvarligt
problem i vår samvaro. Denna fråga skulle behöva lyftas både på
skolnivå genom dialog och undersökning, men också nationellt, i
samarbete med andra juridiska föreningar i Sverige.

Slutligen vill jag bara tillägga hur otroligt roligt jag hade tyckt
det hade varit att få vara Utbildningsansvarig, en roll som jag ser
som utmanande och viktig men framförallt härlig. Utöver detta tror
jag att jag platsat bra i Juridiska Föreningen, en förening som jag
hoppas få representera och vara med och driva under nästa år.
Stort TACK för att ni läste detta.

Tveka inte att höra av er till mig om ni har några frågor! Vi ses på årsmötet 4 december!
Med förhoppning om att få ert förtroende!

Allt gott,
Wilma Nordlund
073 685 00 96

Maria Ipek
Mitt namn är Maria Ipek och jag läser för nuvarande termin tre på
juristprogrammet.

Efter uppdraget som kursombud under termin två, insåg jag hur mycket
det finns att göra för att stärka upp vår utbildning och efter att
ha lämnat över stafettpinnen till nästa kursombud, kände jag mig
inte riktigt färdig, det fanns mer för mig att göra, eftersom det gav
mig kunskaper och nya perspektiv.

Jag kandiderar därmed till utbildningsansvarig eftersom jag vill vara
med och bidra till att arbetet som har gjorts från föregående
verksamhetsår ska utvecklas och bidra med nya åtgärder för att
förbättra juristutbildningen för studenterna. Därför vill jag
fortsätta spåret som jag hade som kursombud, att vara en länk mellan
studenterna som läser juridik och den juridiska institutionen.

Det råder ingen tvekan om att vi har ambitiösa och hög presterande
människor som läser på vårt universitet, vilket kan resultera i en
vardag för en student med stress/oro/ångest vilket kan medföra till
sämre studieresultat och mindre engagemang. Därför är det viktigt
att se till att universitetet är en viktig arena för att nå studenter
med insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Därför har
jag som ambition att genomföra undersökningar för hur den psykiska
ohälsan ser ut på juristprogrammet vid Göteborgs Universitet.

Nuvarande utbildningsansvariga önskade att nästkommande kandidat som
ansökte om deras post skulle ha en plan för att fortsätta driva ett
ökat studentinflytande, normkritik, anknytning till näringslivet och
den psykiska ohälsan på programmet.

Jag hoppas att under mitt verksamhetsår som utbildningsansvarig kunna
erbjuda alla studenter möjlighet att få gå på workshop
föreläsningar för att få med sig verktyg för hur en ska klara av
den stress/oro/ångest som bidrar till ens mående samt erbjuda alla
studenter möjlighet att få gå på workshop föreläsningar för att
få med sig verktyg kring studieteknik.

Som juriststudent får en lära sig allt om förordningar, rättegångar
och lagtexter. För mig är det viktigt att belysa att det finns en
aspekt i utbildningen som vi kan förbättra, frågor om genus och
jämställdhet. Detta är viktigt att ha med sig för att tillämpa
lagarna eftersom det bygger bland annat på den grundläggande
förståelsen om vilka normer som styr samhället. Därför vill jag
påverka utbildningen genom att införa alternativa litteraturlistor med
författare eller böcker innehållandes normkritiska perspektiv som
intersektionalitet och antirasism.

Med ert stöd och förtroende hoppas jag att få tillträda posten som
utbildningsansvarig för nästkommande verksamhetsår.

Näringslivsansvarig (två poster)

Emelie Kokkinakis (kandiderar tillsammans med Elvira Persson)
Hej kära medlemmar av Juridiska Föreningen!

Jag heter Emelie Kokkinakis och läser termin 3 på juristprogrammet.
Jag kandiderar till näringslivsansvarig för att jag tycker det är
roligt att engagera mig i studentlivet, och efter ett och ett halvt år
på programmet, efter att ha varit på många av Juridiska Föreningens
event så vill jag ta mig an nästa utmaning; att kandidera som
näringslivsansvarig till Juridiska Föreningen. Jag vill fortsätta
arbetet med att göra studenternas möten med våra samarbetspartners
ännu bättre.

Jag har tidigare erfarenheter av styrelsearbete då jag under ett års
tid suttit som evenemangsansvarig i handelsföreningen Bolagsstämmorna.
Det är en mindre förening än Juridiska Föreningen, men det innebär
ändå att jag är införstådd med vad det innebär att sitta i en
styrelse på Handels, att ha både individuella arbetsuppgifter och att
jobba tillsammans med en styrelse som grupp. Jag tyckte det var
jätteroligt att ha en styrelsepost i föreningen, och jag har efter det
styrelseåret blivit bättre på att samarbeta, samt tackla och lösa
oväntade problem som dyker upp allt eftersom.

Utanför Handels så har jag under de senaste åren jobbat inom telekom
där jag varit kontaktperson för flera olika företag. Genom mitt jobb
har jag lärt mig hur man bäst kommunicerar med olika företag,
förhandlar och till sist sluter avtal. Jag tror den erfarenheten kommer
att gynna mig i rollen som näringslivsansvarig, då det till stor del
går ut på att sälja in Juridiska Föreningen för våra olika
samarbetspartners samt träffa avtal med dem, det vill säga att
tillsammans planera och bjuda in till event, mingel och dylikt för att
det i slutändan ska bli så bra möten som möjligt för studenterna.

Det hade varit en ära att få bli inröstad och sitta som
näringslivsansvarig i Juridiska Föreningen 2019. Ni får gärna höra
av er till mig om ni har några frågor angående min kandidatur. Vi ses
den 4:e december!

Vänliga hälsningar,
Emelie Kokkinakis
0737865850

Elvira Persson (kandiderar tillsammans med Emelie Kokkinakis)
Hej alla underbara medstudenter!

Mitt namn är Elvira Persson och jag läser nu min tredje termin på
juristprogrammet.

Anledningen till varför jag kandiderar till näringslivsansvarig är
för att jag känner mig redo att ta nästa steg och mer ansvar i
studentlivet. Jag har tidigare varit med i evenemangsutskottet i
Juridiska Föreningen för att därefter vara fadder under årets
nollning. Detta har gett mig insikt i hur viktigt det är med studenter
som aktivt arbetar för att göra studietiden bättre för skolans alla
studenter. Som näringslivsansvarig kommer jag arbeta för att alla
uppskattade seminarium, mingel, föreläsningar och dylikt med
yrkesverksamma ska erbjudas i ännu större utsträckning framöver. Jag
uppskattar själv alla möjligheter att komma i kontakt med
näringslivet som Juridiska Föreningen erbjuder oss. Men eftersom vi
är många studerande på juristprogrammet finns det även många olika
intresseområden för framtida yrken. Som näringslivsansvarig vill jag
arbeta för att ännu fler intresseområden täcks in genom Juridiska
Föreningens samarbeten så ännu fler studenter får möjlighet att
komma i kontakt med någon arbetsgivare som känns relevant för just
dem. Jag tror även på att alla gynnas av att få komma i kontakt med
flera olika yrkesverksamma, för att dels få förståelse för andra
verksamheter och för att eventuellt börja intressera sig för
någonting som man tidigare inte trodde var av intresse.

Jag hade blivit väldigt glad över att få ert förtroende som
näringslivsansvarig i Juridiska Föreningens styrelse. Speciellt
eftersom jag då får möjligheten att kombinera ansvarstagande med min
förkärlek till mingel och givande möten. Ni får väldigt gärna
höra av er ifall ni har några frågor, så ses vi på årsmötet den
4:e december!

Vänliga hälsningar
Elvira Persson
0702373616

Amanda Bengtsson (kandiderar tillsammans med Linnéa Krook)
På Juridiska Föreningen möter jag alltid trevliga och hjälpsamma studenter och jag skulle mer än gärna vilja vara en del av detta.

När jag först kom till Göteborg, trodde jag inte att det fanns något liv utanför plugget—så fel jag hade! Jag hittade bland annat till JF och till många av de företagsevenemang som ni håller. Dessa evenemang som jag och mina kursare har fått ta del av har jag upplevt som oerhört lärorika och roliga. Hem från dem, har jag gått med nya kunskaper och inspiration till att ge mig på nästa vända kurslitteratur. Jag inser hur värdefulla de nuvarande näringslivssamarbetena har varit för mig och mina medstudenter och hur de kommande samarbetena, kan komma att bli det för oss. Mötet mellan näringsliv och student är centrala för alla delar av utbildningen och dessa kontakter vill jag vara med om att värna, stärka och bygga.

Innan jag hamnade på Handels pluggade jag i två år till musikalartist på högre nivå. Därefter spenderade jag mycket tid i Lund. I Lund lärde jag mig inte bara att plugga, jag lärde mig också att jobba upp min stresstålighet, effektivisering och ikläda mig roller med mycket ansvar. Jag var aktiv i Lunds största nation och hade där poster som Brunchansvarig och sedan som Sittningsansvarig. Då ansvarade jag för att uppemot 250 studenter skulle få rätt specialkost, på rätt tid och inom rätt budget. Jag hade också det viktiga ansvaret att se till så att såväl jobbare, som gäster var nöjda och hade en kul kväll.

Mina kunskaper om att jobba i grupp utvecklades under Lundakarnevalen VT 2018, då jag var en del av den projektgrupp i karnevalen som kallades ”Vieriet”. Vi hade ansvar för att alla karnevalens jobbare mådde bra och hade det roligt.

Mycket kontakt med olika typer av företag hade jag när jag jobbade med event på Grand Hotel i Lund. Där lärde jag mig hur viktigt det är med ett välfungerande individuellt arbete, såväl som ett välfungerande, arbetsvilligt och sammansvetsat arbetslag. Ett arbetslag med gemenskap är något jag värderar högt eftersom jag vet att både gruppen och arbetets resultat gynnas av detta.

Tack, för att ni tog er tid att läsa min ansökan! Hör av er om det uppstår frågor. Hoppas att vi ses!

Amanda Bengtsson, T1
0768-687525

Linnéa Krook (kandiderar tillsammans med Amanda Bengtsson)
Mitt namn är Linnéa Krook och jag kandiderar till
näringslivsansvarig.

Jag har snart pluggat klart den första terminen på juristprogrammet
och är supertaggad på att engagera mig i något kul. Därav söker jag
till Juridiska Föreningens styrelse.

Mina vänner beskriver mig som en social, ärlig och respektingivande
person. Jag är inte rädd för att ta kontakt med andra människor, jag
gillar att ta initiativ och organisera. Det är viktigt för mig att
planera för att alltid nå bästa möjliga resultat. Jag vill arbeta
för att Juridiska Föreningen ska bibehålla de goda kontakterna med
sina samarbetspartners och engagera mig i evenemang där vi
juriststudenter får möjlighet att träffa folk från arbetsmarknaden.
Det vore även spännande att undersöka möjligheterna att hitta nya
samarbetspartners för Juridiska Föreningens medlemmar.

Med många års erfarenhet av att arbeta med service och människor tror
jag att jag kan passa för posten i Juridiska Föreningens styrelse. Det
hoppas jag att ni också tycker!

Evenemangsansvarig (två poster)

Matthias Jonsson (kandiderar tillsammans med Victor Carlén)
Att vara evenemangsansvarig ser jag som en möjlighet att erbjuda det
som jag tycker gör ett evenemang bra. Att inte enbart göra de stora
evenemangen stora utan att även få de mindre att kännas större!

Under min tid i evenemangsutskottet har jag sett vad för arbete som
krävs för att genomföra lyckade evenemang. Som tidigare
styrelsemedlem i Katedralskolans fristående elevkår där jag då satt
som evenemangsansvarig så anordnande jag två stycken studentfester
samt en skidresa till Val Thorens för ett stort antal elever.

Med min erfarenhet i ryggen samt ett stort engagemang ser jag mig som en given
kandidat till evenemangsansvarig för att erbjuda det jag själv njuter
av när jag är på ett evenemang!

Victor Carlén (kandiderar tillsammans med Matthias Jonsson)
Mitt namn är Victor Carlén och jag studerar första terminen på
juristprogrammet.

I dagsläget är jag med i evenemangsutskottet och har
efter ett mycket givande och roligt arbete där bestämt mig för att
söka till posten som evenemangsansvarig. Jag vet att jag skulle axla
rollen som evenemangsansvarig på ett bra sätt genom att fortsätta det
arbete som nuvarande evenemangsansvariga gör samt bidra med nya tankar
och idéer. Mina två främsta mål om jag blir vald är att fortsätta
utveckla handels studentliv genom att upprätthålla en god
kommunikation mellan studenterna och de evenemangsansvariga samt hålla
en hög kvalité med mycket förberedelser inför evenemangen.

En av de främsta anledningarna till varför jag söker posten är dock för att
få välkomna nästa års nya juriststudenter som huvudfadder. Att bli
välkomnad och omhändertagen första dagen i skolan och under de
första veckorna, i kanske en helt ny stad, var för mig väldigt
viktigt vilket jag vill kunna bidra med nästa år.

Erica Källberg (kandiderar tillsammans med Emmy Rylander)
Mitt namn är Erica Källberg och jag studerar första terminen på
juristprogrammet och söker nu till posten som evenemangsansvarig i
Juridiska Föreningen. Jag skulle beskriva mig själv som en glad och
energisk tjej som gärna samarbetar med andra och kommer med nya idéer.
Under hösten har jag suttit med i evenemangsutskottet, vilket har gett
mig mersmak för att planera och utföra evenemang, samt en inblick i
rollen som evenemangsansvarig.

Min vision som evenemangsansvarig är att Juridiska Föreningen ska
bredda sin målgrupp och få fler juriststudenter till att engagera sig
och vara med i event. För att uppnå detta krävs god planering,
samarbetsvilja och en variation av events och aktiviteter. Sittningar
och beerpong-turneringar är jättekul och ska självklart finnas kvar:
men kanske inte passar alla. Jag tänker därför att andra aktiviteter
kan anordnas utöver detta, så att fler känner sig inkluderade. Genom
att lyssna till studenternas önskemål är detta möjligt.

Jag hoppas helt enkelt på att kunna bidra till ett roligt år med
evenemang som passar alla på ett eller annat sätt!

Emmy Rylander (kandiderar tillsammans med Erica Källberg)
Jag är en tjej med teamspirit ända ut i fingertopparna, jag har alltid
spelat lagsporter och får ofta rollen som lagkapten. Något som jag
upplever meriterande i rollen som evenemangsansvarig. Att fixa roliga
evenemang är inte särskilt svårt, det svåra handlar om att anpassa
evenemangen så att alla vill delta. It takes two to tango så att
säga. Jag vill öka samarbetet mellan studenter och ansvariga.

Min förhoppning är att fler juriststudenter ska känna att Juridiska
Föreningen är en förening för alla, det studiesociala livet måste
inte innebära fest med alkohol vilket det till stor del har gjort
hittills. Min vision är att det finns fler möjligheter att skapa nya
sorters evenemang, så att fler känner sig välkomna.

Kommunikationsansvarig

Gabriella Ekenberg
Hej, jag heter Gabriela Ekenberg och läser termin 3 på
juristprogrammet. Jag söker till kommunikationsansvarig i Juridiska
Föreningen eftersom jag brinner för juristernas studentliv och vill
att fler ska bli taggade att ta del av alla våra grymma evenemang!

För mig skulle det roligaste som kommunikationsansvarig vara att
hitta bästa sätt att nå ut till alla medlemmar och öka
exponeringen för föreningen. Jag har sysslat med fotografi och
redigering i över sju år, varför jag tror rollen passar perfekt
för mig. Älskar att hitta drömbilderna från ett event helt enkelt!

Sitter sedan tidigare som eventansvarig i GAIUS projektgrupp, vilket
har fått mig att inse hur mycket jag gillar att jobba i grupp mot
gemensamma mål. Som person är jag social, nyfiken och grym på
mingel – med andra ord toppenmaterial för JF.

Idrottsansvarig

Marc Lempinen Caban
Jag heter Marc Lempinen Cabana, är på termin 1, och är intresserad av
att sitta i  styrelsen som idrottsansvarig.

Jag kommer från Helsingfors och har själv sysslat med fotboll, segling
samt alpin skidåkning. Sedan jag börjat läsa på juristprogrammet har jag gått med i
Sveriges Rikes Lag. Jag är allmänt mycket intresserad av idrott och tar gärna en
ansvarsroll inom Juridiska Föreningen.

Jesper Ågren
Mitt namn är Jesper Ågren och jag kandiderar härmed till posten som idrottsansvarig. Jag är 20 år gammal och läser första terminen här på juristprogrammet.

Jag är en idrottsintresserad kille och det har jag varit så länge jag kan minnas. Nu i höst har jag dels spelat fotboll i Sveriges
rikes lag samt varit något av en stammis på Fjäderborgen på
tisdagskvällar, under JF:s badmintontimme. Jag har alltså utnyttjat det fina idrottsutbud JF har att erbjuda så mycket som möjligt.

Jag anser att det är mycket viktigt att JF fortsätter att ha ett bra idrottsutbud av två anledningar. Dels kan juristprogrammet som bekant innebära mycket plugg i perioder och då är det enligt mig viktigt att kunna koppla av genom att sporta med vänner ibland. Dels är
idrott också ett utmärkt sätt att lära känna nya studenter på
programmet samt ha roligt med de man redan känner.

Om jag blir vald kommer min ambition vara att så många som möjligt av föreningens medlemmar ska kunna ta del av våra idrottsaktiviteter. Man skulle till exempel kunna införa ytterligare en aktivitet i veckan om intresse finns så att fler känner att det
finns någon rolig sport som passar dem.

Allt gott
Jesper Ågren

Chefredaktör för Rättstrycket

Josip Ladan
Josip Ladan heter jag, är 24 år gammal och går i skrivande stund på
juristprogrammets tredje termin. T1 och T2 läste jag i Örebro, men
valde inför hösten att flytta tillbaka till Göteborg.

Innan jag åtog mig juridikstudier, tog jag en fil. mag. i journalistik
på JMG i Göteborg våren 2017. Har sedan sommaren 2013 arbetat som
journalist, främst på sporten, på Sydöstran, Blekinge Läns Tidning,
Kvällsposten och Expressen. Gjorde min praktik på Fotbollsmagasinet
Offside hösten 2016.

Eftersom jag inte blev kvar i Örebro, valde jag att avsäga mig posten
som studiesocialt ansvarig i JF efter att ha blivit vald med
överlägsen marginal vid föreningens årsmöte i maj 2018. Innan dess
satt jag med i Åreutskottet där jag tillsammans med mina kollegor
anordnade en mycket uppskattad resa. Således har jag vana av
styrelsearbete, att kompromissa och att lösa oväntade problem snabbt
och komplikationsfritt.

Jag söker till posten som chefredaktör för Rättstrycket eftersom jag
dels har praktisk erfarenhet av journalistiskt och redaktionellt arbete,
dels för att jag ytterligare vill belysa och uppmuntra vikten av vi
framtida jurister ska kunna uttrycka oss i tal och skrift på mer än
ett sätt. Vi arbetar dagligen med ämnen, teman och problem av
varierande svårighetsgrad – därmed behärskar vi även det juridiska
”lingot”, men det gör långt ifrån alla av de privatpersoner och/eller
företag vi arbetar med. Därför är det av yttersta vikt att vi så
ofta vi kan tränar på att skriva, läsa och förklara komplicerade
ämnen för våra nuvarande eller framtida klienter. Som ett led i detta
har jag valt att engagera mig i Juridisk Publikation för att få
ytterligare kunskap kring detta.

Med det sagt är en chefredaktör aldrig bättre än sin redaktion, och
redaktionen aldrig bättre än chefredaktören/ansvarige utgivaren. Min
ev. redaktion kommer därför förhoppningsvis att bestå av drivna,
engagerade och kunniga kollegor som trots olika bakgrunder och
erfarenheter drivs av att göra ett så gott arbete som möjligt. Till
syvende och sist ska vi presentera en tidning som både vi och våra
läsare kan vara stolta över.

Därmed vill jag tacka för ordet. Har ni några ytterligare frågor
eller önskar att jag förtydligar något, är det bara att höra av er.

Josip Ladan
0703-350764

Dagordning årsmöte 4 december 2018

Dagordning årsmöte 4 december 2018

1§ Val av funktionärer för årsmötet
I) mötesordförande
II) mötessekreterare
III) två protokolljusterare, tillika rösträknare

2§ Fastställande av röstlängd

3§ Godkännande av årsmötets dagordning och dess stadgeenliga utlysande

4§ Presentation av revisionsberättelse

5§ Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

6§ Fastställande av medlemsavgiftens belopp för stödmedlemmar

7§ Presentation av verksamhetsberättelse

8§ Behandling av inkomna motioner

9§ Val av styrelseledamöter enligt stadgar

10§ Val av utbildningsnämndsrepresentanter

11§ Val av andra ledamöter

12§ Val av valberedningens ordförande för nästa verksamhetsår

13§ Övriga frågor.

Den som lämnar eller ansluter till mötet är skyldig att anmäla detta hos rösträknarna. Rösträknarna skall kontrollera och eventuellt justera röstlängden inför varje omröstning.

Kallelse Juridiska Föreningens Årsmöte 2018

Kära medlemmar,

Härmed kallas samtliga av er till Juridiska Föreningens årsmöte den 4 december 2018. Mötet äger rum i Aulan på Handelshögskolan med start 16.15.

Nomineringar/kandidatur till styrelsen och utbildningsnämndsrepresentanter skickas till valberedningens ordförande Joel Lundgren på val@juridiskaforeningen.se senast den 27 november. Motioner ska ha inkommit till samma mail senast en vecka innan årsmötet (27/11).

Nomineringarna/kandidaturerna ska innehålla en kort beskrivning av den sökande samt motivering till varför personen ska sitta med i styrelsen. De nominerande/kandiderande kan komma att bli ombedda att medverka med en kort presentation av sig själva på årsmötet för att underlätta beslutsfattandet.

Kandidatutfrågning kommer äga rum den 3 december kl. 17.15-19.15 i SKF-salen.

Dagordning, motioner och nomineringar/kandidaturer presenteras inom kort här på hemsidan.

 

 

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta styrelsen på ordf@juridiskaforeningen.se eller valberedningens ordförande på val@juridiskaforeningen.se.

Mannheimer Swartling-dagen

Tid: Torsdagen den 8 november 2018, kl 12.45 – cirka kl 22.00
Plats: Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21, Stockholm

Välkommen till den årliga Mannheimer Swartling-dagen. Under denna dag får du möjlighet att träffa flera av våra partners, associates och HR. Du får höra vår Managing Partner, Jan Dernestam, berätta om Mannheimer Swartling och vår Senior Economist Klas Eklunds omvärldsbevakning. Vidare kommer du få möjlighet att lyssna till en intressant paneldiskussion där vi fördjupar oss i världsläget och i hur impact entrepreneurship gör skillnad. Under dagen får du även chans att ställa frågor till medarbetare på byrån samt ta del av berättelser om några av de spännande projekt, med koppling till en ansvarsfull samhällsutveckling, där en affärsjuridisk rådgivare har möjlighet att spela en viktig roll. Dagen avslutas med mingel och middag.

Anmälan

Alla som läser på juristprogrammet är välkomna att anmäla sig, senast den 1 november. Anmälan sker via vår hemsida mannheimerswartling.se/karriar/event. Först till kvarn gäller, ansök därför så snart som möjligt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Josefine Karlsson, Talent Acquisition Advisor, josefine.karlsson@msa.se

Vi ser fram emot att träffa dig!

Kandidaturer extrainsatt årsmöte 2018

Kommunikationsansvarig

ALEXANDRA JANSSON

Hej, jag kandiderar med följande motivering:

Mitt namn är Alexandra, läser termin sex och kandiderar nu till
kommunikationsansvarig i Juridiska Föreningen efter att posten har
blivit vakant.
Jag skulle passa i rollen som kommunikationsansvarig då jag har ett
intresse för sociala medier, estetiskt uttryck och design. Med
erfarenheter nu senast i min roll som layoutare av Rättstrycket och
tidigare som sommarvikarie på en reklambyrå kommer jag förmedla
information till medlemmarna på ett seriöst och tilltalande sätt.
Till styrelsen kommer jag bidra med en T6:as syn på utbildningen och
en trevlig inställning.

Med vänlig hälsning,
Alexandra Jansson

 

SANDRA LUNDIN

Hej!
Min motivering till varför jag ska bli vald som kommunikationsansvarig för JF lyder:

Förutom att jag är duktig på att kommunicera i skrift och ständigt är uppkopplad i sociala medier, vilket känns som egenskaper som man måste ha för denna post, så tar jag också gärna ansvar för att se till att alla som behöver nås av viktig information, gör det. Som bevis på det kan nämnas att jag är en aktiv informations-spridare, dels i till mina student-kollegor då jag efter varje föreläsning delar med mig av anteckningar och inspelningar och övrig information av vikt i klassens facebookgrupp. Inom IntU där jag ser till att utbytesstudenter får information och svar på olika frågor som dyker upp under deras utbytestermin. Samt inom Lawline där jag ger privatpersoner juridisk rådgivning men också information av mer generell karaktär.

Till er som läst boken ”Omgiven av idioter” och har koll på personlighetsfärgerna så är mina dominerande färger gul och röd. Med det sagt så hoppas jag få ert förtroende som kommunikationsansvarig för JF under kommande verksamhetsår. Tack!

Med vänlig hälsning
Sandra Lundin

 

GABRIELA EKENBERG

Först och främst vill jag säga att jag är hemskt ledsen över att
jag inte kunde närvara nu på årsmötet, jag har sedan förra
årsmötet i december ångrat att jag inte sökte till just
kommunikationsansvarig i jf. Jag tänkte ta tillfället i akt och
berätta lite om vem jag är och vad jag kan erbjuda er som medlemmar om
ni vill ge mig förtroendet att representera er i jfs styrelse.

Jag är en positiv problemlösare som gillar att  vara där saker
händer. Därför har jag oftast koll på när och var saker händer (
har fått kommentarer för min förmåga att alltid veta var det delas
ut gratis fika).

Som kommunikationsansvarig vill jag öka transparensen mellan styrelsen
och dess medlemmar genom att:
-ge nytt liv åt jfs alla sociala medier så att det blir en
självklarhet för alla medlemmar att följa dessa.
-aktivt uppdatera information om saker som händer på sociala medier
genom t.ex regelbundna updates( ”nyhetsbrev”).
-skapa naturliga möjligheter för kommukation inte bara från styrelsen
till dess medlemmar men även från medlemmar till styrelsen genom
fysisk brevlåda i jf rummet och en tydlig mail som medlemmar kan skicka
önskemål till.
– Se till att medlemmarna vet vilka styrelsen är och vad de på olika
plan arbetar med för att förgylla medlemmarnas studietid.

Skulle betyda allt för mig att få ert förtroende och jag hoppas
verkligen att ni skulle vilja rösta på mig.

Tack

 

HELENA BJÖRLING

Motivering:

Om jag blir vald till kommunikationsansvarig för Juridiska Föreningen
kommer jag arbeta för att både öka och underlätta kommunikationen
mellan styrelsen och föreningens medlemmar. Jag kommer även jobba på
att nå ut till andra för att få fler att vilja bli medlemmar.
Kommunikationen mellan styrelsen och föreningens medlemmar idag sker
främst genom sociala medier, men för att se till att nå ut till alla
medlemmar kommer jag även använda mig av andra tillgängliga forum.
Jag vill också arbeta för att ge föreningens medlemmar en större
inblick i styrelsens arbete genom uppdateringar om det fortlöpande
arbetet. På så sätt får föreningens medlemmar större möjligheter
att själva vara med och påverka styrelsens arbete.

Jag hoppas att jag får ert förtroende och blir vald till
kommunikationsansvarig för Juridiska Föreningen i Göteborg!

 

Motioner extrainsatt årsmöte 2018

Här nedan följer de motioner som godkändes på det ordinarie årsmötet i november och som kommer att behandlas även på detta möte för ett eventuellt godkännande.

Nya 27 § – Likabehandling och arbetsmiljö

27 § Likabehandling och arbetsmiljö
”Styrelsen skall bedriva ett aktivt likabehandlings- och arbetsmiljöarbete. Ansvaret för detta arbete tillfaller utbildningsansvariga, om inte annat beslutas av styrelsen.”

Ändring av 26 § – Viceposterna

Nuvarande lydelse:

§ 26 Styrelsen består av följande poster:

 1. ordförande
 2. vice ordförande
 3. kassör
 4. sekreterare
 5. chefredaktör för medlemstidningen
 6. näringslivsansvarig
 7. vice näringslivsansvarig
 8. utbildningsansvarig
 9. vice utbildningsansvarig
 10. evenemangsansvarig
 11. vice evenemangsansvarig
 12. idrottsansvarig
 13. kommunikationsansvarig

      Posterna skall innehas av ordinarie medlemmar i JF.

Förslag på ny lydelse:

§ 26 Styrelsen består av följande poster:

 1. ordförande
 2. vice ordförande
 3. kassör
 4. sekreterare
 5. chefredaktör för medlemstidningen
 6. näringslivsansvarig
 7. näringslivsansvarig
 8. utbildningsansvarig
 9. utbildningsansvarig
 10. evenemangsansvarig
 11. evenemangsansvarig
 12. idrottsansvarig
 13. kommunikationsansvarig

      Posterna skall innehas av ordinarie medlemmar i JF.

Formulering innehållsförteckning

Formulera en innehållsförteckning till JF:s stadgar.
”Detta med anledning att vi tycker det är lite svårt att effektivt hitta i stadgarna och tror det skulle bli enklare med en innehållsförteckning som refererar till sidnummer. Vet att deadline var igår med hoppas på överseende såvida inte propositionerna redan skickats ut till medlemmarna.

Kallelse till extrainsatt årsmöte 2018

Kära medlemmar,

Härmed kallas samtliga av JF:s medlemmar till föreningens extrainsatta årsmöte den 27 mars 2018. Mötet äger rum i E43 på Handelshögskolan med start 17:15.

Med anledning av att en styrelsepost blivit vakant kallar JF därför till ett extrainsatt årsmöte för att fylla denna post.

Vi söker följande:
– Kommunikationsansvarig

Här kan du hitta en arbetsbeskrivning för posten: http://juridiskaforeningen.se/wp-content/uploads/2017/10/Arbetsbeskrivningar.pdf

Senast den 20 mars ska nomineringar eller egna kandidaturer vara valberedningens ordförande tillhanda. Nomineringar skickas till Joel Lundgren på mailadressen val@juridiskaforeningen.se.

Nomineringar bör innehålla en kort beskrivning av den sökande samt motivering till varför personen skall sitta i styrelsen.

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta styrelsen på ordf@juridiskaforeningen.se eller valberedningens ordförande på val@juridiskaforeningen.se

Dagordning

§1 Val av funktionärer för årsmötet
I) mötesordförande
II) mötessekreterare
III) två protokolljusterare, tillika rösträknare
§2 Fastställande av röstlängd
§3 Godkännande av årsmötets dagordning och dess stadgeenliga utlysande
§4 Behandling av inkomna motioner
I) Likabehandling
II) Viceposterna
III) Innehållsförteckning
§5 Val av styrelseledamöter enligt stadgar
I) Kommunikationsansvarig
§6 Övriga frågor

Den som lämnar eller ansluter till mötet är skyldig att anmäla detta hos röstlängdsräknarna. Röstlängdsräknarna skall kontrollera och eventuellt justera röstlängden inför varje omröstning.

Väl mött!

Juridiska Föreningens styrelse

Meddelande från JF:s inspector och proinspector

Processed with VSCO with s2 preset

Presentation av oss:

Bästa juriststudenter!

Den 1 februari tillträdde vi som inspector/proinspector för Juridiska föreningen i Göteborg. Med detta inlägg vill vi tacka så mycket för förtroendet, som vi skall förvalta efter bästa förmåga. Vi tänkte också ta tillfället i akt att presentera oss själva.

Vilka är vi?

Sebastian Wejedal är doktor i processrätt och har arbetat som forskare och lärare vid Juridiska institutionen sedan år 2010. Zuzan Ismail är advokat vid Setterwalls advokatbyrå och är specialiserad inom fastighets- och entreprenadrätt. Vi har alltid engagerat oss i juristutbildningen i Göteborg och tackade ja till rollerna som inspector/proinspector för att ytterliga kunna fördjupa detta engagemang.

Vad vill vi?

Ramarna för inspectors/proinspectors uppdrag är ganska vida – enligt JF:s stadgar skall vi främja kontakterna mellan å ena sidan juriststudenterna och å ena sidan Juridiska institutionen respektive yrkeslivet. Vi tror att detta bäst låter sig göras om vi på olika sätt kan mötas kring vårt gemensamma intresse: juridiken. Vi tror också att det vore gynnsamt för oss alla om vi kunde skapa fler kontaktytor oss emellan än de traditionella, där vi kan samtala om juridiken/juristrollen. Formerna för sådant utbyte kan vara många. Vi har själva några idéer som vi kommer att försöka sjösätta under året, men vi välkomnar alla att höra av sig antingen till oss eller till JF om ni har några förslag.

För att skapa en enkel mötesplats kommer vi tillsammans med JF att bjuda in till gemensam lunch i Handelsrätten en gång per månad under terminerna. Tanken med dessa återkommande luncher är framförallt att ge den som vill en möjlighet att träffa oss, så att vi kan utbyta idéer. Vi kommer dock även att ta med våra kompisar och kollegor – både från institutionen och yrkeslivet – med förhoppningen att skapa intressanta lunchsamtal. JF kommer att gå ut med inbjudan till nästa lunch och vi önskar er alla hjärtligt välkomna dit.

Särskilt om #metoo/#medvilkenrätt

I vårt arbete framöver kommer vi särskilt att prioritera åtgärder med anledning av #metoo/#medvilkenrätt. Efter vårens upprop kan ingen längre säga att sexism/bristande jämställdhet inte ett problem som genomsyrar hela juristbranschen. För att inte rörelsen skall tappa momentum krävs det nu att vi alla går från ord till konkret handling. Tillsammans med JF kommer vi snart presentera ett första pilotprojekt som syftar till att bryta tystnadskulturen genom ett system med stödpersoner. JF kommer att informera mer om detta projekt inom kort.

Avslutningsvis: Ni är alltid välkomna att höra av er till oss i valfri kanal: via mail, per telefon eller i något socialt medium där vi finns.

 

Bästa hälsningar

Sebastian & Zuzan

Sebastian nås på: sebastian.wejedal@law.gu.se/0722-007437

Zuzan nås på: zuzan.ismail@setterwalls.se//0725-293257

 

Nyhetsbrev november/december

VISDOMSORD FRÅN KOMMUNIKATIONSANSVARIG

Tidigare denna höst publicerades ett inlägg på JF:s facebooksida – några lösa tankar, hastigt ihopslafsade ord och en Askungen-inspirerad bild skapad i en gratisapp på ungefär 27 sekunder. Inlägget berörde någonting som för oss studenter aldrig går ur tiden: stress, press och tentaångest – och hur viktigt det är att lyssna på sig själv. Just detta inlägg fick förvånansvärt stort genomslag, och det har i skrivande stund nått hela 6803 (!) användare. Inlägget fick till och med en shoutout på juristernas årsbal tidigare i november (mina anonyma five minutes of fame!).

Later that night, I couldn’t help but wonder…

C80tDQqXYAAMEJH

 

 

Var det den clickbaitande bilden, Davids väna nuna eller Disney-referensen som ledde till inläggets framgång? Eller kan det i själva verket vara så att nyckeln till framgång för ett inlägg på en föreningssida är att beröra åtminstone tre av de ångestfyllda minsta gemensamma nämnarna vi juriststudenter har?

I slutändan spelar det egentligen inte så stor roll exakt varför någonting får spridning, eller exakt hur många som trycker på like (fast som kommunikationsansvarig hatar man ju inte heller likes). Det essentiella med inlägget var för mig att det, trots att det berörde något ganska trivialt, bemöttes av positiv respons och igenkänning.

Nu när vi går över i december, närmar oss årets mörkaste period, och nästan samtliga sitter i den så kallade skiten med offentlig rätt, uppsatsskrivande och vad T5 och T7 nu sysslar med, är inläggets kvintessens kanske viktigare än någonsin. Det är viktigt att ta sina studier på allvar – men minst lika viktigt att göra som Askungen: ta en ledig kväll och slå klackarna i taket.

Sara Altino

Kommunikationsansvarig

 

UTBILDNING INFORMERAR

När jag gick på som utbildningsansvarig så fanns det en idé om att ett kursombudsutskott skulle skapas för att lägga ansvaret för kursombuden under studentföreningarna. Syftet var att underlätta och förbättra vad det innebär att vara kursombud. Denna hösten drog det igång för grundkurserna och jag vill säga att arbetet har fungerat riktigt bra och vi ser fram emot att utveckla utskottet ännu mer till våren.

Mitt skötebarn – Skugga en jurist – har äntligen fått vingar denna höst och vecka 49 är det dags för första omgången att besöka jurister runt om i Göteborg. Till nästa omgång så hoppas vi kunna utöka utbudet platser, tex så har vi redan varit i kontakt med olika domstolar. Fick du ingen plats denna gång så tveka inte att söka igen nästa gång det beger sig!

Snart nalkas det vår och vi har fått några nya fördjupningskurser till nästa termin, bland annat en efterfrågad inom migrationsrätt. Vår innebär också att ni som ska söka utlandstermin måste börja med det. Ett tips är att redan nu kolla upp vilka datum som gäller för ansökan och om du måste göra ett språktest innan så att du hinner det.

Jag vill passa på att tacka er som hört av er med synpunkter och frågor under hösten. JF skall verka för er och ni är alla alltid välkomna att höra av er till mig om ni undrar över något om utbildningen eller arbetsmiljön (om ni undrar något annat också såklart, jag är alltid game att snacka nya Star Wars liksom).

Vänligen,

Cleo Alexanderson

Utbildningsansvarig

 

 

MÅNADEN SOM GÅTT ENLIGT MATHILDA

Det har varit en händelserik månad, inte minst för styrelsen för JF och våra medlemmar. Utöver att årets första snö föll och lade sig på marken men hann töa bort drygt tre timmar senare, har JF anordnat flera olika evenemang.

I början av månaden gick årets upplaga av JF:s Volleybollturnering av stapeln. Samtliga spelare visade sann laganda, kämparglöd och snygga smashar. Vi som satte oss på bänkarna bredvid för att agera publik bjöds på spännande matcher. Stort grattis till det vinnande laget – en välförtjänt seger!

Under månaden har dessutom Stockholmsresan 2017 anordnats. Projektgruppen spenderade tre dagar i vår fantastiska huvudstad tillsammans med 20 studenter. Vi fick förmånen att besöka Centrum för rättvisa, Högsta domstolen, Försvarsadvokaterna, Mannheimer Swartling, Åklagarmyndigheten, Linklaters, Cederquist och Time Advokatbyrå – tack för att ni tog emot oss! Från JF:s håll vill vi även tacka samtliga studenter som deltog och vi hoppas att ni är nöjda med resan.

sthlmsresan

 

Senast förra helgen var det ÄNTLIGEN dags för Årsbalen. Samtliga styrelseledamöter vaknade upp dagen efter med ömma fötter, trötta men väldigt glada och tacksamma. Vilken kväll! Det bjöds på god mat, underhållning och många fina tal. Stort grattis till Juridiska Institutionens enastående Pernilla Marklund som under kvällen mottog priset för Paragrafen 2017. JF vill tacka alla som bidrog till att årsbalen blev en succé. Styrelsen längtar redan till 2018 års årsbal.

Farväl, november 2017.

Mathilda Lundberg

Vice näringslivsansvarig

 

 

HÄNDER I JF

Julbord
Den 13 december, på självaste lucia, är det dags för en favorit i repris. Då går nämligen Juridiska Föreningens julbord av stapeln! Förra året blev det en mycket lyckad kväll, och Juridiska Föreningen hoppas på en upprepning även i år. Årets julbord kommer inte att anordnas i samma lokaler som förra året, utan den här gången testar vi ett helt nytt ställe. Håll ut! Mer information om detta kommer inom kort.

 
Adventsmys
De sista tre fredagarna innan jul kommer Juridiska Föreningen också att anordna adventsmys i JF-rummet. Då bjuder vi på glögg, pepparkakor, julgodis och kanske en och en annan överraskning. Passa då på att smita förbi, ta en liten välförtjänt pluggpaus och njuta av julens godheter.

15194602_1439236956105100_4949079362942802031_o

 

Musikhjälpen

Under vecka 50 inleds även den årliga insamlingen till Musikhjälpen. Liksom tidigare år kommer Juridiska Föreningen i år att ha en egen insamling. Mer information om hur du går till väga för att hjälpa till kommer vid ett senare tillfälle.

 

Avslutningsvis önskar hela styrelsen samtliga medlemmar en god jul och ett gott nytt år – vi hörs i nästa nyhetsbrev 2018!