Juridiska Föreningen | Årsmöte
96
archive,category,category-arsmote,category-96,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Motioner till årsmöte 2018

Motion inskickad av Juridiska Föreningens styrelse 2018/19 genom Victor Abrahamsson:

Ändring av § 22 i Juridiska Föreningens stadgar.

Nuvarande lydelse:

§ 22 Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter finnas på dagordningen:
1. Val av funktionärer för årsmötet
I) mötesordförande
II) mötessekreterare
III) två protokolljusterare, tillika rösträknare
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av årsmötets dagordning och dess stadgeenliga utlysande
4. Presentation av revisionsberättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
6. Fastställande av medlemsavgiftens belopp för stödmedlemmar
7. Presentation av verksamhetsberättelse
8. Behandling av inkomna motioner
9. Val av styrelseledamöter enligt stadgar
10. Val av utbildningsnämndsrepresentanter
11. Val av andra ledamöter
12. Val av valberedningens ordförande för nästa verksamhetsår
13. Övriga frågor.

Den som lämnar eller ansluter till mötet är skyldig att anmäla detta hos rösträknarna. Rösträknarna skall kontrollera och eventuellt justera röstlängden inför varje omröstning.

 

Föreslagen lydelse:

§ 22 Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter finnas på dagordningen:
1. Val av funktionärer för årsmötet
I) mötesordförande
II) mötessekreterare
III) två protokolljusterare, tillika rösträknare
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av årsmötets dagordning och dess stadgeenliga utlysande
4. Presentation av revisionsberättelse
5. Presentation av verksamhetsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
7. Fastställande av medlemsavgiftens belopp för stödmedlemmar
8. Behandling av inkomna motioner
9. Val av styrelseledamöter enligt stadgar
10. Val av utbildningsnämndsrepresentanter
11. Val av andra ledamöter
12. Val av valberedningens ordförande för nästa verksamhetsår
13. Övriga frågor.

Den som lämnar eller ansluter till mötet är skyldig att anmäla detta hos rösträknarna. Rösträknarna skall kontrollera och eventuellt justera röstlängden inför varje omröstning.

Motivering: Styrelsen finner det lämpligt att verksamhetsberättelsen för föregående år presenteras innan dess att stämman beslutar om föregående styrelses ansvarsfrihet. Se ändring i kursiv stil.

Styrelsen
Genom
Victor Abrahamsson
26/11-2018 Göteborg

Kandidaturer och nomineringar 2018

Ordförande

Christoffer Isaksson
Ärade valberedning och medlemmar av Juridiska Föreningen i Göteborg:

Mitt namn är Christoffer Isaksson och jag läser just nu termin fem här på juristprogrammet. Under det senaste året har jag haft äran att sitta som Näringslivsansvarig i styrelsen, vilket utan tvekan är det roligaste och mest lärorika uppdraget jag åtagit mig under min studietid. En stor anledning till varför jag trivts så bra i min roll är den fantastiska gemenskap som föreningens medlemmar och framför allt den nuvarande styrelsen har givit mig.

När jag sedan insåg att verksamhetsåret börjar lida mot sitt slut fick jag direkt en olustig känsla i kroppen. Känslan av att den glädje och gemenskap som ett engagemang i JF ger plötsligt ska ryckas ifrån mig är något jag inte är redo att uppleva ännu. Efter att ha haft en post i styrelsen som stundtals har varit mycket påfrestande har jag lärt mig att de positiva effekterna som kommit från detta engagemang utan tvekan gör allt jobb värt det.

Jag är nu redo att ta nästa steg och lägga ner ännu mer av min tid på den förening som givit mig så mycket; då jag är övertygad om att jag har mer att ge föreningen och att föreningen har mer att ge mig. Därför är jag glad och stolt över att säga att jag kandiderar till ordförande för Juridiska Föreningen i Göteborg under verksamhetsåret 2019/20.

Den främsta anledningen till varför jag kandiderar har jag berört tidigare men det förtjänar att sägas igen: Den gemenskap och värme som JF har givit mig är ovärderlig. Och det är just den känslan jag vill att alla föreningens medlemmar ska känna, oavsett vem personen i fråga är. JF har tidigare haft ett dåligt rykte av att endast tillgodose vissa medlemmars intressen, för att totalt ignorera andras. Lyckligtvis har den trenden vänt och föreningen har under de senaste åren bedrivit ett aktivt jobb för att inkludera så många som möjligt. Detta arbete är något som är av yttersta vikt för mig, varför jag vill fortsätta det hårda arbete mina företrädare har ägnat sig åt och verka för ett ännu öppnare och mer inkluderande JF.

Med tanke på det senaste årets synliggörande av de trakasserier och övergrepp som människor utsätts för, är JF:s roll som programförening för juriststudenter viktigare än någonsin. Det är vi som en dag kommer stå med en juristexamen i handen och med den en stor möjlighet att påverka samhället. Det är därför extremt viktigt att JF belyser de strukturella problem som finns och vidtar de åtgärder vi kan för att motverka dessa övergrepp. Att alla studenter ska känna sig sedda, respekterade och framför allt trygga är något som är en självklarhet för mig. Jag tror och hoppas att det arbetet JF bedriver medför att det tidigare sagda även är en självklarhet för alla studenter och att de sedan bär med sig detta ut i yrkeslivet.

Att studera en av landets tuffaste högskoleutbildningar är något som hos många studenter orsakar både stress och press i olika former. Problem med psykisk ohälsa bland studenter har tidigare inte varit så omdiskuterat, men förhoppningsvis ser vi en vändning nu. Jag vet att mina kollegor i styrelsen under detta år har bedrivit ett fantastiskt arbete för att lyfta och synliggöra problemet med psykisk ohälsa, något jag kommer se till utvecklas ytterligare.

Juridiska Föreningen är en förening för just studenter och då har föreningen i mina ögon en skyldighet att aktivt verka för att både förebygga och motarbeta psykisk ohälsa i alla dess former. Genom att ha en öppen dialog kring detta med både institutionen och näringslivet, samt att lyfta problemet på nationell nivå med övriga Juridiska Föreningar i landet har vi en chans att påverka; en chans jag anser att vi måste ta.

Självklart är jag medveten om att arbetet som ordförande inte kommer vara en dans på rosor. Sannolikt kommer det stundtals att vara mycket ansträngande, men jag vet också att det kommer vara den bästa delen av min studietid. Sedan jag engagerade mig i JF har jag inte ångrat mig en sekund; tvärtom har jag haft så fantastiskt roligt och mött vänner för livet. Jag älskar kontakten med människor och brinner för det fantastiska arbete som föreningen bedriver.

Att få ert förtroende att leda Juridiska Föreningen under nästkommande mandatperiod hade varit en oerhörd ära och jag hade förvaltat det förtroendet med största respekt. Jag känner mig redo att ta nästa steg för att föreningen ska kunna vara sin bästa version av sig själv och jag hoppas helhjärtat att ni vill vara med mig i den utvecklingen.

Tusen tack för att ni tog er tid att läsa detta, jag hoppas att vi ses på årsmötet den 4 december och att ni då vill lägga er röst på mig. Om det finns några frågetecken så tveka inte att kontakta mig, jag svarar mer än gärna på era frågor.

Med vänliga hälsningar,
Christoffer Isaksson
070 236 88 31

Vice ordförande

Mathilda Kronér
Ärade valberedning och medlemmar i Juridiska Föreningen i Göteborg,

Mitt namn är Mathilda Kronér och jag kandiderar härmed till posten som Vice Ordförande för Juridiska Föreningen. Jag läser för nuvarande termin fem på juristprogrammet och intresset för JF har funnits sedan skolstart. Dock har mina tidigare år på Handels varit fullspäckade av annat engagemang som lagt beslag på min tid, vilket har lett till att jag inte ännu haft nöjet att uppleva ett år i styrelsen. Det här är något jag under kommande verksamhetsår hade velat ändra på. Jag har följt processen i JF under den senaste styrelsens mandatperiod och successivt insett att allt engagemang, driv och utvecklande arbete som Juridiska Föreningen både står för och uträttar; det är något jag verkligen vill vara en del av.

Anledningen till att jag kandiderar till just posten som Vice Ordförande, är först och främst då jag anser att det är en post som skulle passa mig som person. Som jag har uppfattat posten både genom beskrivningen och efter konversation med Vice Ordförande verksamhetsåren 18/19 och 17/18, så bygger den mycket på arbete kring den interna kommunikationens välmående, samt styrelsens medlemmars välmående. Jag tror att just detta är något som jag på grund av tidigare erfarenheter, både personliga och arbetsmässiga, både skulle trivas i och gjort ett bra jobb kring.

På arbetsmässiga plan har jag har tidigare erfarenhet av att sitta i GAIUS projektstyrelse, N&FAs projektkommitté, Handelsspexets stab och i olika projektgrupper på SVT. På så sätt har jag suttit med i olika variationer av ledningar och gruppkombinationer och vet vilken typ av problematik som kan uppkomma under arbetets gång. Denna problematik kan härröra sig till konflikter mellan olika personligheter i styrelsen, men även till överbelastning/överansträngning hos en enskild person. Jag tycker att det är extremt viktigt för en god gruppdynamik att det alltid finns möjlighet till avlastning och en hjälpande hand, och jag är aldrig den som tvekar för att rycka in och hjälpa till i ett skede där någon har tagit på sig för mycket. Jag tycker att det hade varit väldigt givande och utvecklande att få vara den person vars arbete går ut på att bidra till att skapa den trygghet och gemenskap som jag anser ska föreligga i ett arbete som detta.

På ett personligt plan så hade denna post passat mig bra då jag tycker att det är oerhört viktigt att belysa problem som stresshantering och psykisk ohälsa. Det här är något som lätt kan problematiseras vid tillfällen i en styrelse eller ledning när man känner att arbetsbördan är ojämn, när man är ambitiös och vill ge allt och när man helt enkelt kanske tar på sig lite för mycket. Jag är fullt medveten om hur intensivt och i vissa fall påfrestande det kan vara att driva ett arbete som detta och det är därför jag hade velat vara personen som ser till att de drivna personer som engagerar sig i detta projekt mår bra och känner att de har en stabil intern grund att stå på.

Tack för att du tog dig tid att läsa detta, och jag hoppas att det har gett en vidare förståelse kring varför jag kandiderar och för vad jag hade kunnat tillföra i JF. Jag hade verkligen uppskattat förtroendet att bli invald i styrelsen, då jag ser det som en fantastiskt rolig möjlighet att få vara med och utveckla samt representera JF under nästkommande år.

Vid eventuella frågor, tveka inte att kontakta mig. Annars hoppas jag att vi ses på årsmötet den 4 december!

Med vänlig hälsning,
Mathilda Kronér
0708440244

Sekreterare

Marcus Ljungberg
Hej alla härliga medlemmar i juridiska föreningen!

Jag heter Marcus Ljungberg, är 22 år och läser tredje terminen här på juristprogrammet. Nu kandiderar jag till JF:s styrelse som sekreterare.

Den här terminen är jag med i JF:s evenemangsutskott, vilket jag även var under föregående termin. Under min tid i utskottet har jag varit med och arrangerat massa roliga evenemang. Det har varit jättekul att få träffa alla härliga medlemmar i JF på olika tillställningar och liknande. Nu vill jag ta steget vidare och söka till nästa års styrelse.

Jag tycker att det är jättekul att få vara involverad i studentlivet
här på Handels och hoppas att ännu fler ska vilja engagera sig. Genom
att vara med i styrelsen får man en jättebra möjlighet att uppnå
just detta. Som sekreterare vill jag även bidra med att alla som vill
få insyn i JF och dess verksamhet ska få det i så stor utsträckning
som möjligt genom att skriva utförliga mötesprotokoll och se till att
de laddas upp snabbt på hemsidan.

Det hade varit superkul ifall ni ville ge mig ert förtroende och rösta
på mig som sekreterare på JF:s årsmöte den 4 december!

Kassör

Erik Purfürst
Jag heter Erik Purfürst och söker härmed till posten som kassör i Juridiska Föreningen.

Jag är en naturvetare som valt att sadla om och läser nu första terminen på juristprogrammet. Utöver att vara student är jag även med i evenemangsutskottet vilket är meriterande men framförallt riktigt kul.

Jag har alltid gillat att ha koll på siffror och som naturvetare har jag inga problem med matematiken som ibland medföljer. Därför tror jag att positionen som kassör skulle passa mig bra då en stor del av arbetsuppgifterna handlar om att göra en budget och ha koll på löpande intäkter samt utgifter.

Som blivande jurist ska jag kunna prata med alla typer av människor utan hinder och det är något som jag redan är relativt bra på. Det tror jag att jag kan få bra användning för eftersom mycket av arbetet bygger på kontakt med dels HHGS ekonomiansvarig men även övriga styrelsemedlemmar i Juridiska Föreningen.

Om Jag blir vald till kassör kommer jag utföra samtliga uppgifter med bravur. Utöver det kommer jag att aktivt jobba för att stärka gemenskapen mellan styrelsemedlemmar samt med övriga på skolan. Detta kommer jag göra genom positiv energi och att alltid hjälpa andra styrelseledamöter om jag kan för att skapa en bra atmosfär i styrelsen. Genom att lyssna på vad de övriga juriststudenterna tycker tror jag att vi kan stärka gemenskapen mellan Juridiska Föreningen och övriga studenter och se till att Juridiska Föreningen blir en mötesplats för alla juriststudenter.

Alice Persson
Mitt namn är Alice Persson och jag vill söka till kassör i JF:s
styrelse.

Är en social och glad tjej som läser tredje terminen på juristprogrammet. Har varit med i JF:s evenemangsutskott under
vårterminen, var fadder nu i augusti och känner nu att jag vill
engagera mig ytterligare, och ser JF:s styrelse som den perfekta
möjligheten för det. Jag hade passat som kassör främst för att jag
är noggrann, strukturerad, har lätt för siffror och har enkelt för
att lösa problem. Om sådana till trots skulle uppstå kommer jag
enkelt kunna ta hjälp av tidigare kassör.

En annan anledning till att just jag ska sitta i styrelsen är för att
jag kan bidra med mycket till de andra medlemmarna i styrelsen.
Exempelvis som en hjälpande hand när de tyngre posterna får mycket
att göra. Jag vill engagera mig i styrelsens arbete i sin helhet, inte
bara med det ekonomiska!

Utbildningsansvarig (två poster)

Wilma Nordlund
Kära valberedning och juriststudenter,
Jag heter Wilma Nordlund och jag kandiderar till posten som
Utbildningsansvarig i Juridiska Föreningen verksamhetsåret
2019/2020.

Jag studerar för nuvarande termin fem på juristprogrammet och är
född och uppvuxen i Göteborg. Jag har inte tidigare suttit i
styrelsen för Juridiska Föreningen men jag har alltid haft ett stort
intresse för föreningen och det är en av anledningarna till att jag
nu kandiderar till Utbildningsansvarig. Juridiska Föreningen har ett
driv och en glöd som jag innerligt önskar vara en del av.

Även om jag inte suttit i styrelsen för Juridiska Föreningen
tidigare har jag haft en del andra åtaganden under min skoltid. Jag
har varit en del av Nollnings- och fadderakademins projektgrupp,
ordförande i Tre Ess, konsult på HandelsConsulting och är för
närvarande studentmentor. Detta har gett mig erfarenhet av att
hantera olika gruppkonstellationer, driva små och större projekt och
helt enkelt vara en del i en större helhet.

Anledningen till att jag söker just posten som Utbildningsansvarig
är för att den posten berör ett område som är viktigt för mig;
kvalitén på utbildningen. Efter att ha gått på utbildningen i fem
terminer så vet jag om dess brister men också dess styrkor – jag vet
vad som kan förbättras och var var fokus behöver ligga. Jag tror
också att posten hade passat mig väl då jag är en öppen och
ärlig person som kan trycka på vad som behövs förbättras och
jobba lösningsorienterat för att uppnå dessa mål.

Det hade varit en ära att få bevaka utbildningen, representera
studenterna under större utbildningsrelaterade möten och verka för
att juristutbildningen i Göteborg ska hålla en toppnivå. Om jag
skulle få äran att bli invald som Utbildningsansvarig i Juridiska
Föreningen skulle en av de frågor jag skulle lyfta på ett högre
plan vara den om psykisk ohälsa, som är ett utbrett och allvarligt
problem i vår samvaro. Denna fråga skulle behöva lyftas både på
skolnivå genom dialog och undersökning, men också nationellt, i
samarbete med andra juridiska föreningar i Sverige.

Slutligen vill jag bara tillägga hur otroligt roligt jag hade tyckt
det hade varit att få vara Utbildningsansvarig, en roll som jag ser
som utmanande och viktig men framförallt härlig. Utöver detta tror
jag att jag platsat bra i Juridiska Föreningen, en förening som jag
hoppas få representera och vara med och driva under nästa år.
Stort TACK för att ni läste detta.

Tveka inte att höra av er till mig om ni har några frågor! Vi ses på årsmötet 4 december!
Med förhoppning om att få ert förtroende!

Allt gott,
Wilma Nordlund
073 685 00 96

Maria Ipek
Mitt namn är Maria Ipek och jag läser för nuvarande termin tre på
juristprogrammet.

Efter uppdraget som kursombud under termin två, insåg jag hur mycket
det finns att göra för att stärka upp vår utbildning och efter att
ha lämnat över stafettpinnen till nästa kursombud, kände jag mig
inte riktigt färdig, det fanns mer för mig att göra, eftersom det gav
mig kunskaper och nya perspektiv.

Jag kandiderar därmed till utbildningsansvarig eftersom jag vill vara
med och bidra till att arbetet som har gjorts från föregående
verksamhetsår ska utvecklas och bidra med nya åtgärder för att
förbättra juristutbildningen för studenterna. Därför vill jag
fortsätta spåret som jag hade som kursombud, att vara en länk mellan
studenterna som läser juridik och den juridiska institutionen.

Det råder ingen tvekan om att vi har ambitiösa och hög presterande
människor som läser på vårt universitet, vilket kan resultera i en
vardag för en student med stress/oro/ångest vilket kan medföra till
sämre studieresultat och mindre engagemang. Därför är det viktigt
att se till att universitetet är en viktig arena för att nå studenter
med insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Därför har
jag som ambition att genomföra undersökningar för hur den psykiska
ohälsan ser ut på juristprogrammet vid Göteborgs Universitet.

Nuvarande utbildningsansvariga önskade att nästkommande kandidat som
ansökte om deras post skulle ha en plan för att fortsätta driva ett
ökat studentinflytande, normkritik, anknytning till näringslivet och
den psykiska ohälsan på programmet.

Jag hoppas att under mitt verksamhetsår som utbildningsansvarig kunna
erbjuda alla studenter möjlighet att få gå på workshop
föreläsningar för att få med sig verktyg för hur en ska klara av
den stress/oro/ångest som bidrar till ens mående samt erbjuda alla
studenter möjlighet att få gå på workshop föreläsningar för att
få med sig verktyg kring studieteknik.

Som juriststudent får en lära sig allt om förordningar, rättegångar
och lagtexter. För mig är det viktigt att belysa att det finns en
aspekt i utbildningen som vi kan förbättra, frågor om genus och
jämställdhet. Detta är viktigt att ha med sig för att tillämpa
lagarna eftersom det bygger bland annat på den grundläggande
förståelsen om vilka normer som styr samhället. Därför vill jag
påverka utbildningen genom att införa alternativa litteraturlistor med
författare eller böcker innehållandes normkritiska perspektiv som
intersektionalitet och antirasism.

Med ert stöd och förtroende hoppas jag att få tillträda posten som
utbildningsansvarig för nästkommande verksamhetsår.

Näringslivsansvarig (två poster)

Emelie Kokkinakis (kandiderar tillsammans med Elvira Persson)
Hej kära medlemmar av Juridiska Föreningen!

Jag heter Emelie Kokkinakis och läser termin 3 på juristprogrammet.
Jag kandiderar till näringslivsansvarig för att jag tycker det är
roligt att engagera mig i studentlivet, och efter ett och ett halvt år
på programmet, efter att ha varit på många av Juridiska Föreningens
event så vill jag ta mig an nästa utmaning; att kandidera som
näringslivsansvarig till Juridiska Föreningen. Jag vill fortsätta
arbetet med att göra studenternas möten med våra samarbetspartners
ännu bättre.

Jag har tidigare erfarenheter av styrelsearbete då jag under ett års
tid suttit som evenemangsansvarig i handelsföreningen Bolagsstämmorna.
Det är en mindre förening än Juridiska Föreningen, men det innebär
ändå att jag är införstådd med vad det innebär att sitta i en
styrelse på Handels, att ha både individuella arbetsuppgifter och att
jobba tillsammans med en styrelse som grupp. Jag tyckte det var
jätteroligt att ha en styrelsepost i föreningen, och jag har efter det
styrelseåret blivit bättre på att samarbeta, samt tackla och lösa
oväntade problem som dyker upp allt eftersom.

Utanför Handels så har jag under de senaste åren jobbat inom telekom
där jag varit kontaktperson för flera olika företag. Genom mitt jobb
har jag lärt mig hur man bäst kommunicerar med olika företag,
förhandlar och till sist sluter avtal. Jag tror den erfarenheten kommer
att gynna mig i rollen som näringslivsansvarig, då det till stor del
går ut på att sälja in Juridiska Föreningen för våra olika
samarbetspartners samt träffa avtal med dem, det vill säga att
tillsammans planera och bjuda in till event, mingel och dylikt för att
det i slutändan ska bli så bra möten som möjligt för studenterna.

Det hade varit en ära att få bli inröstad och sitta som
näringslivsansvarig i Juridiska Föreningen 2019. Ni får gärna höra
av er till mig om ni har några frågor angående min kandidatur. Vi ses
den 4:e december!

Vänliga hälsningar,
Emelie Kokkinakis
0737865850

Elvira Persson (kandiderar tillsammans med Emelie Kokkinakis)
Hej alla underbara medstudenter!

Mitt namn är Elvira Persson och jag läser nu min tredje termin på
juristprogrammet.

Anledningen till varför jag kandiderar till näringslivsansvarig är
för att jag känner mig redo att ta nästa steg och mer ansvar i
studentlivet. Jag har tidigare varit med i evenemangsutskottet i
Juridiska Föreningen för att därefter vara fadder under årets
nollning. Detta har gett mig insikt i hur viktigt det är med studenter
som aktivt arbetar för att göra studietiden bättre för skolans alla
studenter. Som näringslivsansvarig kommer jag arbeta för att alla
uppskattade seminarium, mingel, föreläsningar och dylikt med
yrkesverksamma ska erbjudas i ännu större utsträckning framöver. Jag
uppskattar själv alla möjligheter att komma i kontakt med
näringslivet som Juridiska Föreningen erbjuder oss. Men eftersom vi
är många studerande på juristprogrammet finns det även många olika
intresseområden för framtida yrken. Som näringslivsansvarig vill jag
arbeta för att ännu fler intresseområden täcks in genom Juridiska
Föreningens samarbeten så ännu fler studenter får möjlighet att
komma i kontakt med någon arbetsgivare som känns relevant för just
dem. Jag tror även på att alla gynnas av att få komma i kontakt med
flera olika yrkesverksamma, för att dels få förståelse för andra
verksamheter och för att eventuellt börja intressera sig för
någonting som man tidigare inte trodde var av intresse.

Jag hade blivit väldigt glad över att få ert förtroende som
näringslivsansvarig i Juridiska Föreningens styrelse. Speciellt
eftersom jag då får möjligheten att kombinera ansvarstagande med min
förkärlek till mingel och givande möten. Ni får väldigt gärna
höra av er ifall ni har några frågor, så ses vi på årsmötet den
4:e december!

Vänliga hälsningar
Elvira Persson
0702373616

Amanda Bengtsson (kandiderar tillsammans med Linnéa Krook)
På Juridiska Föreningen möter jag alltid trevliga och hjälpsamma studenter och jag skulle mer än gärna vilja vara en del av detta.

När jag först kom till Göteborg, trodde jag inte att det fanns något liv utanför plugget—så fel jag hade! Jag hittade bland annat till JF och till många av de företagsevenemang som ni håller. Dessa evenemang som jag och mina kursare har fått ta del av har jag upplevt som oerhört lärorika och roliga. Hem från dem, har jag gått med nya kunskaper och inspiration till att ge mig på nästa vända kurslitteratur. Jag inser hur värdefulla de nuvarande näringslivssamarbetena har varit för mig och mina medstudenter och hur de kommande samarbetena, kan komma att bli det för oss. Mötet mellan näringsliv och student är centrala för alla delar av utbildningen och dessa kontakter vill jag vara med om att värna, stärka och bygga.

Innan jag hamnade på Handels pluggade jag i två år till musikalartist på högre nivå. Därefter spenderade jag mycket tid i Lund. I Lund lärde jag mig inte bara att plugga, jag lärde mig också att jobba upp min stresstålighet, effektivisering och ikläda mig roller med mycket ansvar. Jag var aktiv i Lunds största nation och hade där poster som Brunchansvarig och sedan som Sittningsansvarig. Då ansvarade jag för att uppemot 250 studenter skulle få rätt specialkost, på rätt tid och inom rätt budget. Jag hade också det viktiga ansvaret att se till så att såväl jobbare, som gäster var nöjda och hade en kul kväll.

Mina kunskaper om att jobba i grupp utvecklades under Lundakarnevalen VT 2018, då jag var en del av den projektgrupp i karnevalen som kallades ”Vieriet”. Vi hade ansvar för att alla karnevalens jobbare mådde bra och hade det roligt.

Mycket kontakt med olika typer av företag hade jag när jag jobbade med event på Grand Hotel i Lund. Där lärde jag mig hur viktigt det är med ett välfungerande individuellt arbete, såväl som ett välfungerande, arbetsvilligt och sammansvetsat arbetslag. Ett arbetslag med gemenskap är något jag värderar högt eftersom jag vet att både gruppen och arbetets resultat gynnas av detta.

Tack, för att ni tog er tid att läsa min ansökan! Hör av er om det uppstår frågor. Hoppas att vi ses!

Amanda Bengtsson, T1
0768-687525

Linnéa Krook (kandiderar tillsammans med Amanda Bengtsson)
Mitt namn är Linnéa Krook och jag kandiderar till
näringslivsansvarig.

Jag har snart pluggat klart den första terminen på juristprogrammet
och är supertaggad på att engagera mig i något kul. Därav söker jag
till Juridiska Föreningens styrelse.

Mina vänner beskriver mig som en social, ärlig och respektingivande
person. Jag är inte rädd för att ta kontakt med andra människor, jag
gillar att ta initiativ och organisera. Det är viktigt för mig att
planera för att alltid nå bästa möjliga resultat. Jag vill arbeta
för att Juridiska Föreningen ska bibehålla de goda kontakterna med
sina samarbetspartners och engagera mig i evenemang där vi
juriststudenter får möjlighet att träffa folk från arbetsmarknaden.
Det vore även spännande att undersöka möjligheterna att hitta nya
samarbetspartners för Juridiska Föreningens medlemmar.

Med många års erfarenhet av att arbeta med service och människor tror
jag att jag kan passa för posten i Juridiska Föreningens styrelse. Det
hoppas jag att ni också tycker!

Evenemangsansvarig (två poster)

Matthias Jonsson (kandiderar tillsammans med Victor Carlén)
Att vara evenemangsansvarig ser jag som en möjlighet att erbjuda det
som jag tycker gör ett evenemang bra. Att inte enbart göra de stora
evenemangen stora utan att även få de mindre att kännas större!

Under min tid i evenemangsutskottet har jag sett vad för arbete som
krävs för att genomföra lyckade evenemang. Som tidigare
styrelsemedlem i Katedralskolans fristående elevkår där jag då satt
som evenemangsansvarig så anordnande jag två stycken studentfester
samt en skidresa till Val Thorens för ett stort antal elever.

Med min erfarenhet i ryggen samt ett stort engagemang ser jag mig som en given
kandidat till evenemangsansvarig för att erbjuda det jag själv njuter
av när jag är på ett evenemang!

Victor Carlén (kandiderar tillsammans med Matthias Jonsson)
Mitt namn är Victor Carlén och jag studerar första terminen på
juristprogrammet.

I dagsläget är jag med i evenemangsutskottet och har
efter ett mycket givande och roligt arbete där bestämt mig för att
söka till posten som evenemangsansvarig. Jag vet att jag skulle axla
rollen som evenemangsansvarig på ett bra sätt genom att fortsätta det
arbete som nuvarande evenemangsansvariga gör samt bidra med nya tankar
och idéer. Mina två främsta mål om jag blir vald är att fortsätta
utveckla handels studentliv genom att upprätthålla en god
kommunikation mellan studenterna och de evenemangsansvariga samt hålla
en hög kvalité med mycket förberedelser inför evenemangen.

En av de främsta anledningarna till varför jag söker posten är dock för att
få välkomna nästa års nya juriststudenter som huvudfadder. Att bli
välkomnad och omhändertagen första dagen i skolan och under de
första veckorna, i kanske en helt ny stad, var för mig väldigt
viktigt vilket jag vill kunna bidra med nästa år.

Erica Källberg (kandiderar tillsammans med Emmy Rylander)
Mitt namn är Erica Källberg och jag studerar första terminen på
juristprogrammet och söker nu till posten som evenemangsansvarig i
Juridiska Föreningen. Jag skulle beskriva mig själv som en glad och
energisk tjej som gärna samarbetar med andra och kommer med nya idéer.
Under hösten har jag suttit med i evenemangsutskottet, vilket har gett
mig mersmak för att planera och utföra evenemang, samt en inblick i
rollen som evenemangsansvarig.

Min vision som evenemangsansvarig är att Juridiska Föreningen ska
bredda sin målgrupp och få fler juriststudenter till att engagera sig
och vara med i event. För att uppnå detta krävs god planering,
samarbetsvilja och en variation av events och aktiviteter. Sittningar
och beerpong-turneringar är jättekul och ska självklart finnas kvar:
men kanske inte passar alla. Jag tänker därför att andra aktiviteter
kan anordnas utöver detta, så att fler känner sig inkluderade. Genom
att lyssna till studenternas önskemål är detta möjligt.

Jag hoppas helt enkelt på att kunna bidra till ett roligt år med
evenemang som passar alla på ett eller annat sätt!

Emmy Rylander (kandiderar tillsammans med Erica Källberg)
Jag är en tjej med teamspirit ända ut i fingertopparna, jag har alltid
spelat lagsporter och får ofta rollen som lagkapten. Något som jag
upplever meriterande i rollen som evenemangsansvarig. Att fixa roliga
evenemang är inte särskilt svårt, det svåra handlar om att anpassa
evenemangen så att alla vill delta. It takes two to tango så att
säga. Jag vill öka samarbetet mellan studenter och ansvariga.

Min förhoppning är att fler juriststudenter ska känna att Juridiska
Föreningen är en förening för alla, det studiesociala livet måste
inte innebära fest med alkohol vilket det till stor del har gjort
hittills. Min vision är att det finns fler möjligheter att skapa nya
sorters evenemang, så att fler känner sig välkomna.

Kommunikationsansvarig

Gabriella Ekenberg
Hej, jag heter Gabriela Ekenberg och läser termin 3 på
juristprogrammet. Jag söker till kommunikationsansvarig i Juridiska
Föreningen eftersom jag brinner för juristernas studentliv och vill
att fler ska bli taggade att ta del av alla våra grymma evenemang!

För mig skulle det roligaste som kommunikationsansvarig vara att
hitta bästa sätt att nå ut till alla medlemmar och öka
exponeringen för föreningen. Jag har sysslat med fotografi och
redigering i över sju år, varför jag tror rollen passar perfekt
för mig. Älskar att hitta drömbilderna från ett event helt enkelt!

Sitter sedan tidigare som eventansvarig i GAIUS projektgrupp, vilket
har fått mig att inse hur mycket jag gillar att jobba i grupp mot
gemensamma mål. Som person är jag social, nyfiken och grym på
mingel – med andra ord toppenmaterial för JF.

Idrottsansvarig

Marc Lempinen Caban
Jag heter Marc Lempinen Cabana, är på termin 1, och är intresserad av
att sitta i  styrelsen som idrottsansvarig.

Jag kommer från Helsingfors och har själv sysslat med fotboll, segling
samt alpin skidåkning. Sedan jag börjat läsa på juristprogrammet har jag gått med i
Sveriges Rikes Lag. Jag är allmänt mycket intresserad av idrott och tar gärna en
ansvarsroll inom Juridiska Föreningen.

Jesper Ågren
Mitt namn är Jesper Ågren och jag kandiderar härmed till posten som idrottsansvarig. Jag är 20 år gammal och läser första terminen här på juristprogrammet.

Jag är en idrottsintresserad kille och det har jag varit så länge jag kan minnas. Nu i höst har jag dels spelat fotboll i Sveriges
rikes lag samt varit något av en stammis på Fjäderborgen på
tisdagskvällar, under JF:s badmintontimme. Jag har alltså utnyttjat det fina idrottsutbud JF har att erbjuda så mycket som möjligt.

Jag anser att det är mycket viktigt att JF fortsätter att ha ett bra idrottsutbud av två anledningar. Dels kan juristprogrammet som bekant innebära mycket plugg i perioder och då är det enligt mig viktigt att kunna koppla av genom att sporta med vänner ibland. Dels är
idrott också ett utmärkt sätt att lära känna nya studenter på
programmet samt ha roligt med de man redan känner.

Om jag blir vald kommer min ambition vara att så många som möjligt av föreningens medlemmar ska kunna ta del av våra idrottsaktiviteter. Man skulle till exempel kunna införa ytterligare en aktivitet i veckan om intresse finns så att fler känner att det
finns någon rolig sport som passar dem.

Allt gott
Jesper Ågren

Chefredaktör för Rättstrycket

Josip Ladan
Josip Ladan heter jag, är 24 år gammal och går i skrivande stund på
juristprogrammets tredje termin. T1 och T2 läste jag i Örebro, men
valde inför hösten att flytta tillbaka till Göteborg.

Innan jag åtog mig juridikstudier, tog jag en fil. mag. i journalistik
på JMG i Göteborg våren 2017. Har sedan sommaren 2013 arbetat som
journalist, främst på sporten, på Sydöstran, Blekinge Läns Tidning,
Kvällsposten och Expressen. Gjorde min praktik på Fotbollsmagasinet
Offside hösten 2016.

Eftersom jag inte blev kvar i Örebro, valde jag att avsäga mig posten
som studiesocialt ansvarig i JF efter att ha blivit vald med
överlägsen marginal vid föreningens årsmöte i maj 2018. Innan dess
satt jag med i Åreutskottet där jag tillsammans med mina kollegor
anordnade en mycket uppskattad resa. Således har jag vana av
styrelsearbete, att kompromissa och att lösa oväntade problem snabbt
och komplikationsfritt.

Jag söker till posten som chefredaktör för Rättstrycket eftersom jag
dels har praktisk erfarenhet av journalistiskt och redaktionellt arbete,
dels för att jag ytterligare vill belysa och uppmuntra vikten av vi
framtida jurister ska kunna uttrycka oss i tal och skrift på mer än
ett sätt. Vi arbetar dagligen med ämnen, teman och problem av
varierande svårighetsgrad – därmed behärskar vi även det juridiska
”lingot”, men det gör långt ifrån alla av de privatpersoner och/eller
företag vi arbetar med. Därför är det av yttersta vikt att vi så
ofta vi kan tränar på att skriva, läsa och förklara komplicerade
ämnen för våra nuvarande eller framtida klienter. Som ett led i detta
har jag valt att engagera mig i Juridisk Publikation för att få
ytterligare kunskap kring detta.

Med det sagt är en chefredaktör aldrig bättre än sin redaktion, och
redaktionen aldrig bättre än chefredaktören/ansvarige utgivaren. Min
ev. redaktion kommer därför förhoppningsvis att bestå av drivna,
engagerade och kunniga kollegor som trots olika bakgrunder och
erfarenheter drivs av att göra ett så gott arbete som möjligt. Till
syvende och sist ska vi presentera en tidning som både vi och våra
läsare kan vara stolta över.

Därmed vill jag tacka för ordet. Har ni några ytterligare frågor
eller önskar att jag förtydligar något, är det bara att höra av er.

Josip Ladan
0703-350764

Dagordning årsmöte 4 december 2018

Dagordning årsmöte 4 december 2018

1§ Val av funktionärer för årsmötet
I) mötesordförande
II) mötessekreterare
III) två protokolljusterare, tillika rösträknare

2§ Fastställande av röstlängd

3§ Godkännande av årsmötets dagordning och dess stadgeenliga utlysande

4§ Presentation av revisionsberättelse

5§ Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

6§ Fastställande av medlemsavgiftens belopp för stödmedlemmar

7§ Presentation av verksamhetsberättelse

8§ Behandling av inkomna motioner

9§ Val av styrelseledamöter enligt stadgar

10§ Val av utbildningsnämndsrepresentanter

11§ Val av andra ledamöter

12§ Val av valberedningens ordförande för nästa verksamhetsår

13§ Övriga frågor.

Den som lämnar eller ansluter till mötet är skyldig att anmäla detta hos rösträknarna. Rösträknarna skall kontrollera och eventuellt justera röstlängden inför varje omröstning.

Kallelse Juridiska Föreningens Årsmöte 2018

Kära medlemmar,

Härmed kallas samtliga av er till Juridiska Föreningens årsmöte den 4 december 2018. Mötet äger rum i Aulan på Handelshögskolan med start 16.15.

Nomineringar/kandidatur till styrelsen och utbildningsnämndsrepresentanter skickas till valberedningens ordförande Joel Lundgren på val@juridiskaforeningen.se senast den 27 november. Motioner ska ha inkommit till samma mail senast en vecka innan årsmötet (27/11).

Nomineringarna/kandidaturerna ska innehålla en kort beskrivning av den sökande samt motivering till varför personen ska sitta med i styrelsen. De nominerande/kandiderande kan komma att bli ombedda att medverka med en kort presentation av sig själva på årsmötet för att underlätta beslutsfattandet.

Kandidatutfrågning kommer äga rum den 3 december kl. 17.15-19.15 i SKF-salen.

Dagordning, motioner och nomineringar/kandidaturer presenteras inom kort här på hemsidan.

 

 

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta styrelsen på ordf@juridiskaforeningen.se eller valberedningens ordförande på val@juridiskaforeningen.se.

Bokslut för årsmöte 2017

Inför årsmötet 2017 publiceras ett preliminärt ”bokslut” för verksamhetsåret 17/18 den 27 november. Det ska påpekas att vi är mitt i ett år och kostnader kan tillkomma. Vissa siffror är avrundningar/beräkningar. Dessutom har GAIUS flyttats från februari till januari vilket medför att vi får 2 st GAIUS under ett verksamhetsår, pga detta tar kassören bara med det budgeterade resultatet för GAIUS 2017 vid beräkningen av totalen. Klicka på länken nedan för att finna bokslutet.

 

Länk till bokslut för årsmöte.