Juridiska Föreningen | Kallelse till extrainsatt årsmöte 2018
22286
single,single-post,postid-22286,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Kallelse till extrainsatt årsmöte 2018

Kallelse till extrainsatt årsmöte 2018

Kära medlemmar,

Härmed kallas samtliga av JF:s medlemmar till föreningens extrainsatta årsmöte den 27 mars 2018. Mötet äger rum i E43 på Handelshögskolan med start 17:15.

Med anledning av att en styrelsepost blivit vakant kallar JF därför till ett extrainsatt årsmöte för att fylla denna post.

Vi söker följande:
– Kommunikationsansvarig

Här kan du hitta en arbetsbeskrivning för posten: http://juridiskaforeningen.se/wp-content/uploads/2017/10/Arbetsbeskrivningar.pdf

Senast den 20 mars ska nomineringar eller egna kandidaturer vara valberedningens ordförande tillhanda. Nomineringar skickas till Joel Lundgren på mailadressen val@juridiskaforeningen.se.

Nomineringar bör innehålla en kort beskrivning av den sökande samt motivering till varför personen skall sitta i styrelsen.

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta styrelsen på ordf@juridiskaforeningen.se eller valberedningens ordförande på val@juridiskaforeningen.se

Dagordning

§1 Val av funktionärer för årsmötet
I) mötesordförande
II) mötessekreterare
III) två protokolljusterare, tillika rösträknare
§2 Fastställande av röstlängd
§3 Godkännande av årsmötets dagordning och dess stadgeenliga utlysande
§4 Behandling av inkomna motioner
I) Likabehandling
II) Viceposterna
III) Innehållsförteckning
§5 Val av styrelseledamöter enligt stadgar
I) Kommunikationsansvarig
§6 Övriga frågor

Den som lämnar eller ansluter till mötet är skyldig att anmäla detta hos röstlängdsräknarna. Röstlängdsräknarna skall kontrollera och eventuellt justera röstlängden inför varje omröstning.

Väl mött!

Juridiska Föreningens styrelse

No Comments

Post a Comment