Juridiska Föreningen | Motioner och propositioner till årsmötet 2017
22183
single,single-post,postid-22183,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Motioner och propositioner till årsmötet 2017

Motioner och propositioner till årsmötet 2017

Motioner

 

Motion inskickad av Victor Abrahamsson 

Ändring av 26 §

Nuvarande lydelse:

 • 26 Styrelsen består av följande poster:
 1. ordförande
 2. vice ordförande
 3. kassör
 4. sekreterare
 5. chefredaktör för medlemstidningen
 6. näringslivsansvarig
 7. vice näringslivsansvarig
 8. utbildningsansvarig
 9. vice utbildningsansvarig
 10. evenemangsansvarig
 11. vice evenemangsansvarig
 12. idrottsansvarig
 13. kommunikationsansvarig

 

      Posterna skall innehas av ordinarie medlemmar i JF.

 

Förslag på ny lydelse:

 • 26 Styrelsen består av följande poster:
 1. ordförande
 2. vice ordförande
 3. kassör
 4. sekreterare
 5. chefredaktör för medlemstidningen
 6. näringslivsansvarig
 7. näringslivsansvarig
 8. utbildningsansvarig
 9. utbildningsansvarig
 10. evenemangsansvarig
 11. evenemangsansvarig
 12. idrottsansvarig
 13. kommunikationsansvarig

 

      Posterna skall innehas av ordinarie medlemmar i JF.

 

Förslaget går ut på att ta bort viceposterna för näringsliv, utbildning och evenemang och istället ersätta dessa med ordinarie poster. Detta är ganska tunga ansvarsområden och under de senaste åren har både näringsliv och evenemang haft en jämn ansvarsfördelning, även om det varken stått i arbetsbeskrivning eller framgått av stadgarna att arbetet ska fördelas lika mellan vice och ordinarie ledamot.

Att ersätta de vice posterna med ordinarie poster visar tydligt utåt att det uppmuntras till en jämnare fördelning och att detta också i slutändan leder till mindre omfattande arbete för den som tidigare suttit själv på den ordinarie posten.

Anm. I en tidigare inskickad proposition från styrelsen lämnades förslag på att ta bort posterna sekreterare samt idrottsansvarig, detta har inte tagits hänsyn till i ovanstående uppräkning på ny styrelse.

 


 

 

Propositioner

Förslag på ändring av mandatperioderna för Inspector och Proinspector

Nuvarande lydelse av § 53: 

 • 53 JF skall ha en inspector. Till inspector kan person väljas som är verksam inom den Juridiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg. Mandattiden är tre år.

 

Förslag på ny lydelse:

 • 53 JF skall ha en inspector. Till inspector kan person väljas som är verksam inom den Juridiska institutionen på Handelshögskolan i Göteborg. Mandattiden är ett år.

 

Bakgrunden till ändring är att vi vill utöka samarbetet mellan JF och inspector. Genom att ändra mandatperioden till ett år är tanken att samarbetet blir närmare. Den nytillträdda styrelsen kommer ha ett närmare samarbete med inspector om denna väljs samtidigt som styrelsen.

 

Nuvarande lydelse av § 57:

 • 57 Juridiska Föreningen skall ha en proinspector. Till proinspector skall väljas en person som är verksam inom näringslivet. Mandattiden är tre år.

 

Förslag på ny lydelse:

 • 57 Juridiska Föreningen skall ha en proinspector. Till proinspector skall väljas en person som är verksam inom näringslivet. Mandattiden är två år.

 

Bakgrunden till denna ändring är densamma som för § 53. Styrelsen vill utöka samarbetet mellan styrelsen och propinspector. Genom att ändra mandatperioden från tre till två år kommer båda styrelser som ska arbeta med proinspector ha en närmare relation med denna då det vanligtvis är några styrelseledamöter som är med två år i rad.

Ändringarna föreslås börja gälla 1 februari 2020.

 


 

 

Ändring av 26 §

Nuvarande lydelse:

 • 26 Styrelsen består av följande poster:
 1. ordförande
 2. vice ordförande
 3. kassör
 4. sekreterare
 5. chefredaktör för medlemstidningen
 6. näringslivsansvarig
 7. vice näringslivsansvarig
 8. utbildningsansvarig
 9. vice utbildningsansvarig
 10. evenemangsansvarig
 11. vice evenemangsansvarig
 12. idrottsansvarig (Jurosport)
 13. kommunikationsansvarig

 

      Posterna skall innehas av ordinarie medlemmar i JF.

 

Förslag på ny lydelse:

 • 26 Styrelsen består av följande poster:
 1. ordförande
 2. vice ordförande
 3. kassör
 4. chefredaktör för medlemstidningen
 5. näringslivsansvarig
 6. vice näringslivsansvarig
 7. utbildningsansvarig
 8. vice utbildningsansvarig
 9. evenemangsansvarig
 10. vice evenemangsansvarig
 11. kommunikationsansvarig

 

      Posterna skall innehas av ordinarie medlemmar i JF.

 

Bakgrunden till denna ändring är en vilja att effektivisera styrelsens arbete. Under nuvarande styrelses mandatperiod har det upptäckts att flertalet poster kan ändras eller tas bort. Posten sekreterare och kassör har överlag en låg arbetsbörda jämfört med andra poster och de kan med fördel slås samman. Kassören kommer ta över sekreterarens arbetsuppgifter.

Idrottsansvarig tas bort för att flyttas över till JF:s evenemangssektion.

Ändringarna föreslås börja gälla 1 februari 2020.

 

Förslag på ny sektion i JF

Förslag på ny § 49–50:

EVENEMANGSSEKTION

 

 • 49 Juridiska Föreningen ska ha en evenemangssektion. Evenemangssektionen ska arrangera Juridiska Föreningens studiesociala evenemang. Ordförande och vice ordförande i sektionen ska vara evenemangsansvarig och vice evenemangsansvarig i Juridiska Föreningen.

 

 • 50 Juridiska Föreningens evenemangssektion ska bestå av åtminstone följande poster:
 1. ordförande
 2. vice ordförande samt kassör
 3. idrottsansvarig
 4. högtidsansvarig
 5. sittningsansvarig

 

Bakgrunden till ändringarna som föreslås är att tidigare års evenemangsutskott har fungerat bra och nuvarande styrelsen vill fortsätta utveckla idén. Det är styrelsen åsikt att JF genom detta kan erbjuda en högre kvalité på evenemangen samt involvera mer medlemmar i styrelsens arbete. Utformningen av sektionen har inspirerats av JF:s systerföreningar vid andra lärosätten samt Rättstrycket.

Nuvarande § 49–66 kommer bli § 51–68.

Ändringarna föreslås börja gälla 1 februari 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post a Comment